1

(6 odpowiedzi, napisanych Dokumentowanie zamówień publicznych)

https://www.kamilamizeracka.pl/edytowalne-wzory-protokolow-postepowania-w-nowym-prawie-zamowien-publicznych-do-pobrania/

2

(28 odpowiedzi, napisanych Inne)

ten formularz nowe postępowanie to pewnie będzie taki link pod którym później znajdziesz wszystko co dotyczyło danego postępowania, tj. ogłoszenie o zamówieniu, raport z ofert do prezesa, ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, ogłoszenie o wykonaniu umowy, itp.
tak przynajmniej mi się to wydaje.

supervisorem najlepiej jakby był fachowiec od zamówień. on nie potrzebuje posiadania żadnych podpisów czy profili. kierownik zamawiającego podpisuje tylko wniosek dla podmiotu. może go podpisać kwalifikowanym, osobistym czy zaufanym.
nikt po drugiej stronie nie sprawdza przez kogo ten wniosek został podpisany.

4

(28 odpowiedzi, napisanych Inne)

z czego wynika taki obowiązek opisu na fakturze odnośnie ustawy Pzp?

jak zawarłaś umowę w 2020 to powinnaś wartość tej umowy ująć w sprawozdaniu za 2020, a w rejestrze sobie zaznaczyć przy fakturze, że dotyczy umowy z 2020.

pytanie z innej beczki. z jakich przepisów wynika, że na fakturze należy zamieszczać opis pod kątem stosowania ustawy Pzp? z regulacji wewnętrznych danego urzędu, czy jest jakiś wyższy przepis?

jak wypełnisz wszystkie dane we wniosku, to potem pobierasz to jak plik xml.
xml podpisuje podpisem elektronicznym osoba upoważniona (musi to być podpis wewnętrzny, tak aby otrzymać 1 plik xml), potem ten plik musisz wczytać, po zalogowaniu się, na platformie e-zamowienia.

zakładka na stronie głównej: prześlij podpisany wniosek
obok jest zakłada wizualizacja wniosku, gdzie można wczytać podgląd xml, który ma być podpisany.

jak próbowałem zrobić ogłoszenie, to system pyta czy zarejestrowałem postępowanie. Wybierając opcję nie, każe dodać postępowanie. Zatem z tego wynika, że najpierw rejestrujemy postępowanie a dopiero potem można robić resztę.

myślałem, że jako supervisor te uprawnienia mam nadane z automatu.

a jak się ma rejestracja postępowania do wystawienia ogłoszenia?
to są dwie sprawy niezależne czy trzeba je ze sobą powiązać?

jo napisał/a:

po zalogowaniu dział pole "nowe postępowanie" można go wypełniać, natomiast nie dział mi pole "Nowe ogłoszenie" ??

też się nad tym zastanawiam jak to ma funkcjonować?
może najpierw trzeba zarejestrować postępowanie, żeby potem zamieścić ogłoszenie?

tak chyba wynika ze slajdu 5/17 instrukcji rejestrowania postępowania.

niestety instrukcji wystawiania ogłoszenia na razie nie idzie pobrać.

instrukcje są na stronie: https://ezamowienia.gov.pl/pl/komponent-edukacyjny/

https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/roczne-sprawozdania-o-udzielonych-zamowieniach-w-roku-2020

Bez rejestracji na e-zamówienia nie ogłosisz przetargu.

Czy ktoś już przeszedł rejestrację podmiotu?
Trzeba tam załączyć podpisany wniosek w xml. Mam podpisany xml podpisem zewnętrznym xades, ale tam mogę załączyć tylko 1 plik.
Tego xml trzeba podpisać jakoś wewnętrznie?

12

(8 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

jeżeli masz jakieś poprawne oferty z ceną poniżej kwoty jaką zamierzasz przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, to musisz dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty.

jeżeli ceny wszystkich poprawnych oferty przekraczają twoją kwotę, to nie ma sensu wybierać najkorzystniejszej oferty. unieważniasz bo oferta z najniższą ceną przekracza tę kwotę.

czy odstrzał lisów zlecany kołom łowieckim należy ująć w sprawozdaniu?

14

(1 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

jeżeli wykonawca jest zarejestrowany w ceidg to w składa informację z KRK w odniesieniu tylko do art. 24.1.13?

art.24.1.21 chyba go nie dotyczy, bo to spółki i inne podmioty zbiorowe.

zgadza się?

15

(4 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

no nasze rozporządzenie dotyczące kryteriów przy zakupie samochodów.

jak dobrze Ciebie rozumiem, to powinienem mu tu dać 0 pkt, bo nie obliczył tej wartości zgodnie ze siwz i rozporządzeniem?

16

(4 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

w siwz miałem opisane jak ma policzyć zużycie energii, zgodnie z rozporządzeniem o innych kryteriach niż cena, tzn. wartość energetyczna oleju x spalanie w cyklu mieszanym na 100 km.

zużycie energii było jednym z kryteriów. i tak dostanie maks punktów bez względu, którą wartość przyjmę, bo jedyna oferta.

gdyby było więcej ofert, to miałoby to znaczenie.

wartość opałowa olej napędowego wynosi 36 MJ/l. zużycie paliwa 7l/100 km. zużycie energii wychodzi 2,52 MJ/km.
wykonawca w ofercie podał wartość 2,26 MJ/km.
wystąpiłem o wyjaśnienie.
wyjaśnij mi że przyjął inną wartość opałową z francuskich tabel norm emisji dla auta które nam oferuje, stąd inne zużycie energii mu wyszło.

czy potraktować to jako inną omyłkę, czy może jako omyłkę rachunkową?
albo w ogóle tego nie poprawiać, bo to jedyna oferta i nic to nie zmienia w przetargu?

ja odsyłam, choć wiadomo że i tak plik na kompie pozostaje.
ustawa mówi, że trzeba zwrócić to zwracam.

postępowanie poniżej progu unijnego.

jeżeli w siwz nie miałem zapisane, że Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania dokumentów lub oświadczeń , o których mowa w rozporządzeniu o dokumentach, to jeżeli wykonawca przysłał mi mejlem oświadczenie o GK podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, to jest ok?

w siwz było tylko, że Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty w formie elektronicznej.

20

(7 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

też czytałem to wyjaśnienie z publikacji UZP, stąd moje pytanie.
Z tego wyjaśnienia wynika, że powołanie się na normę Euro załatwia sprawę zanieczyszczeń.
Wystarczy podać ogólnie która norma ma być spełniona, czy wielkości tych trzech zanieczyszczeń, które są podane w tej normie?
Obawiam się robić tego jako kryterium, bo wykonawcy czasem błędnie zliczają te zanieczyszczenia i tylko z tym problem potem.

W przypadku zużycia energii i emisji dwutlenku węgla jak nie podam w siwz granicznej wartości, to nalezy ując to jako kryteria.

Dobrze to rozszyfrowałem?

21

(7 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

podepnę się pod temat.
czy jak w siwz wpiszę, że samochód ma spełniać normę Euro 6 w zakresie emisji spalin, to wystarczy i nie muszę stosować tych kryteriów z rozporządzenia?

witam,

często spotykam w rożnych siwz taką sytuację, że zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu, a w dalszej treści siwz rozpisuje się nt. podmiotów udostępniających zasoby.

czy te zapisy mają rację bytu, skoro nie ma postawionych warunków udziału?

czy zamawiający może w takim przypadku przywoływać w siwz przesłankę wykluczenia z art.24.1.12?

moim zdaniem jak nie ma postawionych warunków, to zamawiający może żądać tylko oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w stosunku do wykonawcy, a nie również do tych podmiotów.

ok.
zastanawiam się tylko czy wzywać o ten odpis skoro on jest do pobrania z bazy.

z 26.2 żądam tego odpisu, ale wykonawca zgodnie z 26.6 nie musi mi go złożyć, bo mogę go uzyskać z bazy.
Jeżeli wykonawca nie złoży na wezwanie, to wtedy sam dopiero mogę pobrać z bazy?

witam. planuję ogłosić przetarg na zakup auta.
nie będę stawiał warunków udziału w postępowaniu.
z fakultatywnych podstaw wykluczenia chciałbym dołożyć 24.5.1.

jakich dokumentów żądacie w takich przypadkach?
czy mogę się ograniczyć tylko do odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, czy na te obligatoryjne podstawy wykluczenia też żądać jakieś dokumenty?

jeżeli ograniczę się tylko do odpisu czy mam wtedy praw wzywać o ten odpis skoro sam mogę go pobrać z odpowiedniej bazy?

witam,

wykonawca złożył JEDZ wypełniony za pomocą espd.
wszystko byłoby ok, gdyby w JEDZ nie brakowało Części III Sekcji D - Podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym.

wezwać do uzupełnienia całego JEDZ, złożenia jeszcze raz JEDZ, czy tylko o brakującą część?

pozdrawiam