1 (edytowany przez Ada 2020-09-24 12:30:21)

Temat: Tajemnica przedsiębiorstwa

Wykonawca w formularzu ofert , w punkcie który przeznaczony jest do wpisania informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa wymienił:  formularz oferty oraz oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

Nie wiem co z ty fantem zrobić?  Czy możecie mi podpowiedzieć ? Tzn wiem, że ni mogą stanowić tajemnicy te dokumenty ale czy jakoś powiadamiam Wykonawcę czy pozostawiam bez odpowiedzi?

2

Odp: Tajemnica przedsiębiorstwa

Błagam podpowiedzcie mi jak w temacie: tajemnica przedsiębiorstwa.

Po analizie tej oferty wysyłam wykonawcy zawiadomienie o odtajnieniu informacji, ponieważ nie mogą być zastrzeżone na podstawie ustawy pzp i ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Mam jednak ogromy dylemat czy nie powinnam ODRZUCIĆ tej oferty na podst. 89.1.1. ? to najkorzystniejszy wykonawca sad

3

Odp: Tajemnica przedsiębiorstwa

Postąpiłaś słusznie. Oferty nie odrzucaj.

4

Odp: Tajemnica przedsiębiorstwa

Oferta nie podlega odrzuceniu, natomiast zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa z tego co opisujesz było niewystarczające, nie dochowano należytej staranności w jego dokonaniu. Zastrzeganie w sposób jaki tu miał miejsce jest zwyczajnie nieskuteczne.

5

Odp: Tajemnica przedsiębiorstwa

Dziękuję,
jest nawet opinia UZP w tej kwestii. Oferta pozostaje.