1

Temat: JEDZ po 18.10.2018

Zmieniło nam się rozporządzenie w spr. dokumentów jakich może żądać zamawiający i tak sobie dumam... jeśli w postępowaniu powyżej progów wykonawca nie załączy do oferty JEDZ'a, to wezwę go na podstawie 26.3 do uzupełnienia.
JEDZ nie jest dokumentem wymienionym w rozporządzeniu, o którym mowa powyżej, więc zastosowanie znajdzie par. 14  ust. 2 tegoż rozporządzenia: "Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu, składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem.".

Jak należy to odczytywać? Że pomimo pełnej elektronizacji wykonawca ma prawo uzupełnić JEDZ'a w papierze i nie daj boshe załączyć papierowe pełnomocnictwo?

Co o tym myślicie?

2

Odp: JEDZ po 18.10.2018

Mówisz o rozporządzeniu zmieniającym?

3

Odp: JEDZ po 18.10.2018

A jakże smile

4

Odp: JEDZ po 18.10.2018

Katiqq napisał/a:

"Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu, składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem.".

Jak należy to odczytywać? Że pomimo pełnej elektronizacji wykonawca ma prawo uzupełnić JEDZ'a w papierze i nie daj boshe załączyć papierowe pełnomocnictwo?

Co o tym myślicie?

A no myślę że trzeba czytać to razem z ustawą gdyż w tym wypadku (powyżej progu) tylko forma elektroniczna, natomiast rozporządzenie również odnosi się do postępowań poniżej kwot UE a tam forma pisemna smile