1

Temat: jakich dokumentów żądać?

witam. planuję ogłosić przetarg na zakup auta.
nie będę stawiał warunków udziału w postępowaniu.
z fakultatywnych podstaw wykluczenia chciałbym dołożyć 24.5.1.

jakich dokumentów żądacie w takich przypadkach?
czy mogę się ograniczyć tylko do odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, czy na te obligatoryjne podstawy wykluczenia też żądać jakieś dokumenty?

jeżeli ograniczę się tylko do odpisu czy mam wtedy praw wzywać o ten odpis skoro sam mogę go pobrać z odpowiedniej bazy?

2

Odp: jakich dokumentów żądać?

Wstępne oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu łącznie z 24.5.1 oraz od najwyżej ocenionego KRS lub CEiDG na okoliczność potwierdzenia 24.5.1.

3

Odp: jakich dokumentów żądać?

ok.
zastanawiam się tylko czy wzywać o ten odpis skoro on jest do pobrania z bazy.

z 26.2 żądam tego odpisu, ale wykonawca zgodnie z 26.6 nie musi mi go złożyć, bo mogę go uzyskać z bazy.
Jeżeli wykonawca nie złoży na wezwanie, to wtedy sam dopiero mogę pobrać z bazy?

4

Odp: jakich dokumentów żądać?

Wezwać musisz, inna sprawa to czy uzupełni, jak nie to pobierasz z bazy smile

5

Odp: jakich dokumentów żądać?

proponowałbym wpisać w siwz, że dokument ten zamawiający sam pobierze

6

Odp: jakich dokumentów żądać?

Ja mam zapis w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu o dostępności dokumentów pod odpowiednimi adresami gdzie zamawiający może pobrać samodzielnie - wskazuje wykonawca.

7

Odp: jakich dokumentów żądać?

Marcel a to ciekawe rozwiązanie, a mozna przykład takiego zapisu