1 dokument z KRK

przez szad

10 protokół odbioru

przez szad

11 vat w kwocie zamiast w %

przez szad

12 referencje

przez szad ( Stron 1 2 )

13 kserokopie referencji

przez szad

14 tablice rejestracyjne

przez szad

17 oświadczenie o GK

przez szad

18 oddział zagraniczny

przez szad

20 pkt 5.2 protokołu

przez szad