1 Kryteria selekcji

przez Katiqq

4 JEDZ po 18.10.2018

przez Katiqq

6 prawo opcji w umowie

przez Katiqq

8 JEDZ prawo socjalne

przez Katiqq

9 JEDZ ESPD

przez Katiqq

10 KRK powyżej progu

przez Katiqq

12 Okiem wykonawcy

przez Katiqq

17 wyjaśnienia 26.3 vs 26.4

przez Katiqq

18 Art. 3 ust. 1 pkt 5

przez Katiqq

21 Czy znacie IMI?

przez Katiqq

23 24aa ust. 2 vs 94 ust. 3

przez Katiqq

25 Zmiany w ustawie PZP

przez Katiqq