1 (edytowany przez janek159 2019-04-18 08:05:21)

Temat: przetarg krajowy, komunikacja elektroniczna a oferta pisemna

Czy w postępowaniu krajowym wszczętym w tej chwili, gdzie zamawiający wskazał że komunikacja będzie elektroniczna, wskazał portal do składania ofert i komunikowania się, należy rozumieć że dopuszcza się (jest obowiązek) jednoczesne składanie ofert w wersji pisemnej i komunikację tradycyjną np. papierową?

2 (edytowany przez janek159 2019-04-18 08:45:20)

Odp: przetarg krajowy, komunikacja elektroniczna a oferta pisemna

Bo chciałbym powiedzieć, że mam opinie uzp z której wynika, że jeżeli zam. przewidział dla krajowego postępowania komunikację elektroniczną to należy rozumieć że równocześnie w tym postepowaniu jest dopuszczona forma tradycjna komunikacji i składania ofert. Zamawiający nie może jej nie dopuścić.

A więc proszę Państwa, jednym ze skutków takiego stanu jest np. to że w jednym postępowaniu możemy mieć dwa otwarcia ofert: elektronicznych i pisemnych. Albo że oferta w takim elektronicznym postepowaniu złożona w formie pisemnej nie może podlegać odrzuceniu.

I to nie ważne co napiszecie w SIWZ. Zgodnie z interp. uzp tak należy to rozumieć.

Chciałem się podzielić.

3

Odp: przetarg krajowy, komunikacja elektroniczna a oferta pisemna

Coś nie tak. Oczywiście możemy dopuścić papier lub elektronikę. Wszystko nalezy jednak opisać w siwz. Tak czy tak, można również założyć, że np. dokumenty art. 26.2 mogą być tak albo tak (opisane w siwz). Ale absolutnie nie mozna stwierdzić, iż zamawiający nie może zabronić innej formy. Same oferty nalezy składać jednolicie zgodnie z wyborem Zamawiającego. Sposób i opis nalezy do niego. Jest to oczywiście związane z względami i technicznymi - bo jak sobie wyobrażasz jedne odbierasz elektr. a po drugie latasz do sekretariatu? Jak archiwizujesz - jedne w plikach, jedne w teczkach? Ależ bałagan smile
Poza tym jak to się ma z art 18a o ograniczeniu konkurencji i równości. Poza tym literalnie tam jest napisane zgodnie z wyborem zamawiającego ...

4 (edytowany przez janek159 2019-04-18 09:56:53)

Odp: przetarg krajowy, komunikacja elektroniczna a oferta pisemna

Poważnie, taka interpretacja. Muszą być dopuszczone obie formy, choć wynikałoby że zamawiający ma prawo określić formę. Też mnie zaskoczyło takie podejście.

5

Odp: przetarg krajowy, komunikacja elektroniczna a oferta pisemna

daj linka do tej opini

6

Odp: przetarg krajowy, komunikacja elektroniczna a oferta pisemna

nie ma linka, to opinia na zlecenie

może potem przepisze uzasadnienie

7

Odp: przetarg krajowy, komunikacja elektroniczna a oferta pisemna

Cyt:

W postępowaniach krajowych zgodnie z art. 18a pkt 4 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw zawsze dopuszczalną formą złożenia oferty, wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczenia z art. 25 a ustawy Pzp oraz pozostałych oświadczeń, wniosków , zawiadomień czy też innych informacji występujących w toku postępowania - pozostaje forma pisemna, nawet w przypadku wyboru przez zamawiającego jedynie komunikacji elektronicznej jako sposobu porozumiewania się z wykonawcami. Zgoda zamawiającego, o której mowa w w/w artykule tworzy jedynie dla wykonawcy dodatkową alternatywę dającą możliwość złożenia oferty i dokumentów w formie pisemnej albo elektronicznej. W związku z powyższym, nawet w sytuacji wskazania przez zamawiającego jedynie sposobu komunikacji elektronicznej - niedopuszczalne byłoby dokonanie odrzucenia oferty złożonej w formie pisemnej.

8

Odp: przetarg krajowy, komunikacja elektroniczna a oferta pisemna

dziwne. Kiedy to było pisane. Czy już po wszystkich zmianach i interpretacjach?

9

Odp: przetarg krajowy, komunikacja elektroniczna a oferta pisemna

to stan na dziś, szkoda że tego typu nowatorska opinia  nie jest publikowana na cały Świat

10

Odp: przetarg krajowy, komunikacja elektroniczna a oferta pisemna

Z biegiem czasu coraz bardziej przestaje ogarniać pzp

11

Odp: przetarg krajowy, komunikacja elektroniczna a oferta pisemna

z biegiem czasu tak ma każdy

12

Odp: przetarg krajowy, komunikacja elektroniczna a oferta pisemna

Jeżeli o mnie chodzi stanowisko PZP jest logiczne. Jeżeli Ustawa PZP wskazuje, że podstawową formą składania ofert jest forma pisemna to jakim prawem my skromni zamawiający mamy to zmieniać i nie dopuszczać możliwości złożenia oferty w formie pisemnej. Jest pewne mądre, pasujące do tej sytuacji powiedzenie "Nadgorliwość gorsza od faszyzmu". Nie bardzo rozumiem w jakim celu utrudniać sobie i innym życie żądając składania ofert w formie elektronicznej w sytuacji gdy nikt tego od nas nie wymaga.

13

Odp: przetarg krajowy, komunikacja elektroniczna a oferta pisemna

jeszcze nie wymaga, ale teoretycznie to tylko sztuczne przedłużanie terminu, który i tak nastanie. Natomiast co do opinii to nie jest logiczna. Jeśli ustawa dopuszcza inną formę i należy to do woli Zamawiającego i to on opisuje jak ma być składana oferta, to jest nielogicznym rozbijanie tego na częsci. Robi się bałagan. Wybór powinien być jednoznaczny.

14 (edytowany przez janek159 2019-04-19 08:34:27)

Odp: przetarg krajowy, komunikacja elektroniczna a oferta pisemna

O Boże napisałem się i mi wcięło,
prawo wskazania elektronicznej formy oferty wynika z art. 18 a pkt 4 - jest tam ,,albo", więc jedno z dwojga.

nikt tu nie preferuje elektronicznego postepowania, rozważmy tylko stanowisko uzupi.

15

Odp: przetarg krajowy, komunikacja elektroniczna a oferta pisemna

podtrzymuję swoje czyli należy robić jednoznacznie. Co do UZP to skoro stanowisko indywidualne - nie stanowi żadnego kierunku dla nas. Natomiast ocena moja - nie raz UZP zmieniało stanowisko i tak pewnie zostanie.

16

Odp: przetarg krajowy, komunikacja elektroniczna a oferta pisemna

Jak najbardziej w grę wchodzi papierowa LUB elektroniczna oferta!!! nie jedno i drugie.

17

Odp: przetarg krajowy, komunikacja elektroniczna a oferta pisemna

W tej chwili już hulają przetargi z dopuszczonymi dwiema formami.

18

Odp: przetarg krajowy, komunikacja elektroniczna a oferta pisemna

To powodzenia im życzę, jakby mało było problemów do rozwiązywania...

19

Odp: przetarg krajowy, komunikacja elektroniczna a oferta pisemna

Ciekawe jakby miało wyglądać jawne otwarcie ofert przy dwóch formach składania ofert ?

20 (edytowany przez zes 2020-03-11 21:04:41)

Odp: przetarg krajowy, komunikacja elektroniczna a oferta pisemna

4)    oferty i wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ustawy zmienianej w art. 1, składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, albo ? za zgodą zamawiającego ? w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym;

odgrzeję trupa .... czy zmieniły się interpretacje UZP w powyższym zakresie ?
chciałbym przejść w całości na elektrona i pożegnać papier, rozumiem, że wciąż nie mogę i papier jest na pierwszy miejscu w przypadku złożenia oferty i oświadczenia.

ale ... wszelkie wezwania wyjaśnienia uzupełnienia elektroniczne ?

21

Odp: przetarg krajowy, komunikacja elektroniczna a oferta pisemna

Tak.