1

Temat: Brak złożenia dokumentów z art. 26 ust. 2 i oś. dot. gr kapit. z ust 3

Witam,
przetarg nieograniczony poniżej progów na dostawę środków czystości.

Procedura odwrócona.

Zamawiający jednocześnie wezwał wykonawcę którego oferta była najkorzystniejsza do złożenia :
1) na postawie art. 26 ust. 2 próbek
2) na podstawie art. 26 ust. 3 oświadczenia dot. grupy kapitałowej (którego nie złożył w terminie 3 dni od dnia informacji z otwarcia)

Wykonawca nie uzupełnił żadnych dokumentów.

Co teraz? Czy od razu wykluczyć go z art. 24 ust. 1 pkt 23 i wzywać kolejnego Wykonawcę?

2

Odp: Brak złożenia dokumentów z art. 26 ust. 2 i oś. dot. gr kapit. z ust 3

Wykluczenie i proszę pamiętać o wadium.

3

Odp: Brak złożenia dokumentów z art. 26 ust. 2 i oś. dot. gr kapit. z ust 3

Ale wykluczenie na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12, nie art. 24 ust. 1 pkt 23

4

Odp: Brak złożenia dokumentów z art. 26 ust. 2 i oś. dot. gr kapit. z ust 3

ok, dziekuję