1

Temat: dokumentacja projektowa

1. czy wykonawca, który wykonał koncepcję architektoniczną zaakceptowaną przez konserwatora może wystartować w przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej budowy hali sportowej, która ma być wykonana w oparciu o tą koncepcję?

2. jakie drugie kryterium oceny ofert na wykonanie takiej dokumentacji można by zastosować?

2

Odp: dokumentacja projektowa

1. Na temat wykluczenia z postępowania wykonawcy, który brał udział w przygotowaniu postępowaniu wypowiedział się UZP
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/opinie-dotyczace-ustawy-pzp/warunki-udzialu-w-postepowaniu,-dokumenty-skladane-przez-wykonawcow-oraz-ich-wykluczenie-z-udzialu-w-postepowaniu/wykluczenie-na-podstawie-art.-24-ust.-2-pkt-1-ustawy-wykonawcy

Podobna sytuacji może i taka sama została opisana w wyroku KIO  z dnia 5 grudnia 2013 r. (KIO 2688/13) - z wyroku wynika, że autor koncepcji może brać udział w przetargu poniżej link do artykułu:
https://www.prawo.pl/samorzad/udzial-w-pracach-przy-przetargu-nie-przesadza-o-wykluczeniu-wykonawcy,228779.html

2. Drugim kryterium oceny ofert może być np.  termin wykonania zamówienia, okres gwarancji / rękojmi lub jego wydłużenia, doświadczenie projektanta,

3

Odp: dokumentacja projektowa

1. w przypadku dokumentacji czego dotyczy udzielona gwarancja?

2. ponieważ projektant ma pełnić nadzór autorski przy budowie obiektu, to czy w siwz mogę zaznaczyć:
"Na cenę ofertową składają się koszty opracowanie dokumentacji projektowej oraz koszty pełnienia nadzoru autorskiego. Zamawiający zastrzega, że wartość nadzoru autorskiego nie może być niższa niż 10% ceny ofertowej brutto i jednocześnie nie może być wyższa niż 25% ceny ofertowej brutto."

Za część nadzoru chcemy zapłacić po zakończeniu budowy.

4

Odp: dokumentacja projektowa

szad napisał/a:

1. w przypadku dokumentacji czego dotyczy udzielona gwarancja?

2. ponieważ projektant ma pełnić nadzór autorski przy budowie obiektu, to czy w siwz mogę zaznaczyć:
"Na cenę ofertową składają się koszty opracowanie dokumentacji projektowej oraz koszty pełnienia nadzoru autorskiego. Zamawiający zastrzega, że wartość nadzoru autorskiego nie może być niższa niż 10% ceny ofertowej brutto i jednocześnie nie może być wyższa niż 25% ceny ofertowej brutto."

Za część nadzoru chcemy zapłacić po zakończeniu budowy.


1. Może nie gwarancja a czas reakcji na zmiany w dokumentacji. Podczas przetargu mogą pojawić się pytania do dokumentacji i trzeba będzie coś zmienić w dokumentacji. Szybka reakcja była by wskazana.

2. Jak dla mnie zapis ok, chociaż osobiście nie daje górnej granicy. Za nadzór autorski płacę po zakończeniu budowy lub rozbijam to dodatkowo na części (np. po rozstrzygnięciu przetargu ileś tam procent i po zakończeniu budowy resztę.)

5

Odp: dokumentacja projektowa

za nadzór będziemy płacić w dwóch częściach.

a masz Olku jakiś opis tego kryterium - szybka reakcja?

6 (edytowany przez Olek 2018-12-05 20:10:27)

Odp: dokumentacja projektowa

Z jakiegoś starszego przetargu:

Ocena oferty w kryterium czas reakcji związany ze sprawowaniem nadzoru autorskiego zostanie wyliczona za pomocą następującej punktacji:
4 dni robocze (maksymalny termin) ? 0 pkt
3 dni robocze - 5 pkt
2 dni robocze - 10 pkt
1 dzień roboczy - 15 pkt
Zaoferowany czas reakcji musi zawierać się w przedziale od 1 do 4 dni roboczych.
UWAGA! W przypadku zaoferowania czasu reakcji powyżej 4 dni roboczych lub braku podania czasu reakcji w formularzu ofertowym Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

+ oczywiście w umowie zapisy odnośnie kar za opóźnienie w czasie reakcji


Czas reakcji liczymy coś w stylu (tu akurat z przetargu na dostawy):
Zamówienia złożone danego dnia roboczego do godziny 12:00 uważa się za złożone w tym dniu .
Zamówienia złożone danego dnia roboczego po godzinie 12:00 uważa się za złożone w następnym dniu roboczym.


EDIT:
Nie mogłem znaleźć dokładnego opisu jak liczymy czas reakcji w nadzorze inwestorskim, ale to było coś w stylu:
- jak wyślemy do Ciebie maila z pytaniem do godziny 15 to masz X następnych dni roboczych na udzielenie odpowiedzi
- jak wyślemy do Ciebie maila z pytaniem po godzinie 15 to masz X+1 następnych dni roboczych na udzielenie odpowiedzi

I chyba był przykład podany, bo liczenie przeważnie Wykonawcom sprawia kłopot:
Wykonawca zaoferował czas reakcji 2 dni robocze.
1) Pytanie wysyłamy w poniedziałek o 12:00 - odpowiedzi oczekujemy do środy do 23:59
2) Pytanie wysyłamy w poniedziałek o 17:00 - odpowiedzi oczekujemy do czwartku do 23:59

A bardziej językiem zamówień (to akurat z przetargu na usługi) u mnie brzmi to tak:
5)    Strony ustalają następujące zasady obliczania początku biegu Czasu Naprawy:
a)    jeżeli Zamawiający zgłasza Wadę w Dniu Roboczym i w Godzinach Roboczych, bieg Czasu Naprawy rozpoczyna się z początkiem następnego Dnia Roboczego;
b)    jeżeli Zamawiający zgłasza Wadę w dniu innym niż Dzień Roboczy lub w Dniu Roboczym, jednak po godzinie 17:00, uznaje się, że Wada została zgłoszona w kolejnym (następującym po nim) Dniu Roboczym (Dzień Zgłoszenia), a bieg Czasu Naprawy rozpoczyna się z początkiem najbliższego Dnia Roboczego następującego po Dniu Zgłoszenia.

Oczywiście mam też zdefiniowane Dni Robocze, Godziny Robocze itd.

7

Odp: dokumentacja projektowa

https://www.wprzetargach.pl/kategorie/wykluczenie-art-24-ust-1-pkt-19

8

Odp: dokumentacja projektowa

Olek napisał/a:

2. Jak dla mnie zapis ok, chociaż osobiście nie daje górnej granicy. Za nadzór autorski płacę po zakończeniu budowy lub rozbijam to dodatkowo na części (np. po rozstrzygnięciu przetargu ileś tam procent i po zakończeniu budowy resztę.)

dwóch wykonawców niestety podało koszt nadzoru poniżej 10%.

rozumiem, że w takim przypadku oferty należy odrzucić, no bo nie da się tego wyprostować.

odrzucić jako niezgodną z SIWZ?

9

Odp: dokumentacja projektowa

skoro dałeś taki warunek to owszem - zastanawiam się tylko po co dajesz progi. Ja osobiście wiążę nadzór autorski bezposrednio z zamówieniem i jest to warunek bezwzględny. limitowana jest tylko kwota jednego przyjazdu jeśli takowy okaże się konieczny. Natomiast same zgody zmian i ich zatwierdzenie jeśli nie wiąże się z przeróbkami dokumentacji mieszczą się w cenie oferty.