Sytuacja wygląda tak:

W piątek ogłoszony wynik postępowania. Jednak w sobotę doszło do unieważnienia czynności wyboru oferty bo coś zauważyliśmy. Wezwanie do złożenia wyjaśnień w sobotę do wykonawcy z terminem do wtorku ale wykonawca odpowiedział w sobotę więc zrobiliśmy wynik ponowny postępowania w sobotę.

Czy istnieje jakiś przepis który tego zabrania?

2

(6 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

1 oferta

Wykonawcą wyjaśnił ogólnie że kamery są ujęte w cenę oferty.

3

(6 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

jest to pozycja - "Kamery" - 10 szt. zostawili miejsce puste
Też nie chciałem wycen ale dyrekcja się uparła żebyśmy mieli jako materiał poglądowy aczkolwiek nie jest to nigdzie wpisane natomiast załącznik z parametrami technicznymi do tej pozycji dołączyli. Zapomnieli
I jeżeli wezwę do wyjaśnień to przypuszczam że napiszą że zapomnieli i co wtedy

Przetarg na roboty budowlane w systemie zaprojektuj i wybuduj w rozliczeniu ryczałtowym z dostawą sp med i IT.
W jednym z załączników asortymentowych wykonawca nie wycenił jednej pozycji - sprzęt it
Co z tym fantem zrobić

5

(2 odpowiedzi, napisanych Inne)

Pierwszy raz prowadzę postępowanie w całości na ezamówieniach (wcześniej ezamówienia plus miniportal). Wykonawca złożył ofertę tj. formularz oferty i inne załączniki. tj. oświadczenia o spełnianiu warunków i braku podstaw do wykluczenia SCALONE w jeden dokument PDF. Natomiast zgodnie z instrukcją na ezamowieniach (część skopiowana do SWZ)  formularz powinien być osobno złożony (wrzucony w inne pole) i załączniki osobno. Ponadto w formularzu pola wyboru typu "Tak" / "NIE" są niewypełnione. Przypuszczam że Wykonawca wypełnił ale po scaleniu dokumentów coś się stało. Co w tej sytuacji zrobić?

- Otwarcie przetargu - 15.04.2022 roku
- Zawarta umowa - 25.04.2022 roku.

Jaki może być zarzut kontrolujących jeżeli nie było w dokumentacji tj. w SWZ i w oświadczeniu o braku podstaw do wykluczenia zapisów wynikających z ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, które weszły w życie 13 kwietnia 2022 roku??

Wymagaliśmy w przetargu warunek posiadanych środków lub zdolności kredytowej na min. 600000 zł. Wykonawca złożył dokument tj. wydruk ze swojego konta opatrzony podpisem zaufanym o treści:
- Rachunek bieżący pod. gospodarczy ........................... 450000 zł
- Rachunek Vat ................................... 170000 zł.
Niby łącznie jest ponad 600000 zł - Pierwszy raz się spotkałem z taką sytuacją.
Ale pod spodem jeszcze pisze: Środki dostępne 450000 zł
I to mi nie pasuje.
Co Wy na to?

1. tak
2. tak
3. tak
4. tak

9

(3 odpowiedzi, napisanych Inne)

Tak. Ale w jakim celu jest ta funkcjonalność na epuapie? Czy urzędy np. w tej formie przyjmują podpisane pisma?

10

(3 odpowiedzi, napisanych Inne)

Sprawdzając ofertę / podpisy elektroniczne / pierwszy raz się spotkałem z sytuacją że przy sprawdzaniu podpisów program informuje że "wskazany plik nie zawiera podpisów"  Taka sama sytuacja jest gdy sprawdzam przez stronę "weryfikacja. podpisów.pl". Jednakże na epuapie wchodząc na "Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia" widnieje zapis, że wszystkie podpisy prawidłowe - Podpis prawidłowy - ePUAP ESP1. Według mnie tak jakby sama wiadomość (przesył załączników) był podpisany a same dokumenty już nie??
Czy ktoś sie spotkał z taką sytuacją/

11

(9 odpowiedzi, napisanych SWZ)

Czy w przypadku postępowania poniżej progów jeżeli:
- nie wymagam podmiotowych środków dowodowych;
- nie przewiduje fakultatywnych przesłanek wykluczenia z postępowania a w szczególności z art. 109 ust 1 pkt 4 - a jedynie wymagam KRS... na podstawie par 13 ust 1 rozporządzenia w sprawie podmiotowych środków dowodowych....;
to czy w SWZ muszą znaleźć się zapisy dot....wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami RP...???

Moim zdaniem nie

12

(4 odpowiedzi, napisanych Ogłoszenia)

Wchodząc w "przeglądanie ogłoszeń" na platformie e-zamówienia jest możliwość wyszukiwania ogłoszeń z postępowań powyżej progów czyli funkcjonalność wyszukiwania ogłoszeń w ted jest, przekazywania ogłoszeń nie ma, będzie  w 4 kwartale tak wynika z informacji na stronach BZP.
Mam pytanie.
Zarejestrowałem postępowanie na platformie i ma ono status "w przygotowaniu". Nie potrafię zmienić tego statusu. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym przesłałem "po staremu" przez ted-enotices.
Czy może tego statusu też nie da sie zmienić dla postępowań unijnych???
Proszę o info od osoby która rejestrowała postępowania powyżej progów na ezamówienia.
Z góry dziękuję

13

(4 odpowiedzi, napisanych Ogłoszenia)

Ok, dzięki. Ale widzę że jest możliwość przeglądania ogłoszeń pow progów przez ezamówienia

Pierwszy raz w tym roku prowadzę przetarg nieograniczony. I mam następujące pytania:
1. Zarejestrowałem  postępowanie na platformie e-zamówienia, chciałem przejść do ogłoszenia o zamówieniu ale można zaznaczyć tylko tryb podstawowy i jeszcze jeden inny tryb. Czyli ogłoszenie dla pn. zamieszczam po staremu czyli przesyłam ogłoszenie np. przez eNotices???
2. Czy platforma e-zamówienia "zaciągnie sobie sama ogłoszenie po jego publikacji??

15

(1 odpowiedzi, napisanych Inne)

Czy zgodnie z art. 138 ust 4 nowej ustawy mogę wyznaczyć termin składania ofert 30 - dniowy (pomijając dzień przekazania ogłoszenia i dzień składania ofert) zakładając że całe postępowanie będzie prowadzone w formie elektronicznej (bez składania w formie fizycznej np. próbek)?

16

(13 odpowiedzi, napisanych Ogłoszenia)

Czy w chwili obecnej istnieje taka możliwość żeby na platformie e-zamówienia wypełnić ogłoszenie do przetargu nieograniczonego i żeby przesłać od razu do D.UUE a nie prze simap?

17

(6 odpowiedzi, napisanych Protest, odwołanie, skarga)

Ogłoszenie przesłane do publikacji i opublikowane w duue w grudniu 2020 roku. Dostaliśmy teraz odwołanie na opis przedmiotu zamówienia i wykonawca powołuje sie na przepisy nowej ustawy?
Czy nie powinno być "po starej"?

Nie

Podepnę się pod temat z pytaniem

1. Czy ktoś z Was korzysta z weryfikacji podpisów elektronicznych przez stronę weryfikacjapodpisu.pl firmy Madkom?
2. Czy weryfikacja podpisu przez w/w stronę jest powszechnie "uznawana" i raport z takiej weryfikacji jest powszechnie uznawany?
3. Jeżeli tak to skąd to wynika? (z jakich przepisów)

4. Przez jakie strony online weryfikujecie podpisy elektroniczne?

Dzieki

Tak, przetarg poniżej progów

MIniportal i chyba nie zamierzamy korzystać z platform komercyjnych

22

(3 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Tylko wzywać do wyjaśnień tego co zastosował 2 stawki vat czy wszystkich w takim przypadku?
Kosztorys uproszczony wymagaliśmy od najkorzystniejszego najpóźniej w dniu podpisania umowy jako materiał poglądowy.

23

(3 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Przetarg na roboty budowlane w rozliczeniu ryczałtowym
W przetargu konstrukcja formularza ofertowego odnośnie podania ceny wyglądała następująco:
- wartość netto
- wartość brutto.
Złożono 3 oferty.
Oferta najtańsza i najdroższa zawierają 23% podatku wat (po przeliczeniu) natomiast oferta numer 2 w rankingu nie zawiera 23%owego podatku (przypuszczam że część na 8% dot. gazów medycznych i część na 23%. Nie można w tej chwili jednoznacznie stwierdzić gdyż nie wymagaliśmy kosztorysu.
Czy wzywać do złożenia wyjaśnień dot. zastosowanej stawki podatku vat czy tego nie ruszać?

Nowy przetarg, nowe szacowanie, postępowanie poniżej 30000

1. Do wykonawców informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty wraz informacją o odrzuceniu i uzasadnieniem

2. Na stronę bez informacji o odrzuceniu