Tylko rzeczywiście jest dylemat co umieścić na pieczątce którą przystawia się na fakturach wydatkowanych poniżej 130 tys zł.

Też się zastanawiam na podst którego art będzie zwolnienie ze stosowania ustawy. Teraz jest 4.8 a po 1.1.21 ?
czyżby art. 2 ust. 1 pkt 1?

Czyli e-zamówienia to docelowa platforma.  Dzięki za te informacje.

Jak to wygląda u Was, będziecie korzystać z mini portalu czy zakupujecie platformy komercyjne?

Witam wszystkich , czy ktoś mi rozłoży na czynniki pierwsze do czego będzie nam konkretnie służyła platforma e-zamówienia, do której trzeba się już logować?
Przetargi umieszczamy w mini portalu ( jeśli nie mam komercyjnej platformy )  czy coś źle rozumiem?

dziękuję wszystkim za opinie smile

marekw2 napisał/a:

Dlaczego nie chcesz dopuścić możliwości składania ofert częściowych. W tym przypadku łatwo i bezboleśnie można i powinno się to zrobić.


To nie tak że nie chcę. Zasada dzielenia a potem uzasadniania niedokonania podziału w protokole stała się już koniecznością a właśnie nie ma takiego nakazu w przepisach. Stąd te rozmyślenia.....

Mam do ogłoszenia przetarg na realizacje projektu z UE - termomodernizacja 2 budynków. Każdy budynek ma opracowaną osobna dokumentację projektową. Zastanawiam się czy podział pN na 2 części jest tu obowiązkowy. Czy ogłaszając to zadanie bez podziału naruszę ustawę? Wartość inwestycji ok. 2mln. Z zasady nakazane są podziały ale do końca nie przekonują mnie zapisy w art 5 jakoby był to obowiązek w każdym przypadku.

33

(4 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Dziękuję,
jest nawet opinia UZP w tej kwestii. Oferta pozostaje.

34

(4 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Błagam podpowiedzcie mi jak w temacie: tajemnica przedsiębiorstwa.

Po analizie tej oferty wysyłam wykonawcy zawiadomienie o odtajnieniu informacji, ponieważ nie mogą być zastrzeżone na podstawie ustawy pzp i ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Mam jednak ogromy dylemat czy nie powinnam ODRZUCIĆ tej oferty na podst. 89.1.1. ? to najkorzystniejszy wykonawca sad

Wykonawca w formularzu ofert , w punkcie który przeznaczony jest do wpisania informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa wymienił:  formularz oferty oraz oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

Nie wiem co z ty fantem zrobić?  Czy możecie mi podpowiedzieć ? Tzn wiem, że ni mogą stanowić tajemnicy te dokumenty ale czy jakoś powiadamiam Wykonawcę czy pozostawiam bez odpowiedzi?

36

(9 odpowiedzi, napisanych Inne)

covec napisał/a:

Cbud, właśnie w tym rzecz; BIP-y w tym celu były tworzone. Gdzieś w necie krąży decyzja PUODO odnosząca się do UM Aleksandrów Kujawski (br). Poruszono w niej między innymi kwestię okresu upubliczniania dokumentów na BIP. To zainspirowało naszego IOD-ę smile


moją też stąd to pytanie smile

Protokół mówi o 5 latach , więc można by sądzić że to jest minimum ale do kiedy...?

37

(9 odpowiedzi, napisanych Inne)

Ile czasu wiszą u was ogłoszenia o przetargach  i dokumentacja przetargowa na BIP?

Nie kojarzę nigdzie ograniczenia czasowego. Obecnie mam w swoim BIP przetargi z kilku lat a wprowadzamy zmiany w BIP i chciałabym je usunąć. Czy mogę zostawić tylko przetargi z bieżącego roku?

38

(7 odpowiedzi, napisanych Komisje przetargowe)

cbud napisał/a:

Zawsze go biorę do Komisji, niech se sprawdza co chce brać smile


to racja smile

39

(7 odpowiedzi, napisanych Komisje przetargowe)

dziękuje

40

(7 odpowiedzi, napisanych Komisje przetargowe)

Podepnę się pod post dotyczący skarbnika i kredytu.

Czy są jakieś przeciwwskazania by skarbnik był członkiem komisji przetargowej?
Moja skarbnik skutecznie  się broni ....

41

(3 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

janek159 napisał/a:

Czy wobec tego z punktu widzenia przepisów powinnaś wzywać do wyjaśnienia?


no właśnie w stosunku do tych mierników nie mam obowiązku ale jednak jest to tak na granicy RNC że przypadek mam zastanawiający. Przeanalizuję czy jednak nie wystosować pisma o wyjaśnienia.

42

(3 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

mam taką oto sytuację: 70% wartości szacunkowej to 677.223,48 zł. Cena oferty - 677.233,71 zł.


Sytuacja nieco skomplikowana bo oferta jest tylko o 23 grosze wyższa od wartości obliczonej jako 70% szacunkowej.
Nie wiem czy wzywać wykonawcę do wyjaśnień RNC dla tzw. bezpieczeństwa? Czy zostawić bez wyjaśniania.
Dodam tylko że średnia cena ofert ( 70% ) to 600.512,89 zł. Oferta więc jest wyższa.

43

(15 odpowiedzi, napisanych Ogłoszenia)

wdialny, dziękuję Ci bardzo za materiał i pamięć.

44

(15 odpowiedzi, napisanych Ogłoszenia)

jo napisał/a:

opublikować to jedno ale stosować procedurę PZp dla tych zamówień to nie bardzo
Takie jest również moje zdanie.

45

(15 odpowiedzi, napisanych Ogłoszenia)

wadialny dziękuję za informacje, będę obserwować portal.  Pozdrawiam

46

(15 odpowiedzi, napisanych Ogłoszenia)

wadialny napisał/a:

    Na podstawie art. 11 ust. 5 Pzp zamawiający może zamieścić w BZP ogłoszenie, którego zamieszczenie w BZP ze względu na wartość zamówienia albo konkursu nie jest obowiązkowe. Przepis art. 11 ust. 5 Pzp dotyczy sytuacji, gdy w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości równej lub przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp, zamawiający przekazuje ogłoszenie o zamówieniu UPUE (ogłoszenie obowiązkowe), w celu opublikowania ogłoszenia w Dz.Urz. UE, a ponadto zdecyduje się zamieścić ogłoszenie o zamówieniu (ogłoszenie nieobowiązkowe) w BZP.

    W takiej sytuacji zamawiający, chcąc dotrzeć z informacją o zamówieniu lub konkursie do możliwie najszerszego kręgu zainteresowanych zamówieniem lub konkursem, może skorzystać także z możliwości zamieszczenia w BZP ogłoszenia podlegającego publikacji w Dz.Urz. UE.

    Odwrotna sytuacja została uregulowana w art. 11b ust. 1 Pzp. Na podstawie art. 11b ust. 1 Pzp zamawiający może przekazać UPUE ogłoszenie, którego publikacja w Dz.Urz. UE ze względu na wartość zamówienia lub konkursu nie jest obowiązkowa. Przepis art. 11b ust. 1 Pzp dotyczy możliwości opublikowania w Dz.Urz. UE ogłoszenia podlegającego obowiązkowi zamieszczenia w BZP.

   


To jest logiczne i gdyby nie  informowanie nas na szkoleniach że można dodawać ogłoszenia jako nieobowiązkowe i stosować ustawę nie byłoby problemu. A tak, u mnie np. moi koledzy sobie wymyślili że jak ogłosimy przetarg to zamówienie będzie wykonane lepiej.

47

(15 odpowiedzi, napisanych Ogłoszenia)

W moim przypadku pracownik merytoryczny nalega na opublikowanie ogłoszenia i przeprowadzenie przetargu dla wartości poniżej 30 tys.
Spotkałam się na szkoleniach z dwiema opiniami.

1. Można opublikować ogłoszenie i przeprowadzić przetarg - stosując wówczas ustawę i jej procedury.
2 . Można opublikować ALE nie ma zastosowanie ustawa w tym ochrona prawna itd.

Mnie najbardziej zastanawia czy ta możliwość nieobowiązkowego ogłoszenia  dotyczy tylko ogłoszenia o zamówieniu szerszemu gronu zainteresowanych wykonawców w BZP ? A co z procedurą. Przecież do 30 tys euro mamy zazwyczaj regulaminy i  nie tak sformalizowane postępowania  jak ustawa pzp.

48

(15 odpowiedzi, napisanych Ogłoszenia)

w ogłoszeniu o zamówieniu jest opcja wyboru - ogłoszenie nieobowiązkowe.

Rozumiem, że dotyczy ono ogłoszeń,  których wartość nie przekracza 30 tyś. euro.

Czy mając szacunek na robotę budowlaną 120 tyś  mogę skorzystać z ogłoszenia i przeprowadzić przetarg nieograniczony? Czy wówczas stosuję ustawę? Badam oferty wg ustawy, odrzucam itp. a wykonawca ma prawo wnieść odwołanie?

Mam w tym zakresie dwie sprzeczne opinie.

49

(3 odpowiedzi, napisanych Dokumentowanie zamówień publicznych)

dzięki smile

Podczas nieobecności Burmistrza SIWZ i ogłoszenie podpisała mi Sekretarz. Później już nie podpisywała żadnego dokumentu od dnia złożenia ofert przez Wykonawców.

Czy musi jednak podpisać mi dokument oświadczenia z 17.2? Projekt dofinansowany i zaczynam mieć wątpliwości czy jednak nie pobrać oświadczenia?.