1

Temat: Odwołanie na odrzucenie oferty - pilne !!

Witam,
Otrzymaliśmy Odwołanie i teraz mam pytania:

1. Odwołanie dotyczy odrzucenia oferty wykonawcy w jednym pakiecie (części), rozumiem, że w innych częściach możemy zawrzeć umowy?
2. Pisma ma w tytule "Odwołanie"  i chyba wszystko ci winno posiadać w treści, jednak na końcu jest  zapis iż proszą o ustosunkowanie się do pisma w terminie  do dnia godz.  i w przypadku negatywnej odpowiedzi będą zmuszeni skorzystać z przysługujących  im środków ochrony prawnej tzn nie wiem jak to do końca traktować czy żłozyli to Odwołanie czy jeszcze nie.

pilne, pozdrawiam

2

Odp: Odwołanie na odrzucenie oferty - pilne !!

ad. 1 tak
ad.2 Jeszcze nie odwołanie

3

Odp: Odwołanie na odrzucenie oferty - pilne !!

Pismo nie poszło do KIO, tylko do nas, a wiec nie odwołanie.

Co zrobić, gdy unieważniliśmy wybór wykonawcy, chcemy wybrać innego ale jemu już oddaliśmy wadium...czy i kiedy wezwać go do złożenia wadium?

4

Odp: Odwołanie na odrzucenie oferty - pilne !!

Na jakiej podstawie?  Art. 46 ust. 3 mówi o
"Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego."

A u nas formalnie odwołania nie było.

5 (edytowany przez Darek W. 2019-07-19 11:32:59)

Odp: Odwołanie na odrzucenie oferty - pilne !!

Pospieszyłem się. Nie ma podstaw, w tym przypadku do ponownego wezwania do wniesienia wadium. Dokonujecie tylko wyboru oferty najkorzystniejszej.

6

Odp: Odwołanie na odrzucenie oferty - pilne !!

Dzięki.

7

Odp: Odwołanie na odrzucenie oferty - pilne !!

Jeszcze coś,
Ponownego wyboru dokonujemy dzisiaj w terminie związania ofertą, jednak tzo jest do 29.07.2019 r. a wiec umowa będzie zawarta po upływie TZO.
Czy powinienem wezwać wszystkich wykonawców którzy złożyli oferty w tej części  do przedłużenia tzo?

8

Odp: Odwołanie na odrzucenie oferty - pilne !!

Witam. Mam podobny problem. Przetarg podzielony na części. 5 zadań. 11.05.20 zawiadomiłem o wyborze ofert najkorzystniejszych. W dniu 12.05. wpłynął protest od jednej firmy po czym musiałem dokarmiać zmiany wyboru w zadaniu numer 1.
Dnia 15.05 ogłosiłem o kolejnym wyborze ofert w zadaniu nr.1
Termin związania upływa 21.05.20. czy mogę do pozostałych wysłać umowy i czy muszę przedłużać termin związania ofertą te dwie firmy z zadania nr.1?