2 Przedłużenie TZO

przez Bitter

4 Pełnomocnictwo?

przez Bitter

5 Zakup ambulansu

przez Bitter

6 Pisarska czy inna?

przez Bitter

13 Robory budowlane, dostawy

przez Bitter

14 Podanie nazwy producenta

przez Bitter

17 TZO

przez Bitter

19 art. 144 ust. 1 pkt 6

przez Bitter

20 KRK

przez Bitter

21 Jedz- nie zaznaczono "tak"

przez Bitter

23 Ogłoszenie o zamówieniu

przez Bitter ( Stron 1 2 )

27 Jaka omyłka?

przez Bitter