901

(6 odpowiedzi, napisanych SWZ)

Ja bym uzupełniła siwz o te informacje, modyfikując siwz na podst. 38 ust. 4

902

(21 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

może zapytam inaczej, jeśli wykonawca zmienia treść formularza ofertowego poprzez usunięcie z niego conajmniej niewygodnego dla siebie  zapisu to czy jego oferta jest wówczas zgodna z SIWZ?

ps. gdyby to nie było zamówienie z udziałem środków UE to zapewne przeszlibyśmy do spraw ważniejszych ale ta ich wszędobylskość  podczas kontroli mnie przeraża:(

Jesteśmy obecnie na etapie badania ofert. To już czwarty przetarg. Poprzednie unieważnione  z uwagi na brak środków finansowych w budżecie. W obecnym mamy 3 oferty i taki klops. Jeden z Wykonawców składa Formularz ofertowy, w treści którego, ( w miejscu gdzie wymienione są kolejno oświadczenia np. 1) ?Akceptujemy termin wykonania zamówienia? itd? brakuje jednego punktu tego oświadczenia o treści cyt: 4)?Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty?.           Treść moim zdaniem bardzo istotna. Nie mam za bardzo podstawy aby to poprawić na podst. art. 87 , nie mogę tego też uzupełnić. Wypadałoby odrzucić, jako treść oferty niezgodna z SIWZ, tylko czy przed ewentualnym spotkaniem z KIO wygramy? Pliss, pomóżcie. Co powinnam zrobić? Jest to oferta najdroższa a inwestycja ze środków UE.

904

(4 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

dziekuję:)

905

(4 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

mnie też wydaje się to wystarczające, obawiam sie jednak pozostawić ten załacznik ( wykaz ), by nie bedzie uwag że pozostawilismy wykaz z błędami  przy niektórych pozycjach wykazanych robót?:(

906

(4 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

W PN żądalismy wykonania conajmniej 1 roboty zgodnej z przedmiotem zamówienia wraz z dokumentami na potwierdzenie należytego wykonania tych robót. Wykonawca załączył wykaz 7 robót i dołączył też na to refernecje. W wykazie jednak,  przy  niekórych z tych robót błędnie wpisał daty realizacji a w innej błędnie wstawił kwotę ( przestawił jedna cyferkę ). Czy wystarczy że przynajmniej jedna robota jest zgodnie z naszymi wymaganiami , poprawnie wpisana i udokumentowana.? Czy powinnam jednak  wezwać wykonawcę na podst. 26 ust. 3 do przedłożenia prawidłowego wykazu, zgodnego z załączonymi fererencjami tzn. poprawnie wypełnione wszystkie pozycje? Że też musiał się pochwalić 7 robotami:)

907

(1 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

W zakresie warunku znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej
żądaliśmy, by Wykonawca wykazał, że posiada zdolność kredytową lub posiada środki finansowe na kwotę co najmniej 2.000.000,00 zł., przedstawiając w tym celu informację Banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek. Czy wg. forumowiczów warunek bedzie spełniony jeśli inforamacja z banku  lub kilka inforamcji ( np. dwie  z róznych banków ) potwierdzi, że wykonawca  posiada  środki w takiej wysokości ale łacznie tzn. wtedy kiedy  dodam sobie kredyt + środki na koncie? Czy należy to traktować oddzielnie tzn. albo posiada zdolność kredytową w wysokości 2mln albo środki na koncie w wys. 2 mln. Mam nadzieje że zbytnio nie zakręciłam smile

908

(3 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Dziękuję:)

909

(3 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Witam,  jestem właśnie na etapie badania oferty i zastanawia mnie, czy Wykonawca powinien dołaczyć również do oferty zaświadczenie z KRK dla pełnomocnika, który w imieniu Wykonawcy składa ofertę. Pełnomocnik nie jest członkiem zarządu Spółki z o.o. Co do zasady do oferty należy ząłaczyć informację z KRK w stosunku do członków zarządu. Ale co tym pełnomocnikiem? Cyz może mi ktoś w tym pomóc?