1

Temat: Jedz- nie zaznaczono "tak"

Witam,

przetarg powyżej progów na dostawę. Wykonawca do oferty załącza JEDZ.
W części IV sekcji ??? (alfa) Wykonawca nie zaznaczył odpowiedzi (Zamawiający postawił warunek udziału w postępowaniu)

"W odniesieniu do kryteriów kwalifikacji wykonawca oświadcza, że
Spełnia wszystkie wymagane kryteria kwalifikacji.
Proszę podać odpowiedź
?tak
?nie "

Rozumiem, że powinienem teraz zwrócić się na podstawie art. 26 ust. 3  o uzupełnienie dokumentu jedz? Jak to zrobić gdy tylko fragment jedz jest źle. Ma uzupełnić cały jedz czy jak? Jak wzywacie w takiej sytuacji?
z góry dziękuję za pomoc.

2

Odp: Jedz- nie zaznaczono "tak"

ma złożyć prawidłowo opisany dokument. Nie można wzywać do złożenia "kawałka" dokumentu.

3

Odp: Jedz- nie zaznaczono "tak"

Wielość oświadczeń zawartych w JEDZ powoduje, że tylko jedno lub kilka z nich może być błędnych czy niepełnych. W takim przypadku, w ocenie KIO, JEDZ może podlegać uzupełnieniu w zakresie właśnie tych zindywidualizowanych oświadczeń. W zależności od tego jaką wadę czy brak zamawiający zdiagnozuje w złożonym JEDZ i wskaże w wezwaniu do uzupełnienia dokumentu, w taki sposób będzie podlegał on uzupełnieniu. Zawsze jednak musi on zostać podpisany przez uprawnioną do tego osobę odpowiednio przez: wykonawcę, podmiot udostępniający zasoby czy podwykonawcę (wyrok KIO z 8 czerwca 2017 r., sygn. akt KIO 888/17).

4

Odp: Jedz- nie zaznaczono "tak"

dziękuję