1

Temat: rażąco niska cena

mam taką oto sytuację: 70% wartości szacunkowej to 677.223,48 zł. cena oferty - 677.233,71 zł.


Sytuacja nieco skomplikowana bo oferta jest tylko o 23 grosze wyższa od wartości obliczonej jako 70% szacunkowej.
Nie wiem czy wzywać wykonawcę do wyjaśnień RNC dla tzw. bezpieczeństwa? Czy zostawić bez wyjaśniania.
Dodam tylko że średnia cena ofert ( 70% ) to 600.512,89 zł. Oferta więc jest wyższa.

2

Odp: rażąco niska cena

Czy wobec tego z punktu widzenia przepisów powinnaś wzywać do wyjaśnienia?

3

Odp: rażąco niska cena

W każdym bowiem przypadku zamawiający powinien indywidulanie dokonać oceny, czy określona okoliczność, w stanie faktycznym konkretnej sprawy, skutkuje powstaniem owego podejrzenia. W przypadku miernika wynikającego z art. 90 ust. 1a pkt 1 ustawy Pzp, związanego z wartością zamówienia powiększoną o wartość podatku VAT i średnią arytmetyczną wszystkich ofert złożonych w postępowaniu, kiedy wartość oferty odbiega o minimum 30% od tych mierników, zamawiający może nie korzystać z procedury żądania od wykonawców wyjaśnień, jeżeli wskazane rozbieżności wynikają z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia.

4

Odp: rażąco niska cena

janek159 napisał/a:

Czy wobec tego z punktu widzenia przepisów powinnaś wzywać do wyjaśnienia?


no właśnie w stosunku do tych mierników nie mam obowiązku ale jednak jest to tak na granicy RNC że przypadek mam zastanawiający. Przeanalizuję czy jednak nie wystosować pisma o wyjaśnienia.