1 rożne stawki podatku vat

przez Tomek40

6 Unieważnienie

przez Tomek40

7 zmiana umowy aneks

przez Tomek40

9 przetargi powyżej progów

przez Tomek40

11 Oferta niezaparafowana

przez Tomek40

12 Problemy z ENotice

przez Tomek40

15 oferty dodatkowe

przez Tomek40

16 oferty dodatkowe

przez Tomek40

17 próba odrzucenia ofert

przez Tomek40

19 Informacje z otwarcia ofert

przez Tomek40

21 odrzucenie oferty??

przez Tomek40

22 zamówienie z wolnej ręki

przez Tomek40