1

Temat: Podanie nazwy producenta

Witam,
Wykonawca  w formularzu cenowym był zobowiązany podać nazwę producenta oferowanego artykułu i nazwę handlową.
Wykonawca w rubryce nazwa producenta wpisał tak :

"Nazwa producenta: importer: i tu wpisał swoją nazwę"

Co zrobić z tym fantem?

pozdrawiam

2

Odp: Podanie nazwy producenta

Jeśli siwz zawierała bezwzględny wymóg  nazwy producenta a nazwa ta pozwalała ocenić zamawiającemu, czy oferta wykonawcy jest zgodna z siwz, to do odrzucenia.

3

Odp: Podanie nazwy producenta

Wezwać do złożenia wyjaśnień.

4

Odp: Podanie nazwy producenta

Zamawiający jest zobowiązany do weryfikacji oferowanych asortymentów pod kątem zgodności z postawionymi wymaganiami. Z obowiązku tego nie zwalnia go także fakt, że nie zażądał złożenia wraz z ofertą dokumentów potwierdzających parametry artykułów. Zamawiający może oprzeć się na oświadczeniu wykonawcy, ale to badanie nie może sprowadzać się tylko do oceny spójności zapisów z opisem przedmiotu zamówienia (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 30 listopada 2016 r., sygn. akt KIO 2157/16).

5 (edytowany przez janek159 2019-07-31 14:38:16)

Odp: Podanie nazwy producenta

Do odrzucenia. Zastanawiałem się coto za podpowiedź że do wyjaśnienia.

Gdyby dopuścić uzupełnienie tych danych w ramach wyjaśnienia oferty oznaczałoby że ofertę można złożyć dopiero teraz.

6

Odp: Podanie nazwy producenta

Dziękuję.