1

Temat: Ogłoszenie w DUUE opub. prawdop. w sobotę lub niedzielę, co zrobić

Dzień dobry,

Wczoraj tj 25.04.2019 r. przesłałem ogłoszenie o zamówieniu do publikacji w DUUE. Termin do 31.05.2019 r.Na ten moment nie dostałem, żadnego info, że opublikują je dzisiaj, wiec nastawiam się na sobotę lub niedzielę...
Czy kiedy opublikują ogłoszenie w sobotę muszę zamieścić to ogłoszenie i siwz na stronie właśnie w sobotę? Nie wiem co zrobić... czy brać pracę do domu, czy można spokojnie wrzucić w poniedziałek?

Z góry dziękuję za pomoc smile

2

Odp: Ogłoszenie w DUUE opub. prawdop. w sobotę lub niedzielę, co zrobić

Jesteś takim niepoprawnym optymistą że liczyłeś na opublikowanie następnego dnia?

Opublikuj w poniedziałek, w sobotę idź na ryby.

3

Odp: Ogłoszenie w DUUE opub. prawdop. w sobotę lub niedzielę, co zrobić

janek159 napisał/a:

Jesteś takim niepoprawnym optymistą że liczyłeś na opublikowanie następnego dnia?

Opublikuj w poniedziałek, w sobotę idź na ryby.

Janek w zeszłym roku opublikowali mi następnego dnia smile

Czy w ogóle publikują ostatnio w sobotę? Może przestali . Przy przegladaniu Tewda nie było żadnych ogłoszeń opublikowanych 20.04 i 13. 04   hmm

4

Odp: Ogłoszenie w DUUE opub. prawdop. w sobotę lub niedzielę, co zrobić

W TED jest zapis :
Next update 29/04/2019


hmmm

5 (edytowany przez Darek W. 2019-04-26 07:48:47)

Odp: Ogłoszenie w DUUE opub. prawdop. w sobotę lub niedzielę, co zrobić

Proszę się nic nie martwić. Jak w sobotę publikacja DUUE, to zamawiający może w poniedziałek opublikować SIWZ wraz z załącznikami na swoim bip.  Tę kwestię już rozstrzygnięto.

Krajowa Izba Odwoławcza w uchwale z dnia 9 października 2017 r., KIO/KU 59/17, w której stwierdziła, że ?Nie ma zatem przeszkód prawnych, by do art. 42 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych stosować regułę wskazaną w art. 14 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. jeśli koniec terminu (dnia) na udostępnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin na zamieszczenie specyfikacji upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.?. Krajowa Izba Odwoławcza zwróciła również uwagę, że ,,Art. 42 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych również stanowi jedno z szeregu narzędzi mających zapewnić istnienie w postępowaniu uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców i jego przejrzystość. Równocześnie określa on pewną zasadę - okres, w którym specyfikacja istotnych warunków zamówienia ma być dostępna dla wykonawców ? w ramach tej zasady specyfikacja powinna być zamieszczona w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu. Zasady mają jednak to do siebie, że istnieją od nich wyjątki i takim wyjątkiem jest sytuacja, w której publikacja ogłoszenia następuje w dniu, który nie jest dniem roboczym zamawiającego (a najczęściej też i wykonawców). Zresztą art. 14 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych można uznać tu za zasadę uzupełniającą zasadę wyrażoną w art. 42 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. specyfikacja istotnych warunków zamówienia powinna być zamieszczona w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu, ale w przypadku, gdy dzień udostępnienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin ten upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy. Jak wynika z dotychczasowego doświadczenia Izby, jest to zasada powszechnie akceptowana na rynku zamówień publicznych nawet przed wejściem w życie art. 14 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. W ocenie Izby, z racjonalnego punktu widzenia bowiem (niezależnie nawet od zakazów wynikających z prawa pracy), nadmiernym obciążeniem zamawiających byłoby żądanie od nich, by wymagali od swoich pracowników stawiania się w pracy w soboty lub dni ustawowo wolne od pracy w celu zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. Najczęściej są to dni wolne od pracy również u wykonawców, zatem w większości nie wyszukują oni ogłoszeń ani nie rozpoczynają sporządzania ofert już w tym dniu. (?). W opinii Izby działaniu, w którym specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczana jest dnia następnego po dniu/dniach wolnych od pracy, następujących po publikacji ogłoszenia o zamówieniu, nie można również zarzucić naruszenia zasad uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców i przejrzystości postępowania ? wszyscy wykonawcy otrzymali możliwość zapoznania się ze specyfikacją w tym samym momencie i na równych zasadach dostępności, mieli również odpowiedni czas na przygotowanie oferty (od 27 grudnia 2016 r. do 24 lutego 2017 r. - termin składania ofert).? Należy także zauważyć, Prezes UZP nie zaproponował rozwiązania problemu, jak należałoby postąpić w sytuacji, kiedy ogłoszenie ukazuje się w publikatorze w sobotę, która nie jest dniem pracującym. W ocenie Izby wynik kontroli (według Prezesa UZP co prawda dostrzeżone naruszenie nie ma wpływu na wynik postępowania) nie powinien zależeć od czynnika losowego, zupełnie niezależnego od Zamawiającego. Reasumując, skład orzekający w całości podzielił zacytowane wyżej stanowisko przedstawione w uchwale KIO 23/17, dlatego uwzględnił zastrzeżenia Zamawiającego od wyników kontroli w zakresie stwierdzonego naruszenia art. 42 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.?

6

Odp: Ogłoszenie w DUUE opub. prawdop. w sobotę lub niedzielę, co zrobić

smile Dzięki

7

Odp: Ogłoszenie w DUUE opub. prawdop. w sobotę lub niedzielę, co zrobić

Teraz publikują od poniedziałku do piątku, a w sobotę i święta tylko procedury przyspieszone.

8

Odp: Ogłoszenie w DUUE opub. prawdop. w sobotę lub niedzielę, co zrobić

Witam
Mam pytanie odnośnie publikacji samego ogłoszenia o zamówieniu (w przetargu powyżej progów unijnych). Czy publikujecie je po upływie 48 godzin od dnia potwierdzenia otrzymania ogłoszenia przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej czy tez po publikacji w Dzienniku Unii Europejskiej?

9

Odp: Ogłoszenie w DUUE opub. prawdop. w sobotę lub niedzielę, co zrobić

48 po wysyłce

10

Odp: Ogłoszenie w DUUE opub. prawdop. w sobotę lub niedzielę, co zrobić

ja po opublikowaniu