26

(14 odpowiedzi, napisanych Inne)

Uff... Cieszy mnie twoja wiadomość, bo jutro ogłaszam przetarg powyżej progów i boję się że ze składaniem ofert coś nie zadziała.
Niestety, nie mamy jeszcze statutu podmiotu publicznego na ePuap. Wniosek złożyliśmy 2 tygodnie temu i mam nadzieję że rozpatrzą go wkrótce. Składaliście może taki wniosek ostatnio? Długo czekaliście?

Tak, to było to. Ale nadal mnie nurtuje kwestia oddzielnego wysłania takiej elektronicznej gwarancji.

Powaliła mnie ta opinia. 9 stron o niczym i stwierdzenie że gwarancja musi być elektronicznie w oryginale.

Gdzieś pisało, że banki wystawiają elektroniczną gwarancję, więc taki plik mógłby wysłać tylko chyba nie z ofertą, ale oddzielnie, np. na maila, bo przecież gwarancję składało się tak by można się z nią zapoznać przed otwarciem ofert.

A co z pełnomocnictwami? Czy pełnomocnik może opatrzyć skan pełnomocnictwa swoim podpisem elektronicznym i niejako potwierdzić je za zgodność z oryginałem? Kiedyś wymagało się kopii potwierdzonej przez notariusza, ale teraz to nie wiem jak to ma wyglądać. Macie pomysł?

Mam pytanie, jak ma wyglądać przesłanie na wezwanie zamawiającego dokumentów z KRK, US, ZUS, referencji potwierdzonych za zgodność z oryginałem? Wykonawca ma zrobić skan i podpisać go bezpiecznym podpisem?  Robię SIWZ i łeb już mi pęka.

32

(10 odpowiedzi, napisanych Inne)

Rozumiem, że jak firma ma możliwość składania pism w urzędach za pośrednictwem tej platformy to można również do niej złożyć pismo tą drogą? Pewnie gdzieś na BIP musi być zakładka pn. Elektroniczna Skrzynka Podawcza? Przepraszam, ale jestem całkowitym laikiem w kwestii ePUAP.

33

(10 odpowiedzi, napisanych Inne)

Witajcie, czy może ktoś z zamawiaczy, nie będący urzędem, zakładał skrzynkę ePUAP. Pytam, gdyż nowy miniPortal wspaniałomyślnie udostępniony przez uzp zakłada taką komunikację. Jak długo trwa założenie takiej skrzynki, bo widzę że jest tam jakiś wniosek o nadanie uprawnień więc pewnie czeka się na jego rozpatrzenie. Mam też pytanko czy nieinformatyk da radę to ogarnąć czy trzeba się posiłkować jakąś specjalną wiedzą o swoim systemie informatycznym itp. Jeśli macie jakieś doświadczenia w tym temacie to chętnie poczytam:)

34

(7 odpowiedzi, napisanych Inne)

Też tak uważam, ale kierownik chce mieć "twardy" dowód a nie na moje słowo. Mam jakieś orzeczenia o zaliczkowaniu, ale to zupełnie co innego.

35

(7 odpowiedzi, napisanych Inne)

Tak, jest dofinansowanie unijne. Kierownik chce się zgodzić dlatego potrzebuję jakiś opinii, orzeczeń.

36

(7 odpowiedzi, napisanych Inne)

Zastanawiamy się czy to jest istotna zmiana, wynagrodzenie się nie zmienia, nie jest to też zaliczkowanie. Nadal będzie płatność za wykonany przedmiot tylko że sukcesywnie. Może jakieś były orzeczenia KIO lub opinie UZP?

37

(7 odpowiedzi, napisanych Inne)

Witajcie, prowadzimy postępowanie w WR na podstawie 67.1.4 tj. po wcześniejszym przetargu. W przetargu mieliśmy zapisane że faktura będzie wystawiona po podpisaniu protokołu odbioru czyli zapłata za usługę nastąpi na koniec, po całkowitym jej wykonaniu, termin płatności 14 dni. Wykonawca w WR chciałby wystawiać  faktury co miesiąc i ewentualnie wydłużyć termin zapłaty do 30 dni. Sama usługa będzie trwała 3 mies.
Czy taka zmiana jest dopuszczalna skoro w WR prowadzonej na podstawie tego przepisu warunki zamówienia nie mogą zmienić się w istotny sposób? Czy to zmiana istotna czy nie?

Zamawiający kupił skomplikowaną i bardzo drogą maszynę przemysłową. W opisie przedmiotu wymienił podzespoły konkretnego producenta bez dopuszczenia równoważności. Są to powszechnie stosowane podzespoły, dedykowane do przemysłu, wysoce bezawaryjne, mające ogólnie dostępny u nas serwis, jego kadra jest przeszkolona i doświadczona w ich obsłudze. A awaria i przestój tej maszyny to ogromne straty. Jakie argumenty byłyby najlepsze by przekonać kontrolę, że to musiały być  podzespoły akurat tej firmy i jednocześnie nie ograniczył konkurencji?

39

(3 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Ale te osoby przyjdą do mnie z takim zapytaniem i będą żądały jednoznacznej odpowiedzi (zawsze wtedy słyszę "ja nie nie znam się na prawie i nie wiem, ty mi powiedz)". Bo z tego co piszą w komentarzach to wystarczy tylko podejrzenie że mogą być nieobiektywne, a nie stwierdzenie że faktycznie były czy będą. Jak pójdą wszyscy to nie będzie komu ofert oceniać i podpisać umowy:)

Mam pytanie. Masz kontrahent zaprosił całą firmę na grila, dodatkowo z rodzinami i osobami towarzyszącymi. Za chwilę będą składać ofertę w przetargu (zawsze składają). Czy pracownicy, którzy pójdą nie będą mieli obowiązku wyłączenia się z przetargu z powodu tzw. innych okoliczności mogących mieć wpływ na ich obiektywizm? A może już sam Kierownik powinien ich wyłączyć bo wie że tam będą? A co z kierownikiem Zamawiającego

41

(3 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Dzięki, to już coś. Jeśli macie jeszcze jakiś rady to chętnie skorzystam.
A czy trenerzy wyrażali wam zgodę na utrwalenie głosu i wizerunku i późniejsze przetwarzanie ich  w tym zakresie?

42

(3 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Postępowanie na usługę szkoleniową. Ponieważ w  kryteriach oceny ofert chcemy oceniać jakości szkolenia chcielibyśmy aby wykonawca przeprowadził takie próbne szkolenie.
1. Czy możemy/musimy zarejestrować je, aby zostało w dokumentacji postępowania czy wystarczy notatka z jego przeprowadzenia?
2. Czy na taką prezentację mogą wejść przedstawiciele innych wykonawców, którzy jeszcze swojej prezentacji nie dokonali? Wtedy zapoznaliby się z ofertą zanim przedstawiliby swoją, to chyba naruszałoby zasady uczciwej konkurencji? To trochę tak jakby zapoznali się z cena innych ofert zanim podaliby swoją.
Macie doświadczenia jak to wszystko zorganizować?

43

(1 odpowiedzi, napisanych SIWZ)

Czym różnią się "Usługi szkolenia komputerowego" kod 80533100-0 od "Kursów komputerowych" kod 80533200-1?

Załącznik do Dyrektywy dot. usług społecznych mówi "Usługi  administracyjne  w  zakresie  edukacji,  opieki  zdrowotnej  i  kultury". Co oznacza to sformułowanie "Usługi administracyjne"? Czy to oznacza, że podmiot z art. 3 ust.1 pkt. 3 (podmiot publiczny, spółka komunalna) też może zastosować specjalny, uproszczony tryb ze 138g i nast. czy tylko podmiot administracji państwowej, samorządowej? Przy innych usługach nie ma dopisku "administracyjne" tylko przy tych edukacyjnych, zdrowotnych i kulturalnych więc mamy obawę, że to jakiś kruczek i jako spółka handlowa a nie administracja nie możemy z tego skorzystać. Proszę o pilną pomoc.

W umowie jest taki oto zapis "Zamawiający przewiduje poza przesłankami zmiany umowy dopuszczalnymi na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2)-6) Ustawy następujące możliwości dokonania zmian postanowień niniejszej Umowy w stosunku do treści Oferty oraz określa warunki takiej zmiany:
1)zmiana osób wskazanych w Ofercie Wykonawcy skierowanych do realizacji zamówienia pod warunkiem wystąpienia do Zamawiającego z umotywowanym wnioskiem i uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego. Nowe osoby muszą spełniać warunki określone w SIWZ i zadeklarowane w Ofercie Wykonawcy."

W Ofercie W. wskazał osoby na potwierdzenie warunków udziału i osoby punktowane w kryteriach (dodatkowi programiści i graficy, punktowani jednakowo). Tych osób na potrzeby punktacji podał więcej niż to wynikało z maksymalnej możliwej do uzyskania liczby punktów, niejako "na wyrost". Teraz chce dokonać zmiany wskazanego w ofercie grafika na programistę. Czy taka zmiana jest możliwa? Na punktację przy ocenie oferty to nie miałoby wpływu bo osób i tak było podanych więcej. Niemniej jednak treść Oferty się zmieni, bo deklarował np. 3 programistów i 3 grafików a teraz będzie 4 programistów i 2 grafików.

46

(4 odpowiedzi, napisanych Ogłoszenia)

Chyba nie ma żadnych reperkusji za niedotrzymanie terminu, ale jednak ustawa mówi o zamieszczeniu ogłoszenia po udzieleniu zamówienia a nie po zakończeniu postępowania, więc powinien być jakiś wytrych jak to zrobić w takim przypadku jak mój.

47

(4 odpowiedzi, napisanych Ogłoszenia)

A tam gdzie jest pytanie czy zamówienie jest podzielone na części to co zaznaczam, że jest czy nie jest podzielone na części? Jak zaznaczę że jest, to i tak muszę wskazać "ilość części - 1" bo inaczej wygeneruje mi dwie sekcje. Trochę to nielogiczne. Z kolei nie mogę chyba wpisać że nie jest podzielone na części bo to niezgodne by było z pierwotnym ogłoszeniem. Marcel, jak to zrobić, żeby było dobrze?

48

(4 odpowiedzi, napisanych Ogłoszenia)

Witam, czy można zamieścić dwa ogłoszenia o udzieleniu zamówienia do jednego ogłoszenia o zamówieniu? Zamówienie było podzielone na części, w obu częściach rozstrzygnięto, ale w jednej części dawno podpisano umowę, a w drugiej jeszcze nie i nie wiadomo kiedy to nastąpi. Co do tej jednej to już minął mi termin 30 dni. Jak to rozwiązać?

Nie wiem czy już wiecie, ale UPZ zmienił stanowisko ws. momentu zakończenia postępowania. Do tej pory przyjmowało się, że to wybór najkorzystniejszej oferty jest ostatnią czynnością w postępowaniu. Teraz UZP wydał opinię, że podpisanie umowy jest ostatnią czynnością. Czyli kierownik zamawiającego, który tylko podpisuje umowę też musi składać oświadczenie z art. 17. Fajnie, że UZP zmienia zdanie w tak kluczowej sprawie.

50

(3 odpowiedzi, napisanych SIWZ)

Naprawdę nikt nie ma doświadczeń w tym względzie? A może orientujecie się jakie są konsekwencje nie zastosowania wymogu umowy o pracę? Projekt dofinansowany z UE.