454 kary umowne w umowie

przez szad

456 CPV w zapytaniu o cenę

przez szad

459 zakup oprogramowania

przez szad