1

Temat: prawo opcji w umowie

Może ktoś z Was ma wzorcowe zapisy umowne dotyczące uruchomienia opcji?
Byłabym wdzięczna za pomoc.

2

Odp: prawo opcji w umowie

https://www.portalzp.pl/top-tematy/prawo-opcji-w-zamowieniach-publicznych-czyli-mozliwosc-wyboru-zakresu-swiadczenia-7548.html

masz dostęp?

3

Odp: prawo opcji w umowie

oj nie mam ...

4

Odp: prawo opcji w umowie

Przykład
Przedmiotem zamówienia jest zakup fabrycznie nowych autobusów miejskich niskopodłogowych zasilane energią elektryczną, spełniających wymagania techniczne określone w załączniku nr [X] do siwz.
Zamówienie składa się z:
1)      zamówienia podstawowego ? dostawa [x] sztuk autobusów,

2)      zamówienia opcjonalnego ? dostawa [x] sztuk autobusów*.

Wykonawca zobowiązany jest do realizacji umowy:
1)      w zakresie zamówienia podstawowego: w terminie do [x] miesięcy od daty zawarcia umowy,

2)      w zakresie zamówienia opcjonalnego: dostawa na podstawie pisemnej informacji przekazanej przez Zamawiającego nie później niż do dnia [x]** na adres: ?. Dostawa nastąpi w terminie do [x] miesięcy od daty otrzymania przez Wykonawcę pisemnej informacji, jednak nie później niż do dnia [x]***.

Zamówienie opcjonalne nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do jego udzielenia, jak również nie stanowi podstawy do dochodzenia przez Wykonawcę roszczeń odszkodowawczych z tytułu niezrealizowania tego zamówienia.
Realizacja zamówienia opcjonalnego odbędzie się na podstawie informacji, którą Zamawiający przekaże Wykonawcy pisemnie nie później niż do dnia [?].
Decyzja o realizacji lub rezygnacji z zamówienia opcjonalnego jest wyłącznym uprawnieniem Zamawiającego.
* Zakres zamówienia objętego opcją nie może być szerszy aniżeli ten objęty zamówieniem podstawowym, tj. Zamawiający nie może przewidzieć, iż w ramach zamówienia podstawowego zostanie dostarczonych 5 sztuk autobusów, a w ramach opcji ? 10 sztuk.

** Zamawiający może skorzystać z prawa opcji jedynie w trakcie trwania umowy na realizację zamówienia podstawowego, w związku z tym wskazana przez Zamawiającego data, do której będzie posiadał uprawnienie ze skorzystania z prawa opcji, nie może przypadać na termin po dacie planowanej dostawy zamówienia podstawowego.

*** W orzecznictwie formułowany jest pogląd, iż zasady realizacji dostawy w ramach opcji nie powinny w sposób znaczący odbiegać od zasad realizacji zamówienia podstawowego. Dla Zamawiającego najbezpieczniejszym rozwiązaniem byłoby ustanowienie analogicznych zasad realizacji dostawy dla zamówienia podstawowego i zamówienia objętego opcją.

5

Odp: prawo opcji w umowie

Dziękuję Marcel.
Podpowiedz mi proszę czy zamówienia podobne (vel stare uzupełniające) zlecane są w dalszym ciągu aneksem, czy WR?

6

Odp: prawo opcji w umowie

wr

7

Odp: prawo opcji w umowie

J.w.

8

Odp: prawo opcji w umowie

thx smile