1

(0 odpowiedzi, napisanych Inne)

Czy ktoś wie o co chodzi z nowym e-notice? Gdzieś usłyszałam, że ma być jakieś e-notice2?

Zrobimy to badanie rynku, jak zawsze. W zamówieniach niczego nie da się uprościć. Dzięki za pomoc.

Dzięki za odpowiedź, ale szczerze mówiąc to trochę dziwne. Cena jaką oferuje mi ten mój wykonawca też jest przecież ceną z rynku, a więc ceną rynkową i jest to przewidywane wynagrodzenie. Wiem też że dokładnie tyle zapłacę i innej wartości w tym zamówieniu nie będzie. Co innego w przetargu, kiedy nie wiem jakie i ile ofert wpłynie, ale tu wiem dokładnie. Po co więc robić takie alpejskie kombinacje? Czy nie lepiej po prostu wpisać że wartość zamówienia to ten 1 mln zł i zakres 50% zamówienia, czyli tyle ile faktycznie będzie umowa? Jak w negocjacjach W. zmieni zdanie i mi podniesie cenę to zmniejszę ilość i i tak zawsze będzie ten 1 mln. Czy ktoś może zarzucić niewłaściwe szacowanie skoro umowa będzie na milion i ja szacowałam na milion? Roztrząsam to, bo muszę to zamówienie zsumować z innym zamówieniem oczekującym (to już będzie w przetargu) i od tego zależy czy ma być na wszystko tryb krajowy czy unijny.

Witajcie,
Czy szacując wartość zamówienia podobnego mogę przyjąć cenę jaką oferuje mi obecnie ten wykonawca, któremu udzielę tego zamówienia, czy raczej muszę oprzeć się o rozeznanie rynku? Przy zamówieniu podstawowym przewidziano na zamówienia dodatkowe 50% wartości zamówienia podstawowego, niech będzie że to 1 000 000 zł. Z badania rynku wychodzi mi teraz 1 500 000 zł, za taki zakres zamówienia jaki bym chciała, czyli powoła tego poprzedniego zamówienia, tak wszystko podrożało. Ten mój Wykonawca jednak chce mi dać za tą samą cenę jednostkową co poprzednio, czyli za 1 000 000 zł zrobi połowę zamówienia podstawowego. Jeśli mam szacować wg. rynku to musiałabym przewidzieć dużo mniejszą ilość, żeby zmieścić się w tych 50-procentach zamówienia podstawowego. A może szacowanie swoją drogą a wartość umowy i ilości z umowy swoją drogą?

Witajcie,
Czy po orzeczeniu TSUE C-285/18 z 2019 r. i po nowelizacji PZP zmieniliście sposób oceny dopuszczalności zamówienia in-house i analizujecie je pod kątem wystąpienia pomocy publicznej, efektywności a przede wszystkim naruszenia konkurencji? Orzeczenie mówi, że samo spełnienie przesłanek z art. 12 Dyrektywy (czyli z art. 214 PZP) nie przesądza o zgodności z prawem i trzeba badać zgodność z innymi przepisami krajowymi. O ile kwestia  wykazania efektywności takiego zamówienia, zwłaszcza kosztowej to raczej kwestia sprowadzająca się do liczb, ewentualnie jakiś dodatkowych korzyści, o tyle np. kwestia niedyskryminacji wykonawców i nienaruszania zasad uczciwej konkurencji, w tym przepisów o ochronie konkurencji, to już poważniejszy temat. Czy zlecaliście jakieś opinie w tym zakresie, a jeśli tak to komu? Może występowaliście do UOKiK?

Dziękuję za sugestię.

Moje pytanie dotyczyło przede wszystkim tego jakiej użyć metodologii, o jakie dane się oprzeć (giełda towarowa, wskaźniki inflacji itp), aby szacowanie było należyte. Nie chodzi mi o celowe zaniżanie, tylko metodę uczciwej wyceny EE w dzisiejszych niepewnych czasach, której nikt mi nie podważy jak oferty będą droższe. Jakieś pomysły? Naprawdę nikt nie robił szacowania EE w ostatnim kwartale, półroczu?

Witajcie, czy macie może pomysł jak należycie oszacować dziś wartość zamówienia na energię elektryczną? Dziś szacując jestem blisko progu unijnego i wiem, że jak ogłoszę przetarg to za dwa tygodnie ceny będą o kilka procent wyższe i oferty jak nic przekroczą progi unijne. Czy mogę coś zrobić aby nikt mi nie zarzucił że została zaniżona wartość szacowana, albo oszacowano nienależycie, nie taką metodą i żeby spokojnie wybrać ofertę nawet taką powyżej progów unijnych?

Nie mógł jej uwzględnić ponieważ w pozostałych pozycjach są całkiem inne opłaty, też regulowane taryfą. Czy jednak wykonawcy nie powini wypełnić formularza zgodnie z SWZ i nie wprowadzać samodzielnie poprawek? Nie można tu mówić o omyłce, bo zrobili to z pełną świadomością, a oferty są teraz nieporównywalne.

Witajcie. W przetargu na kompleksową dostawę prądu wymagaliśmy załączenia do oferty formularza ofertowego ze wskazanymi cenami jednostkowymi dla poszczególnych opłat. Dwóch wykonawców dopisało pozycje "opłata mocowa", jeden tego nie zrobił. Rzeczywiście od 2021 obowiązuje taka opłata, nasz błąd że nie uwzględniliśmy jej w formularzu. Co w takiej sytuacji? Czy któreś z tych ofert są do odrzucenia, czy może postępowanie do unieważnienia? A może wszystkie oferty są ok?

Witajcie, czy macie może jakieś sensowne uzasadnienie dla braku podziału przy kompleksowej umowie na energię elektryczną? Zamówienie jest dofinansowane z UE więc tym bardziej boimy się korekty, w sytuacji uznania, że nie podzielenie było nieuzasadnione. Prowadzimy obsługę dotacji i grantów, działania szkoleniowe i najem biur, czyli nic szczególnie newralgicznego, ale np. przy elektronicznym naborze wniosków wiadomo że wszystko musi działać, no i najemcy prowadzą różne działalności, tyle że i do tej pory zdarzały się awarie. Widzę że zamawiający wpisują tylko nadmierne koszty, nadmierne trudności techniczne i ryzyko zakłóceń realizacji przy kilku wykonawcach, ale to jest żadne uzasadnienie. Pomóżcie.

Dziękuję za odpowiedzi.

Dziękuję za odpowiedź. A czy dokumenty potwierdzające prawidłowe wykonanie projektu unijnego (np. protokoły z kontroli, potwierdzenie wypłaty całej dotacji) nie mogą być tu użyte jako świadectwo należytego przeprowadzenia działań promocyjnych?

Witajcie, czy wykonawca zastrzegając tajemnicę przedsiębiorstwa musi załączyć jakieś polityki bezpieczeństwa, umowy poufności jakie zawarł i inne "twarde" dowody na potwierdzenie utajnienia informacji? Czy lakoniczne stwierdzenie że przedłożona Koncepcja kampanii promocyjnej stanowi jego know-how wystarczy?

Witajcie, mam pytanie czy osoby, które wykonawca wykazuje w wykazie osób jako swój personel (dysponuje nimi bezpośrednio na podstawie umowy zlecenia) są podwykonawcami i tym samym należy je wpisać w wykazie podwykowawców?

Witajcie. Przetarg dotyczy usług na promocję. Zamawiający żąda doświadczenia w realizacji działań promocyjnych na kwotę 500 000 zł. Wykonawca realizował projekt unijny w ramach którego otrzymał środki na promocję swojej własnej działalności. Czy może przedstawić do przetargu takie doświadczenie? Nie jest to usługa, ponieważ robił to dla siebie. Czy w ogóle warunek jest sformułowany w sposób dopuszczalny? Szukam informacji w necie ale nic nie mogę znaleźć.

Witajcie, nie mogę zamieścić ogłoszenia o wykonaniu umowy ponieważ w formularzu, w miejscu gdzie należy podać nr ogłoszenia o wyniku postępowania/zawarciu umowy pokazuje mi "BRAK WYNIKÓW". Ogłoszenie o wyniku postępowania jest, ma numer, wyświetla się na liście moich ogłoszeń, a w formularzu go nie pokazuje. Pierwszy raz mam taką sytuację. Sprawadzałm czy jest zgodny tytuł postępowania, data umowy itd. Macie pomysł jaka może być przyczyna? Dodam że trzykrotnie zgłaszałam problem i trzykrotnie dostałam bezużyteczną odpowiedź "wybierz nr z listy wyników".

18

(9 odpowiedzi, napisanych Ogłoszenia)

A z czego wynika obowiązek rejestracji unijnych na e-zamówieniach?

19

(3 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Dzięki za podpowiedzi, niestety e-Certis jest dla mnie niestrawny.

20

(3 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Witajcie,
Czy ktoś może wie, gdzie znaleźć informację o irlandzkich odpowiednikach naszych dokumentów na brak przesłanek wykluczenia? Wiem, że jeszcze 3 lata temu w Irlandii nie było urzędowego potwierdzenia tylko składało się oświadczenie  przed notariuszem, ale nie wiem gdzie znaleźć potwierdzenie tego.

Maja2009, czy coś wymyśliliście w tej sprawie? Na pewno można udzielić nowego zamówienia bo w nowym pzp jest identyczna przesłanka jak poprzednio czyli uwzględnienie w ogłoszeniu podstawowym, ten sam wykonawca, podobny przedmiot itd. A co do zmiany zamawiającego to moim zdaniem mamy tu tzw. sukcesję uniwersalną, czyli powiat wszedł we wszystkie prawa ZDP. Co do ogłoszenia to raczej w nowym (trzeba by sprawdzić jakich danych wymaga formularz), bo to nowe zamówienie "z dzisiaj", a nie dokończenie procedury z poprzedniego stanu prawnego.
Ciekawi mnie jak sobie poradziliście.

22

(1 odpowiedzi, napisanych Ogłoszenia)

Trzeba wejść w "Moje ogłoszenia" i dla danego ogłoszenia wybrać "zmień ogłoszenie" (w ostatniej kolumnie najechać na takie trzy kropeczki, nie wiem jak to nazwać). Pojawi się uzupełniony formularz tego ogłoszenia i tam, w odpowiednich rubrykach zamieniamy to co jest na to co ma być. Po zapisaniu pokaże zmiany, wtedy trzeba zapisać i zaakceptować (jakoś tak). UWAGA: jak zmiana ogłoszenia nie pojawi się na liście "Moje ogłoszenia" + mail z linkiem, to znaczy że nie zostało prawidłowo zakończone i wysłane.

Podzielam pogląd "memphis". Niestety niektórzy uważają, że "organizacja" szkolenia, niejako obejmuje z automatu "realizację", a ta jest tylko małym elementem zamówienia. A zatem jeśli ten podmiot ma doświadczenie to jest to wystarczające.

Witajcie,
Ogłosiliśmy przetarg na  kompleksową organizację i przeprowadzenie kursów. Kursy realizowane są w ramach pozaszkolnych form kształcenia ustawicznego służących nabywaniu, podnoszeniu, uzupełnieniu wiedzy, umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji. Są to kursy szczegółowo regulowane przez ustawę zarówno co do programu szkolenia, egzaminy, jak i wymogów co do podmiotów które mogą realizować takie szkolenia

Postawiliśmy takie warunki do do doświadczenia:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje) co najmniej:
a)    usługi szkoleniowe w zakresie kursów zgodnych z przedmiotem zamówienia dla co najmniej ... osób, a wartość tych usług wynosiła nie mniej niż ..... zł.
b)    1 usługę szkoleniową umożliwiającą nabycie kwalifikacji dla co najmniej .... osób, a wartość tej usługi wynosiła nie mniej niż ....... zł (przez 1 usługę należy rozumieć jeden kontrakt/umowę).
W przypadku Wykonawców wspólnie składających ofertę doświadczenie nie podlega sumowaniu tj. przynajmniej jeden Wykonawca musi posiadać doświadczenie w realizacji wszystkich ww. usług.

Zgłosił się jeden wykonawca (z wymaganymi wpisami do rejestrów), ale w zakresie doświadczenia korzysta z zasobu podmiotu 3-go, w pełnym zakresie oczywiście. W ofercie i w zobowiązaniu podmiotu wpisano, że zakres podwykonawstwa jaki będzie wykonywał ten podmiot to "organizacja szkoleń". Wykonawca wezwany do wyjaśnień o jakie konkretnie czynności chodzi odpowiedział tylko, że wszystkie czynności wskazane w OPZ, które nie są realizacją kursów/szkoleń. (Dodam tylko że przewidzieliśmy dodatkowy obowiązek zatrudnienia opiekuna szkoleń, który między innymi będzie odpowiadał za : organizację szkoleń, ustalenie harmonogramu, nadzór i kontakt z zamawiającym).

Czy ten W. wykazał spełnienie warunków udziału? W naszej ocenie skoro  warunki udziału odnoszą się do całego przedmiotu to podmiot powinien być podwykonawcą w całym zakresie, powinien wykonać cały przedmiot zamówienia zgodnie z 22.4 pzp. Tym samym W. nie spełnił na tą chwilę warunków. Co myślicie, co z tym zrobić?

25

(4 odpowiedzi, napisanych SWZ)

Dokładnie tak, dziękuję za podpowiedź.