26

(1 odpowiedzi, napisanych Inne)

Czy zgodnie z art. 138 ust 4 nowej ustawy mogę wyznaczyć termin składania ofert 30 - dniowy (pomijając dzień przekazania ogłoszenia i dzień składania ofert) zakładając że całe postępowanie będzie prowadzone w formie elektronicznej (bez składania w formie fizycznej np. próbek)?

27

(13 odpowiedzi, napisanych Ogłoszenia)

Czy w chwili obecnej istnieje taka możliwość żeby na platformie e-zamówienia wypełnić ogłoszenie do przetargu nieograniczonego i żeby przesłać od razu do D.UUE a nie prze simap?

28

(6 odpowiedzi, napisanych Protest, odwołanie, skarga)

Ogłoszenie przesłane do publikacji i opublikowane w duue w grudniu 2020 roku. Dostaliśmy teraz odwołanie na opis przedmiotu zamówienia i wykonawca powołuje sie na przepisy nowej ustawy?
Czy nie powinno być "po starej"?

Nie

Podepnę się pod temat z pytaniem

1. Czy ktoś z Was korzysta z weryfikacji podpisów elektronicznych przez stronę weryfikacjapodpisu.pl firmy Madkom?
2. Czy weryfikacja podpisu przez w/w stronę jest powszechnie "uznawana" i raport z takiej weryfikacji jest powszechnie uznawany?
3. Jeżeli tak to skąd to wynika? (z jakich przepisów)

4. Przez jakie strony online weryfikujecie podpisy elektroniczne?

Dzieki

Tak, przetarg poniżej progów

MIniportal i chyba nie zamierzamy korzystać z platform komercyjnych

33

(3 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Tylko wzywać do wyjaśnień tego co zastosował 2 stawki vat czy wszystkich w takim przypadku?
Kosztorys uproszczony wymagaliśmy od najkorzystniejszego najpóźniej w dniu podpisania umowy jako materiał poglądowy.

34

(3 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Przetarg na roboty budowlane w rozliczeniu ryczałtowym
W przetargu konstrukcja formularza ofertowego odnośnie podania ceny wyglądała następująco:
- wartość netto
- wartość brutto.
Złożono 3 oferty.
Oferta najtańsza i najdroższa zawierają 23% podatku wat (po przeliczeniu) natomiast oferta numer 2 w rankingu nie zawiera 23%owego podatku (przypuszczam że część na 8% dot. gazów medycznych i część na 23%. Nie można w tej chwili jednoznacznie stwierdzić gdyż nie wymagaliśmy kosztorysu.
Czy wzywać do złożenia wyjaśnień dot. zastosowanej stawki podatku vat czy tego nie ruszać?

Nowy przetarg, nowe szacowanie, postępowanie poniżej 30000

1. Do wykonawców informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty wraz informacją o odrzuceniu i uzasadnieniem

2. Na stronę bez informacji o odrzuceniu

Nasza jednostka realizuje projekt wraz z partnerem, który jest odrębną JST. W projekcie zostało przewidziane tożsame wyposażenie po stronie naszej jednostki i partnera. Czy te dostawy powinniśmy szacować łącznie, ponieważ zakupy są dokonywane z jednego projektu, czy należy je traktować osobno, z uwagi na fakt, że jesteśmy oddzielnymi JST i prowadzimy oddzielne budżety?
Moim zdaniem oddzielnie ale proszę jeżeli ktoś ma o link do jakiejś najnowszej opini

1. Co w przypadku przetargu poniżej progów (oferty w formie papierowej) jeżeli nie dam takich zapisów i nie będzie transmisji (zrobię wszystko po staremu). Czy mogę mieć jakiś zarzut???
2. Ta sama sprawa do przetargu powyżej progów i jeszcze z dofinansowaniem (czy mogę wszystko po staremu???

39

(1 odpowiedzi, napisanych Ogłoszenia)

Zgodnie z art. 43 ust 2B pkt 2 będziemy skracać termin przetargu powyżej kwot unijnych do min. czyli do 15 dni - taka potrzeba.
Czy uzasadnienie tego skrócenia potrzebne będzie tylko do protokołu z postępowania czy gdzieś jeszcze??

Czy mógłby ktoś podać dokładnie przepisy mówiące tylko o archiwizacji dok elektronicznej??

jo napisał/a:

jak podstawa zastosowania WR??

67 ust 1 pkt 1a

Zamówienie dotyczy dostaw ciepła z sieci ciepłowniczej i w związku z tym mam kilka pytań:
- czy zobowiązany jestem do komunikacji elektronicznej? tzn. Zaproszenie wysyłam elektronicznie
- czy jedza wykonawca tez przesyła elektronicznie
- czy pozostałe dokumenty tez elektronicznie
- Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante kiedy zamieszczam (czy po negocjacjach)
- Czy odczekać 5 dni po zamieszczeniu ogłoszenia ex ante do podpisania umowy

i jakby ktoś miał jeszcze jakieś sugestie

43

(3 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

W ustawie nie pisze gdzie mają być wyszczególnione dokumenty żądane do złożenia wraz z ofertą. Jeżeli był wyszczególniony w załączniku który stanowi integralną część dokumentacji a na podstawie szkiców mieliście zamiar oceniać ofertę - to jak ją ocenicie bez tych szkiców???

Moim zdaniem do odrzucenia. tego dokumentu nie można uzupełnić

44

(28 odpowiedzi, napisanych Inne)

jo napisał/a:

http://samorzad.pap.pl/depesze/wiadomosci_centralne/192267/PZP-do-zmiany--Rzad-przyjal-projekt-nowego-Prawa-zamowien-publicznychpojutrze może być uchwalone na szczęście będzie obowiązywąć od 2021 roku

A skąd informacja że obowiązywanie nowej Pzp od 2021 roku ?

My po wyniku postępowania odrazu zamieszczamy postępowanie w archiwum internetowym

cbud napisał/a:

Nie bardzo rozumiem związek. To że czegoś nie opisaliście - to Wasza wina a art. mówi o braku wniosków / ofert.


ust 7 miało być

Czy można unieważnić postępowanie na podstawie art 93 ust 1 pkt 3 w przypadku gdy między innymi przedmiot zamówienia zawierał monitory, gdzie w parametrach technicznych okazało się że nie wpisaliśmy istotnych dla naszej jednostki parametrów? Zauważyliśmy to dopiero po wezwaniu z 26 ust 2.

48

(8 odpowiedzi, napisanych Umowy w zamówieniach publicznych)

Marta napisał/a:

dzieki, a jeśli wpisze art. 144 ust. 1 pkt 1 i pkt 6 to też będzie ok? no bo umowa przewiduje mi m.in.:
d)    zmiany w przypadku wystąpienia niezamierzonego pominięcia w dokumentacji określonych robót i gdy ich wykonanie jest niezbędne do prawidłowego wykonania całości zamówienia podstawowego, a także w przypadku obiektywnej konieczności zmniejszenia, bądź zwiększenia zakresu robót zamówienia podstawowego (nie dotyczy zamówień dodatkowych, których przedmiot wykracza poza obiekt, nie jest objęty przedmiotem zamówienia zawartym w SIWZ). Zastrzeżenie - jeżeli konieczność robót dodatkowych wynika z błędów lub zaniedbań Wykonawcy, prace takie zostaną wykonane przez Wykonawcę bez dodatkowego wynagrodzenia,

tak

49

(8 odpowiedzi, napisanych Umowy w zamówieniach publicznych)

Tomek40 napisał/a:

1. Czy w przypadku robienia aneksu do umowy (roboty dodatkowe oczywiście) przy powoływaniu się np. na art. 144 ust 1 pkt 2 lub 3 powołujecie się np. jeszcze na pkt 6 - żeby w razie W podczas kontroli nie mieć problemów??

2. Druga sprawa to taka że w tym samym czasie (te same daty) zostały przez obie strony podpisane 3 protokoły konieczności na 3 różne roboty dodatkowe i pytanie czy zrobić to w 1 aneksike czy 3 osobne (zsumować kwoty i dla wszystkich przedłuzyć termin??

3. Jeżeli coś trzeba zrobić (nie był tego w dokumentacji projektowej) to powołać sie tylko na pkt 6?


ad. 1 - powołałem sie jeszcze na pkt 6

ad. 2 - zrobiłem 1 aneks

ad. 3 - powołałem sie tylko na pkt 6

50

(8 odpowiedzi, napisanych Umowy w zamówieniach publicznych)

Marta napisał/a:

czy w aneksie na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 6 wpisujemy tylko kwotę wynagrodzenia wynikającą z robót dodatkowych czy wpisujecie też kwotę ryczałtową z umowy podstawowej powiększoną w wyniku aneksu

Ja tylko kwotę wynikającą z robót dodatkowych