51

(3 odpowiedzi, napisanych SIWZ)

Jeśli wykładowca prowadzi zajęcia zgodnie z obowiązującym programem to chyba tak. Ale nie wiem jaka jest praktyka w firmach szkoleniowych a nie chcę nikogo odstraszyć, bo i tak będzie mało ofert.

52

(3 odpowiedzi, napisanych SIWZ)

Witajcie, rozpoczynamy  projekt szkoleniowy w ramach którego chcemy ogłosić przetarg na realizację szkoleń komputerowych z certyfikatem zawodowym. Czy przy takiej usłudze są jakieś czynności, co do których powinniśmy wymagać zatrudnienia na umowę o pracę? Czy przypadkiem wykładowcy/trenerzy nie są taką grupą?

Na podstawie art. 139 ZamPublU zastosowanie znajdą przepisy k.c., w szczególności przepisy dotyczące skutków niewykonywania zobowiązań z umowy o roboty budowlane, tj. 636 k.c. w zw. z 656 k.c. Zamawiający wzywa wykonawcę do zmiany sposobu wykonywania umowy w wyznaczonym terminie. Jeśli wykonawca się nie zastosuje to zamawiający odstępuje od umowy. W przeciwnym razie dojdzie do niedozwolonej zmiany umowy.

54

(4 odpowiedzi, napisanych Umowy w zamówieniach publicznych)

Bitter, zapewniam Cię, że nikt się nie przyczepi. Nie zawrzesz umowy z innym wykonawcą tylko z tym samym. Zmienia on jedynie formę prawną funkcjonowania. Kodeks spółek cywilnych wprost przewiduje takie przekształcenie i mówi, że spółka jawna wchodzi we wszystkie prawa spółki cywilnej. Ustawa pzp nie ogranicza wykonawców co do możliwości zmiany formy prawnej, zmiany udziałów itp. bo to określają inne przepisy.

55

(4 odpowiedzi, napisanych Umowy w zamówieniach publicznych)

Jeśli spółka jawna została już zarejestrowana w KRS to spółki cywilnej już nie ma, nie możesz zatem zawrzeć z nią umowy i zawierasz od razu ze spółką jawną. W dokumentacji trzymasz papiery świadczące o przekształceniu ze spółki cywilnej w jawną.

Witajcie, jak oszacować wartość zakupu biletów lotniczych w projekcie unijnym na 3 lata? Czy należy uwzględnić wartość biletów plus opłata transakcyjna biura? Jeśli uwzględnia się cenę biletów to jak oszacować nie wiedząc ile osób będzie latać? Wiemy natomiast do jakich krajów będą latać. A może przyjąć kwotę przewidzianą w budżecie projektu? Jesteśmy zieloni w temacie.

57

(48 odpowiedzi, napisanych Inne)

A jeśli zamawiającym jest podmiot prywatny, ale jest zamawiającym na podstawie art. 3.1.5)?

58

(2 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Ok, dzięki. Ale logistycznie to i tak masakra.

Czy jedz może być złożony w j. angielskim z tłumaczenie? Postępowanie prowadzone w języku polskim. A może lepiej, żeby upoważnił Lidera konsorcjum (firma polaka) do złożenia w jego imieniu jedza i wtedy Lider złoży po polsku?
A co z pozostałymi oświadczeniami, jak je ma składać ten obcokrajowiec?

60

(48 odpowiedzi, napisanych Inne)

No a co z tymi spółkami????

61

(48 odpowiedzi, napisanych Inne)

Czy w spółkach handlowych też trzeba będzie składać oświadczenia? W projekcie z 8 stycznia pisze o składaniu oświadczeń dyrektorowi generalnemu urzędu, a w urzędach i jednostkach w których nie ma dyrektora generalnego kierownikowi urzędu lub jednostki. Nigdzie nie jest napisane, że "kierownik" to też organ zarządzający spółki, a "jednostka" to reż spółka. Czy są wśród forumowiczów osoby zatrudnione w spółkach handlowych? Co wy na to?

Witajcie, kto zatwierdza protokół jeśli kierownik zamawiającego się wyłączył i powierzył czynności w postępowaniu innej osobie? Zatwierdzenie protokołu następuje po zakończeniu postępowania więc może to zrobić kierownik?

63

(6 odpowiedzi, napisanych Ogłoszenia)

Dzięki Marta, przyjął ten tymczasowy:)

czyli jeszcze inne stanowisko, które wyklucza publikację na stronie po 48 godzinach od przekazania do DUUE.

65

(6 odpowiedzi, napisanych Ogłoszenia)

Ja mam tylko jeden numer - ogłoszenie o zamówieniu i komunikat mówi że numer ogłoszenia nie istnieje. Co robić?

Witajcie, mam przetarg na kilka części. Jedną unieważniono. W ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia na tą część odznaczam , że nie zostało udzielone. Dalej, że z innych przyczyn niż brak ofert i tu mi wyskakuje pytanie o dane referencyjny ogłoszenia - rok i numer. Wpisuję nr ogłoszenia o zamówienia, ale pokazuje mi błąd. Jaki to ma być numer? Pomóżcie.

Znowu ustawa polska swoje a dyrektywa swoje. Ustawa powinna być tak napisana żeby nie trzeba było sięgać do dyrektywy. Oczywiście implementacja zrobiona do dupy i na kolanie. Dla mnie przepisy ustawy są niejasne, a opinia KIO czy UZP nie stanowi źródła prawa. Poza tym opinia jest z lipca 2017 a co było wcześniej?. Tak samo jest z kwestią zamiany podmiotu trzeciego - ustawa dopuszcza a orzeczenia TS nie. I bądź tu mądry.

Witajcie, ogłoszenie na stronie internetowej zostało opublikowane w tym samym dniu co wysłane do DUUE. Zamówienie jest dofinansowane z UE. Czy są za coś takiego jakieś sankcje?

69

(5 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

W odpowiedzi na wezwanie do wyjaśnienia opinii bankowej Wykonawca przesłał zaświadczenie z bank, że na dzień przed TSO posiadał na rachunku środki w wymaganej wysokości. Opinia, do wyjaśnienia której był wezwany, była z innego dnia. Czy można to uznać? Czy ktoś nie zarzuci, że de facto dwa razy uzupełniał ten sam dokument?

70

(5 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Czy mogę wezwać go do wyjaśnienia na podstawie 26.4? Był wezwany na podstawie 26.1 i nie złożył wcale, a potem do uzupełnienia n na podstawie 26.3.
Pytanie co on może mi w wyjaśnieniu napisać, pewnie napisze, że owszem spełnia warunek, chyba, że dołączyłby coś dodatkowo z banku?

71

(5 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

MIAŁ zdolność kredytową jak mu bank tego kredytu udzielał, a to mogło być i rok temu. Teraz, kiedy ma już ten kredyt zaciągnięty to jego zdolność będzie już inna.

72

(5 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Witajcie, chyba podobny problem był już kiedyś na forum ale w tej chwili nie mogę nic znaleźć a strasznie mi pilno. Otóż w SIWZ postawiono warunek posiadania przez wykonawcę środków pieniężnych lib zdolności kredytowej na kwotę co najmniej 1 500 000 zł. Wykonawca złożył taką oto opinię:

"Bank(...) informuje że XXX jest Klientem banku.
Średnie miesięczne wpływy na rachunki bankowe prowadzone na rzecz Spółki w n/Banku za okres ostatnich 6 miesięcy wyrażają się kwotą  siedmiocyfrową.
Spółka aktualnie  korzysta z kredytu w rachunku bieżącym w kwocie 4.000.000,- PLN.
Na rzecz Klienta nie zostały wystawione  żadne gwarancje ani akredytywy.
Na dzień wystawienia opinii rachunek nie był obciążony tytułami egzekucyjnymi."

Chyba wykonawca nie wykazał spełnienia warunku. Wpływy siedmiocyfrowe - nie wiadomo czy 1 mln czy 9 mln, poza tym wpływów nie można chyba utożsamiać w posiadanymi środkami pieniężnymi bo przecież mogą pływać częściami i od razu "wypływać". Z kolei to że klient korzysta z kredytu w rachunku bieżącym nie oznacza na chwilę wystawienia opinii ma całą tą kwotę jeszcze do wykorzystania, może mieć już 3,5 mln pobrane. Czy waszym zdaniem dobrze rozumuję? Należy wykluczyć  wykonawcę? Dodam, że tą opinię złożył w ramach uzupełnienia bo za pierwszym razem nie załączył wcale.

Właśnie rozważamy co będzie prościej, stąd moje pytania. Jeśli mogę zrobić szybki przetarg krajowy i rozeznanie rynku to chyba wolelibyśmy robić dwa postępowania. Warunkiem jest, że to dopuszczalne w opisanej na początku sytuacji.

Nadal nie rozumiem dlaczego mam łączyć zamówienia partnerów i razem je szacować. W innych projektach partnerskich które robimy partnerzy sami robią zakupy i nie szacują wartości w skali całego projektu, a tylko w odniesieniu do swojej części.

Czyli przy jednym postępowaniu trzeba przeprowadzić przetarg unijny, tak? Wiadomo, że to trwa dużo dłużej. Ten zamawiający, który ma małe zamówienie będzie wtedy zblokowany i zamiast mieć kompy od razu będzie czekał dwa miesiące albo dłużej. Czy co do zasady można by jednak przeprowadzić dwa postępowania skoro jest tak, że zamówień partnerów w projekcie nie sumuje się i każdy robi to na własny rachunek? Fakt że ustanowili pełnomocnika, ale równie dobrze mógłby to być podmiot zupełnie zewnętrzny, nie związany z projektem.