1 oferta dodatkowa

przez Tomek40

3 Oferta Spółki Cywilnej

przez Tomek40

6 Brak wyceny jednej pozycji

przez Tomek40

10 Odwołanie

przez Tomek40

11 Zapisy w SIWZ

przez Tomek40

14 termin składania ofert

przez Tomek40

15 rożne stawki podatku vat

przez Tomek40

17 Skrócenie terminu przetargu

przez Tomek40

20 Unieważnienie

przez Tomek40

21 zmiana umowy aneks

przez Tomek40

23 przetargi powyżej progów

przez Tomek40

25 Oferta niezaparafowana

przez Tomek40

26 Problemy z ENotice

przez Tomek40

29 oferty dodatkowe

przez Tomek40

30 oferty dodatkowe

przez Tomek40