1

(0 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Wykonawca złożył ofertę dodatkową w trybie podstawowym z negocjacjami przez platformę ezamówienia przez zwykły formularz (jako zwykła wiadomość-pomylił się) potem napisał że ją wycofuje (tez jako zwykła wiadomość) i złożył potem poprawnie podpisaną i zaszyfrowana we właściwy sposób?
Czy oferta jest ważna??

2

(5 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Dofinansowane
Napisał w ten sposób:

""W załączeniu przesyłam dokumenty na wezwanie Zamawiającego. Oświadczamy, że załączone dokumenty otrzymaliśmy na naszą prośbę od producenta i są one wiążące z ofertą. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o wyłączenie dotychczasowych materiałów w języku angielskim na poczet nowych. Jednocześnie oświadczamy, że załączona instrukcja w której nazwie pojawia się "xxxxxxxxxx" jest w dalszej części pełnym opisem działania oferowanego aparatu w związku z czym producent posłużył się tym dokumentem który jest kompatybilny z instrukcją aparatu"

3

(5 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Dopuszczaliśmy uzupełnianie.
Wykonawca przedstawił inne środki dowodowe do tego samego urzadzenia.

Przetarg na specjalistyczne urządzenie naukowe.
Wykonawca złożył wraz z ofertą przedmiotowe środki dowodowe w języku angielskim. Wezwałem do złożenia tłumaczeń. Wykonawca złożył dokumenty w języku polskim na wezwanie wraz z informacją:
"W załączeniu przesyłam dokumenty na wezwanie Zamawiającego. Oświadczamy, że załączone dokumenty otrzymaliśmy na naszą prośbę od producenta i są one wiążące z ofertą. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o wyłączenie dotychczasowych materiałów w języku angielskim na poczet nowych. Jednocześnie oświadczamy, że załączona instrukcja w której nazwie pojawia się "xxxxxxxxxx" jest w dalszej części pełnym opisem działania oferowanego aparatu w związku z czym producent posłużył się tym dokumentem który jest kompatybilny z instrukcją aparatu "yyyyyyyyy".
Co z tym fantem zrobić???

5

(5 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Do przetargu została złożona oferta przez spółkę cywilną.
Wszystkie dokumenty zostały podpisane przez jednego wspólnika (formularz oferty, oświadczenia o spełnianiu warunków udziału i braku podstaw wykluczenia, umowa spółki).
W ofercie nie ma pełnomocnictwa jest za to umowa spółki cywilnej podpisana przez jednego wspólnika - SKAN UMOWY SPÓŁKI - w której jest zapis: "Każdy ze wspólników jest upoważniony i zobowiązany do prowadzenia spraw i reprezentowania spółki".
Czy przynajmniej Cyfrowe odwzorowanie (skan umowy SC) nie powinno być podpisane przez wszystkich wspólników.

Wykonawca chce zmniejszyć - upust producenta

Czy po podpisaniu umowy wykonawca może wystąpić o zmniejszenie wynagrodzenia zgodnie z art. 455 ust?

Sytuacja wygląda tak:

W piątek ogłoszony wynik postępowania. Jednak w sobotę doszło do unieważnienia czynności wyboru oferty bo coś zauważyliśmy. Wezwanie do złożenia wyjaśnień w sobotę do wykonawcy z terminem do wtorku ale wykonawca odpowiedział w sobotę więc zrobiliśmy wynik ponowny postępowania w sobotę.

Czy istnieje jakiś przepis który tego zabrania?

9

(6 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

1 oferta

Wykonawcą wyjaśnił ogólnie że kamery są ujęte w cenę oferty.

10

(6 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

jest to pozycja - "Kamery" - 10 szt. zostawili miejsce puste
Też nie chciałem wycen ale dyrekcja się uparła żebyśmy mieli jako materiał poglądowy aczkolwiek nie jest to nigdzie wpisane natomiast załącznik z parametrami technicznymi do tej pozycji dołączyli. Zapomnieli
I jeżeli wezwę do wyjaśnień to przypuszczam że napiszą że zapomnieli i co wtedy

11

(6 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Przetarg na roboty budowlane w systemie zaprojektuj i wybuduj w rozliczeniu ryczałtowym z dostawą sp med i IT.
W jednym z załączników asortymentowych wykonawca nie wycenił jednej pozycji - sprzęt it
Co z tym fantem zrobić

12

(2 odpowiedzi, napisanych Inne)

Pierwszy raz prowadzę postępowanie w całości na ezamówieniach (wcześniej ezamówienia plus miniportal). Wykonawca złożył ofertę tj. formularz oferty i inne załączniki. tj. oświadczenia o spełnianiu warunków i braku podstaw do wykluczenia SCALONE w jeden dokument PDF. Natomiast zgodnie z instrukcją na ezamowieniach (część skopiowana do SWZ)  formularz powinien być osobno złożony (wrzucony w inne pole) i załączniki osobno. Ponadto w formularzu pola wyboru typu "Tak" / "NIE" są niewypełnione. Przypuszczam że Wykonawca wypełnił ale po scaleniu dokumentów coś się stało. Co w tej sytuacji zrobić?

- Otwarcie przetargu - 15.04.2022 roku
- Zawarta umowa - 25.04.2022 roku.

Jaki może być zarzut kontrolujących jeżeli nie było w dokumentacji tj. w SWZ i w oświadczeniu o braku podstaw do wykluczenia zapisów wynikających z ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, które weszły w życie 13 kwietnia 2022 roku??

Wymagaliśmy w przetargu warunek posiadanych środków lub zdolności kredytowej na min. 600000 zł. Wykonawca złożył dokument tj. wydruk ze swojego konta opatrzony podpisem zaufanym o treści:
- Rachunek bieżący pod. gospodarczy ........................... 450000 zł
- Rachunek Vat ................................... 170000 zł.
Niby łącznie jest ponad 600000 zł - Pierwszy raz się spotkałem z taką sytuacją.
Ale pod spodem jeszcze pisze: Środki dostępne 450000 zł
I to mi nie pasuje.
Co Wy na to?

1. tak
2. tak
3. tak
4. tak

16

(3 odpowiedzi, napisanych Inne)

Tak. Ale w jakim celu jest ta funkcjonalność na epuapie? Czy urzędy np. w tej formie przyjmują podpisane pisma?

17

(3 odpowiedzi, napisanych Inne)

Sprawdzając ofertę / podpisy elektroniczne / pierwszy raz się spotkałem z sytuacją że przy sprawdzaniu podpisów program informuje że "wskazany plik nie zawiera podpisów"  Taka sama sytuacja jest gdy sprawdzam przez stronę "weryfikacja. podpisów.pl". Jednakże na epuapie wchodząc na "Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia" widnieje zapis, że wszystkie podpisy prawidłowe - Podpis prawidłowy - ePUAP ESP1. Według mnie tak jakby sama wiadomość (przesył załączników) był podpisany a same dokumenty już nie??
Czy ktoś sie spotkał z taką sytuacją/

18

(9 odpowiedzi, napisanych SWZ)

Czy w przypadku postępowania poniżej progów jeżeli:
- nie wymagam podmiotowych środków dowodowych;
- nie przewiduje fakultatywnych przesłanek wykluczenia z postępowania a w szczególności z art. 109 ust 1 pkt 4 - a jedynie wymagam KRS... na podstawie par 13 ust 1 rozporządzenia w sprawie podmiotowych środków dowodowych....;
to czy w SWZ muszą znaleźć się zapisy dot....wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami RP...???

Moim zdaniem nie

19

(4 odpowiedzi, napisanych Ogłoszenia)

Wchodząc w "przeglądanie ogłoszeń" na platformie e-zamówienia jest możliwość wyszukiwania ogłoszeń z postępowań powyżej progów czyli funkcjonalność wyszukiwania ogłoszeń w ted jest, przekazywania ogłoszeń nie ma, będzie  w 4 kwartale tak wynika z informacji na stronach BZP.
Mam pytanie.
Zarejestrowałem postępowanie na platformie i ma ono status "w przygotowaniu". Nie potrafię zmienić tego statusu. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym przesłałem "po staremu" przez ted-enotices.
Czy może tego statusu też nie da sie zmienić dla postępowań unijnych???
Proszę o info od osoby która rejestrowała postępowania powyżej progów na ezamówienia.
Z góry dziękuję

20

(4 odpowiedzi, napisanych Ogłoszenia)

Ok, dzięki. Ale widzę że jest możliwość przeglądania ogłoszeń pow progów przez ezamówienia

Pierwszy raz w tym roku prowadzę przetarg nieograniczony. I mam następujące pytania:
1. Zarejestrowałem  postępowanie na platformie e-zamówienia, chciałem przejść do ogłoszenia o zamówieniu ale można zaznaczyć tylko tryb podstawowy i jeszcze jeden inny tryb. Czyli ogłoszenie dla pn. zamieszczam po staremu czyli przesyłam ogłoszenie np. przez eNotices???
2. Czy platforma e-zamówienia "zaciągnie sobie sama ogłoszenie po jego publikacji??

22

(1 odpowiedzi, napisanych Inne)

Czy zgodnie z art. 138 ust 4 nowej ustawy mogę wyznaczyć termin składania ofert 30 - dniowy (pomijając dzień przekazania ogłoszenia i dzień składania ofert) zakładając że całe postępowanie będzie prowadzone w formie elektronicznej (bez składania w formie fizycznej np. próbek)?

23

(13 odpowiedzi, napisanych Ogłoszenia)

Czy w chwili obecnej istnieje taka możliwość żeby na platformie e-zamówienia wypełnić ogłoszenie do przetargu nieograniczonego i żeby przesłać od razu do D.UUE a nie prze simap?

24

(6 odpowiedzi, napisanych Protest, odwołanie, skarga)

Ogłoszenie przesłane do publikacji i opublikowane w duue w grudniu 2020 roku. Dostaliśmy teraz odwołanie na opis przedmiotu zamówienia i wykonawca powołuje sie na przepisy nowej ustawy?
Czy nie powinno być "po starej"?

Nie