1

(0 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Wykonawca dostarczył skan papierowej informacji KRK (informacja z pieczątkami ręcznie wypełniona) i ten zeskanowany plik podpisał kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Czy tak jest prawidłowo?

To znaczy można uznać, że to jest cyfrowe odwzorowanie, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wystawiającego informację z KRK?

Pozdrawiam.

2

(3 odpowiedzi, napisanych Ogłoszenia)

Dziękuję,
czyli nie muszę zamieszczać ogłoszenia w moim przypadku.

Pozdrawiam

marekw2 napisał/a:

Odpowiedź na Twoje pytanie zawiera art 455 ust.3 PZP

3

(3 odpowiedzi, napisanych Ogłoszenia)

Dzień dobry.
W umowie na usługi od przyszłego roku w związku z podwyższeniem wynagrodzenia minimalnego, ulegnie zmianie cena jednostkowa za godzinę świadczenia usług. Maksymalna wartość umowy nie ulegnie zmianie.

Próbuję wprowadzić po raz pierwszy ogłoszenie o zmianie ogłoszenia i mam pytania:
W podstawie prawnej mam do wyboru tylko dwie: art. 455 u.1 pkt. 3 i 4, natomiast moja zmiana wynika z umowy - została przewidziana w umowie, na podstawie art. 455 ul. 1 pkt. 1.

Czy w ogóle muszę takie ogłoszenie wprowadzać, jeżeli nie przewidziano tej podstawy prawnej i maksymalna wartość umowy się nie zmieni?

Pomóżcie.

Miłego dnia.

4

(1 odpowiedzi, napisanych SWZ)

Postępowanie na tonery - TP bez negocjacji.
Czy mogę żądać dokumentów przedmiotowych w postaci certyfikatów i raportów z testów wydajności tylko w stosunku do równoważnych tonerów?

Z góry dziękuję za odpowiedź.

Witam serdecznie,
Wykonawca sumę brutto z cennika (który był załącznikiem do oferty) wpisał do formularza ofertowego jako cenę netto i ponownie obliczył od tej wartości podatek VAT. Z analizy obu dokumentów wynika, że omyłkowo wpisał sumę cen jednostkowych brutto jako wartość netto do formularza ofertowego.

Co należy zrobić z taką ofertą?

Z góry dziękuję za pomoc.

Wysyłam e-mailem wezwania do wyjaśnień RNC, pisma o poprawieniu omyłek, oraz wezwania do wyjaśnień dotyczących przedmiotu zamówienia w celu potwierdzenia spełniania wymagań.

W jakiej formie mogą udzielić odpowiedzi:
1) RNC - na e-mail
2) wyjaśnienia dot. przedmiotu zamówienia? - można również w formie e-mail? Chodzi o potwierdzenie wydajności, parametrów....

Ps. forma komunikacji elektronicznej była dopuszczona.

Czy jeśli prześlą zwykłe e-maile  a nie skan pisma, czy można to uznać za wystarczające?

Proszę o pomoc.

Niestety nie ma takiej pozycji w innym miejscu formularza i nie da rady wywnioskować z oferty. Odrzucamy ofertę. Dziękuję

Witam,
przetarg na materiały biurowe, wykonawca pominął w wycenie 3 pozycje (brak  cen jednostkowych i wartości).

Czy taką ofertę należy odrzucić jako niezgodną z SIWZ? Art. 89 ust. 1 pkt. 2 PZP.

Nurtuje mnie jednak taka kwestia, że jeśli wezwę do dostarczenia tych dokumentów potw. jakość wszystkie 4 firmy, i dwie, których ceny i tak przewyższają możliwości nie złożą tych dokumentów to wypadną z rankingu, a na miejsce pierwsze wskoczy oferta trzeciej firmy, której cena mieści się w możliwościach i pod warunkiem, że dostarczyłaby wszystkie wymagany dokumenty mogłaby wygrać ....

Procedura odwrócona, złożono 4 oferty, z czego po wstępnym obliczeniu punktów wynika, że że oferta, która została najwyżej oceniona zawiera cenę znacznie przewyższającą kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Przy czym żaden z Wykonawców nie dostarczył dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań określonych przez Zamawiającego, jednakże z kontekstu wynika, że spełniają one wymagania (dotyczy to ofert, których cena i tak przewyższa możliwości finansowe Zamawiającego).

Cena zaoferowana przez kolejnego z rankingu również przekracza przeznaczoną kwotę.

Zastanawiam się, czy powinnam wezwać do uzupełnienia tych dokumentów (wszystkich?) wiedząc, że nawet jeśli dostarczy to i tak trzeba będzie unieważnić postępowanie ...?


Pozdrawiam.

11

(5 odpowiedzi, napisanych Umowy w zamówieniach publicznych)

Bardzo dziękuję za odpowiedź, znalazłam informację, że dane takie jak imię i nazwisko kontrahenta są jawne, natomiast ograniczenie dotyczy: nr pesel, dowodu osobistego oraz adresu zamieszkania. Jeżeli umowę zawarła osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą i podaje adres, to tak naprawdę nie wiadomo, czy podany adres jest tylko adresem prowadzenia działalności czy adresem zamieszkania.

Czy w takim przypadku należałoby "zasłonić ten adres"?

Czy umowy o wartości nie przekraczającej 30000 euro podlegają ujawnieniu na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej?

Jeśli tak, to jaka jest podstawa prawna?

Pozdrawiam serdecznie i z góry dziękuję za odpowiedź.

Też tak myślę, że nie było wady postępowania.

Jednak czytam teraz przepis art. 94 ust. 3 ustawy, w którym w końcowej części jest napisane, że ... zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, CHYBA, ŻE zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania ...

Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy. Nie ma drugiego wykonawcy.
Wg mnie postępowanie jest zakończone.

Występuje jednak opinia, że należałoby unieważnić postępowania z powodu wady postępowania uniemożliwiającej zawarcie ważnej umowy.

Co z ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, zamówienia nie udzielono, ale w ogłoszeniu teraz zawiera się tez informację o unieważnieniu postępowania ...

Czy trzeba dokonać jakiejś czynności poza sporządzeniem protokołu postępowania.

Co robić?

Przepisy przejściowe mówią, że umów zawartych przed wejściem w życie nowych przepisów stosuje się przepisy dotychczasowe. Rozumiem, że nie można zmienić aneksem umowy zawartej w 2015 r.?

Bardzo dziękuję smile. Miłego dnia!

Witam serdecznie,
mam pytanie, czy jeżeli postępowanie unieważniam to mam obowiązek zamieścić ogłoszenie o udzieleniu zamówienia wybierając opcję, że postępowanie zostało unieważnione??

Pozdrawiam i z góry dziękuję za odpowiedź.

18

(7 odpowiedzi, napisanych Protest, odwołanie, skarga)

Witam,
czy po ostatniej nowelizacji PZP jest nadal tak samo, tzn. jeżeli wysyłam zawiadomienie pocztą elektroniczną to liczę termin do wniesienia odwołania 5 dni czy 10??

Dziękuję bardzo.

Witam,
czy dobrze rozumiem, że ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy zamieszcza się w BZP tylko w trybie negocjacyjnym i z wolnej ręki i nie dotyczy to PN poniżej kwot unijnych?

Witam,
Czy zamawiający ma obowiązek przesłać skany lub kopie ofert wykonawcy podmiotowi, który nie składał oferty? Czy jest na to jakiś termin lub konsekwencje w przypadku nie przesłania ofert?

22

(2 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Też tak myślę, chciałam jednak próbować uratować sytuację, bo oferta najkorzystniejsza, a wykonawca dosłał jeszcze jakieś uzupełnienie oferty, ale doszło po terminie składania ofert, więc jest koperta nie otwarta.... sad

Witam serdecznie,
mam przetarg na tonery do drukarek. W modyfikacji SIWZ zmieniła się treść formularza ofertowego poprzez zmianę symbolu i wydajności tonera. Wykonawca nie dosłał zmiany oferty i zaoferował przedmiot o innej wydajności. Zastosował formularz ofertowy sprzed zmiany i ponadto w pozycji oferowany przedmiot wpisał przedmiot równoważny o innej wydajności niż w modyfikacji SIWZ. Czy ofertę należy odrzucić jako niezgodną z SIWZ?

24

(9 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Rozumiem smile, ale czasami coś co jest oczywiste jest inaczej interpretowane ... więc wolałam się upewnić.

25

(9 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Super, dzięki smile