1

Temat: Zabezpieczenie dostaw posiłków na wypadek awarii własnej kuchni

Witam, mam taki problem,

Nasz Szpital dysponuje własną kuchnią i we własnym zakresie przygotowuje posiłki.

Teraz otrzymaliśmy od naszego właściciela (Urzędu Marszałkowskiego) polecenie zabezpieczenia w zakresie dostawy posiłków na wypadek awarii, nagłego zamknięcia kuchni, czy też innych zdarzeń losowych uniemożliwiających własną produkcję.
Takie Zabezpieczenie jest również niezbędne dla spełnienia standardów jakościowych narzuconych przez właściciela.

I teraz moje pytanie jak to załatwić zgodnie z przepisami? Wstępnie badaliśmy rynek i firmy chciałyby zawrzeć pisemne porozumienie na okoliczność zapewnienia wyżywienia dla pacjentów na wypadek stanu wyjątkowego,  ataku terrorystycznego, zagrożenia bezpieczeństwa Państwa, klęski żywiołowej, epidemii, awarii kuchni.

Wyceniają ok. 30 zł netto za całodobowe wyżywienie pacjenta plus ryczałt za dojazd.

Odpukać do tej pory nigdy nie zdarzyła się u nas awaria.