dziękuje memphis

Przedmiotem zamówienia jest zakup art. spożywczych do stołówki szkolnej. Obecnie należy szacować wszystko łącznie, mięso z chlebem z nabiałem itd.  Czy zgadzacie się z nową ścieżką postępowania?

Druga sprawa co z kwotami wpłat rodziców za wyżywienie dzieci. Czy nie należy o tę kwotę pomniejszyć szacunek kosztów zamówienie? Nie są to przecież środki publiczne a wpłaty rodzica...

rozumiem, dziękuję za opinię

memphis napisał/a:

Nie.


a dlaczego nie? Mogę prosić o słowo wyjaśnienia? Ja jestem w kropce. Jest umowa odpłatna, jest zamawiający  i jest wykonawca ( organizacja pozarządowa jest wykonawcą ).

memphis napisał/a:

Zgodnie z ustawą:
zamówienie – należy przez to rozumieć umowę odpłatną zawieraną między zamawiającym a wykonawcą, której przedmiotem jest nabycie przez zamawiającego od wybranego wykonawcy robót budowlanych, dostaw lub usług.

czyli z organizacjami pozarządowymi TAK

Czy dotacje udzielane przez Gminę jednostkom typu Dom Kultury, MOPSy a także na podstawie ustawy o pożytku publicznym - czyli stowarzyszeniom podajecie w sprawozdaniu? Jeśli tak, to w którym polu?

Czy uzasadnieniem nie podzielenia na części jest zagrożenie niezrealizowania zadania ( jako całości ) w sytuacji kiedy dofinansowanie otrzymaliśmy na całość?   Przecież może być tak, że na jedną cześć otrzymam oferty a na inne nie. Itd..

Dziękuje wszystkim za rady. Konieczność podziału jak dla mnie zupełnie pozbawiona sensu, ale cóż...

Mam do przeprowadzenie postępowanie na przebudowę oświetlenia. Jest 18 miejscowości. Każda miejscowość ma odrębną dokumentację. Czy muszę dzielić to zamówienie na części? Jeśli tak to czy mogę podzielić np. na 2 części, byle wypełnić obowiązek. Merytoryczny nie chce dzielić na części i upiera się na jednego wykonawcę.

Zastanawiam się czy można rozwiązać umowę,  zwartą  w trybie podstawowym, na zasadzie zgodnej woli stron. Nie mam tu na myśli odstąpienia , bo należy się wtedy kara ( w zależności od  tego kto odstępuje - każdej ze stron). Ne mogę tez zastosować art. 456.1.
Generalnie jako Zamawiający z wykonawcą chcemy się dogadać i nie kontynuować umowy. Roboty jeszcze nie rozpoczęte. Może zastosować K.c?

dziękuję

memphis napisał/a:

Zmiana terminu jest zmianą istotną, tu nawet nie ma wątpliwości.....


a mogę poprosić o jakiś wyrok obronny? bo jakoś dziwnie wszystkie w innym kierunku

Mamy umowę zawartą 21.01.2021r.  z terminem realizacji do 10.11.2021 ( PN wg starej ustawy). Wykonawca wszedł na roboty w marcu. Dziś złożył wniosek o aneks o przesunięcie terminu wykonania o 1 mc. Argumentuje tym,  że taka zmiana terminu to zmiana nieistotna oraz że ma problem z pracownikami oraz podwykonawcami w związku z COVID. Umowa przewiduje zmianę terminu w sytuacji nieprzewidzianych okoliczności, których nie można było przewidzieć.... Projekt dofinansowany.
Nie zgodzę się z tym że nie mógł przewidzieć problemów z pracownikami w zw. z Covid bo ten  jest już od 2020r.  Ale to taki popularny teraz powód i te ustawy coviodowe, pozwalające przesuwać terminy itd..  Z istotnością zmiany też są na to różne orzecznictwa. Nie wiem czy się zgodzić czy też nie. Zgoda na zmianę oczywiście przyniesie dla nas wiele innych problemów zw. z dofinansowaniem, płatnościami itd. Ktoś coś doradzi? Proszę

ja bym zaktualizowała poprzez usunięcie pozycji z planu

Olek napisał/a:

Dla osób, które kontrasygnują umowę, nie żądam oświadczeń.dziękuje

Czy oświadczenia z art. 56.1 i 56.3 podpisuje Skarbnik(jst)? Jest to osoba, która pojawia się dopiero przy podpisaniu umowy. Kontrasygnuje ją, więc mam wątpliwość. Nie odbierałbym oświadczeń od skarbnik ale chcę się upewnić.

olimpia1981 napisał/a:

a czy te oświadczenie winna złożyć główna księgowa jednostki, która podpisuje umowę jako kontrasygnata ?


jak wynika z opinii UZP, osoby podpisujące umowę również ( więc i skarbnik )
https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/katalog-osob-zobowiazanych-do-zlozenia-oswiadczen,-o-ktorych-mowa-w-art.-56-ust.-4-ustawy-prawo-zamowien-publicznych

Zastanawiam się czy mogę ogłosić postępowanie w  momencie kiedy inwestycja nie posiada wszystkich pośrednich uzgodnień tzn. jest pozwolenie  na budowę ale wydane ponad 2 lata temu i w międzyczasie wygasły umowy np. z energą czy z wodami polskimi, które teraz są w procedurach przedłużania.
Pracownik merytoryczny chciałby abym przygotowała postępowanie ale ja zastanawiam się czy można, skoro pomimo pozwolenia na budowę  pewnych elementów inwestycji nie można jeszcze wykonywać. Z drugiej strony niedługo upłynie ważność pozwolenia a na dodatek to projekt dofinansowany i trzeba "już" ogłaszać postępowanie. Proszę o Wasze zdanie.

19

(7 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

marekw2 napisał/a:

Dlaczego i na jakiej podstawie chcesz odrzucać ważne oferty?

Ja nie chcę ich odrzucać, myślę tak samo, są ważne. Miałam jednak inną opinię, z którą się nie zgadzam więc poradziłam się z Wami.
dzięki smile

Wystąpiłam do wykonawców o przedłużenie TZO. Obawiałam się że w podstawowym TZO nie zdążę wybrać najkorzystniejszej oferty. Aktualny termin związania mija 13.01. Mam kilka nowych gwarancji zapłaty wadium. Tak się jednak składa że mam wszystkie uzupełnienia, wyjaśnienie i  dziś chciałabym wysłać zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. W najkorzystniejszy przedłużył więc umowę zawre w przedłużonym wadium.

Podpowiedzcie, czy skoro jednak zdążę dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty w obecnym TZO to tych wykonawców, którzy nie wyrazili zgody na przedłużenie nie odrzucam?

jo napisał/a:

przy zakładaniu konta przypisałem sobie rolę supervisora i użytkownika, potem wysłałem ten dziwny plik podpisaniu przez burmistrza i teraz mam dostęp do zarządzania użytkownikami, i tam pojawiła się kolumna  "Akcje" (trzy kropki) i kolejna zakładka zmień i tam przypisałem sobie cały zakres

dziękuje, teraz i ja mam smile

zarządzanie rolami jest u mnie nieaktywne:(

w którym miejscu nadaje się te uprawnienia? Jestem su[supervisorem i to jeszcze trzeba rozszerzyć? masakra z tym nowym rokiem....

24

(3 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

To na pewno będzie montaż bo mowa jest o budowie budynku. Zadaniami,  które wykonawca pokazał  była budowa świetlicy i internatu. Tutaj dochodzi mi drugi problem -  czy termomodernizacja może być wykonana na nowym budynku??? Mi osobiście to nie gra:(

25

(3 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Postawiliśmy w PN wymóg w zakresie oświadczenia  -  wykonanie co najmniej 2 zadań  polegających na termomodernizacji ( rozumianej jako docieplenie budynku wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w ramach jednego zadania ) obiektów budowlanych o kubaturze min. 1 000,00 m3 i wartości minimum 300 tys. zł brutto.

Wykonawca składa wykaz robót i dokumenty,  z których wynika że w ramach dwóch budów obiektów ( świetlicy i internatu ) wykonał docieplenie i montaż okien. Z tym  montażem mam właśnie dylemat. My wymagaliśmy wymiany okien. Wykonawca pokazuje montaż ( bo to budowa ). Mogę to uznać? Zadanie dofinansowane sad