1

Temat: zmiana umowy art. 144 ust. pkt. 6

Witam wszystkich.
Jak myślicie - Czy mogę zmienić umowę na usługi zwiększając zakres zamówienia, co zwiększy wartość umowy ale nie więcej niż o 10% (art. 144 ust. 1 pkt. 6)?. Jak się to ma do art. 144. ust. 1 pkt. 5? Bo wtedy w formularzu oferty byłaby inna cena a co za tym idzie przyjęto by ofertę o innej treści. Czy to będzie zmiana istotna w rozumieniu art. 144 pkt. 1e?.
Zakręciłam się tu zupełnie.
Czy jednak zmiana na podst. art. 144 ust. 1 pkt. 6 - zawsze jest możliwa i bez związku z pkt. 1e?
I czy ewentualna kontrola nie zarzuci, że zwiększono zakres zamówienia, aby uniknąć stosowania ustawy?
Ale z drugiej strony, gdyby zmiana umowy w oparciu o art. 144 ust. 1 pkt. 6 była obwarowana dodatkowymi przesłankami, to kiedy byśmy mogli z tego przepisu korzystać? Chyba nigdy.
Jak uważacie?

2

Odp: zmiana umowy art. 144 ust. pkt. 6

"W myśl art. 144 ust. 1 Pzp zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy lub umowy ramowej w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w tym przepisie w pkt od 1 do 6. Należy zauważyć, że każda z przesłanek wymienionych w art. 144 ust. 1 pkt 1-6 stanowi samodzielną podstawę do zastosowania przedmiotowej regulacji. Według art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp dokonanie zmian w umowie jest możliwe w sytuacji, gdy łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 (poniżej progów UE) i zarazem jest mniejsza od 10 % wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy albo - w przypadku zamówień na roboty budowlane ? jest mniejsza od 15 % wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. Brzmienie ww. przepisu nie wskazuje na dodatkowe obowiązki związane z zamieszczeniem w SIWZ lub ogłoszeniu o zamówieniu klauzul dotyczących możliwości wprowadzenia ww. zmian w umowie. W związku z powyższym, w przypadku określonym w art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp nie ma obowiązku przewidywania w SIWZ lub w ogłoszeniu o zamówieniu możliwości dokonania zmian w umowie. Powyższy obowiązek dotyczy możliwości wprowadzenia zmian postanowień zawartej umowy przewidzianych odrębnie w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp."

https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/pytania-i-odpowiedzi-dotyczace-nowelizacji-ustawy-prawo-zamowien-publicznych/zmiany-umowy-w-sprawie-zamowienia-publicznego

3

Odp: zmiana umowy art. 144 ust. pkt. 6

Słabym punktem tych wszystkich zmian jest to że można je wprowadzić do obowiązującej jeszcze umowy.

4

Odp: zmiana umowy art. 144 ust. pkt. 6

Słabym?

5 (edytowany przez janek159 2016-11-24 17:55:16)

Odp: zmiana umowy art. 144 ust. pkt. 6

Słabym, jak umowa ma krótki termin realizacji no i jak już wygasła. Bo po okresie ważności umowy, aneksem zmiany do niej nie wprowadzimy.

Można się zastanowić, że w przypadku jak umowa ma jakiś krótki okres wykonania, np . termin realizacji umowy wynosi 2 miesiące aby móc po tym okresie wprowadzić zmianę do umowy , zastosować zapis : ,,umowa wygasa wraz z upływem okresu gwarancji "

6

Odp: zmiana umowy art. 144 ust. pkt. 6

Witam, w trakcie realizacji robót budowlanych nastąpiła zmiana projektu. Wynagrodzenie ryczałtowe. Czy Zamawiający może odmówić wynagrodzenia za roboty wynikłe z tych zmian?

7 (edytowany przez seniorcristobal 2016-11-30 11:10:49)

Odp: zmiana umowy art. 144 ust. pkt. 6

kasiaha napisał/a:

Witam, w trakcie realizacji robót budowlanych nastąpiła zmiana projektu. Wynagrodzenie ryczałtowe. Czy Zamawiający może odmówić wynagrodzenia za roboty wynikłe z tych zmian?

Umawiam się, że wybuduję inwestorowi dom 1piętrowy za wynagrodzeniem ryczałtowym. W trakcie on zmienia projekt i żąda wybudowania domu 2 piętra + basen Czy może odmówić mi wynagrodzenia za roboty (piętro + basen) wynikłe ze zmian?

8

Odp: zmiana umowy art. 144 ust. pkt. 6

oni twierdzą, że my jako wykonawcy powinniśmy wziąć pod uwagę zmiany projektu big_smile

9

Odp: zmiana umowy art. 144 ust. pkt. 6

Macie zrobić to, co było w pierwotnym projekcie, bo na jego podstawie przygotowaliście ofertę, a jeśli oni go zmienili, to powinni zapłacić.

10

Odp: zmiana umowy art. 144 ust. pkt. 6

Przepisy przejściowe mówią, że umów zawartych przed wejściem w życie nowych przepisów stosuje się przepisy dotychczasowe. Rozumiem, że nie można zmienić aneksem umowy zawartej w 2015 r.?

11

Odp: zmiana umowy art. 144 ust. pkt. 6

Co stoi na przeszkodzie tej zmiany? Jak jest istotna to powinna być przewidziana. Jak nie jest istotna to zawsze możesz zrobić. Warunkiem jest ciągła ważność umowy.

12

Odp: zmiana umowy art. 144 ust. pkt. 6

Mam umowę na sukcesywne dostawy artykułów żywnościowych - nabiału.

W umowie jest zapis, iż ilości artykułów są szacunkowe, mogą ulec zmianie w zależności od bieżących potrzeb zamawiającego.
Przewidziana jest maksymalna wartość umowy, zgodna z ofertą.
Ceny jednostkowe są stałe przez okres obowiązywania umowy.

W związku z ogromnymi zmianami cen masła, a co za tym idzie innych produktów, Dostawcy zaczęli pisać pisma z prośbą o zwiększenie cen jednostkowych.

Czy na podstawie art. 144 ust.1 pkt 6 możemy dokonać takiej zmiany?

Wysokość zmiany spełnia warunki ujęte w tym przepisie.

I jeszcze jedno pytanie. Czy taka umowa to umowa ryczałtowa?

13

Odp: zmiana umowy art. 144 ust. pkt. 6

Hehehe

14 (edytowany przez janek159 2017-09-01 08:26:43)

Odp: zmiana umowy art. 144 ust. pkt. 6

gdyby przyjąć taką możliwość to właściwie można by dokonywać wyboru oferty z ceną 100, a po zawarciu umowy aneksem zwiększać wartość do 110 , w wyniku zmiany cen jednostkowych i przy zachowaniu tego samego zakresu przedmiotowego (tych samych ilości)

czyż nie, chyba raczej zmiana cen jednostkowych tu się nie mieści

15 (edytowany przez radas 2017-09-14 11:11:33)

Odp: zmiana umowy art. 144 ust. pkt. 6

@edelka - odpowiedź na Twoje pytanie jest pozytywna - właśnie po to wprowadzono wyjątki od generalnego zakazu zmiany umowy art. 144 ust. 1 pkt 6 jest jednym z takich wyjątków - dozwolone jest zatem na podstawie i w ramach tego przepisu zawieranie aneksów, tym bardziej, że w omawianym przypadku zmiana jest dodatkowo uzasadniona zmianą obiektywnych okoliczności (istotna zmiana cen żywności). Jedynym ograniczeniem może być dzień zawarcia umowy, która kwalifikuje się do zmiany - trzeba przestudiować art. 19 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. nowelizującej pzp. Na przyszłość jednak proponuję zawieranie stosownych klauzul waloryzacyjnych - w atmosferze wzajemnego zrozumienia :-) P.s. Nie bardzo rozumiem Twoje drugie pytanie, bo rozmawiamy o dostawie, więc ... Powodzenia!

16

Odp: zmiana umowy art. 144 ust. pkt. 6

Co oznacza zapis - "łączna wartość zmian jest mniejsza..... 10/15% wartości zamówienia."
Mam RB za 100.000. + 15% to 115000.
Zmiana dotyczy zastąpienia elementu wartego 10.000 elementem o wartości 14.000. Wartość umowy po zmianie to 114.000 czyli mniej niż 115.000

Ale czy te 15% to w tym przypadku nie jest łączna wartość zmian 10.000 (stary element) + 15.000 (nowy element) = 25000,00? Czyli przekroczony został pułap dozwolonych zmian.

Jak interpretować ten zapis.

17

Odp: zmiana umowy art. 144 ust. pkt. 6

moim zdaniem zmiana to 4 tyś

18

Odp: zmiana umowy art. 144 ust. pkt. 6

A ja dostałem takie pismo z marszałkowa gdzie tłumaczą mi że to suma wszystkich zmian. Tych na minus też.

19

Odp: zmiana umowy art. 144 ust. pkt. 6

Ale czy te 15% to w tym przypadku nie jest łączna wartość zmian 10.000 (stary element) + 15.000 (nowy element) = 25000,00? Czyli przekroczony został pułap dozwolonych zmian.

no na taką interp. bym nie wpadł, ja mówię jak Jo 4tysie

20

Odp: zmiana umowy art. 144 ust. pkt. 6

janek159 nawet się nie przyczepił do "tyś"   smile strasznie "literalny" ten urząd marszałkowski

21 (edytowany przez Arek1980 2017-09-28 12:01:43)

Odp: zmiana umowy art. 144 ust. pkt. 6

Absurdalne rozumowanie urzędu.
Łączna wartość zmian w rozumieniu, że możesz na podstawie tego art. kilka razy aneksować umowę, ale łączna wartość tych zmian (różnic) nie może być większa niż 10/15%.

22

Odp: zmiana umowy art. 144 ust. pkt. 6

nic nie mówię, właściwie jestem ugotowany a i tak tu wchodzę, kończę z tym forum