1

Temat: Uchylenie od zawarcia umowy

Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy. Nie ma drugiego wykonawcy.
Wg mnie postępowanie jest zakończone.

Występuje jednak opinia, że należałoby unieważnić postępowania z powodu wady postępowania uniemożliwiającej zawarcie ważnej umowy.

Co z ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, zamówienia nie udzielono, ale w ogłoszeniu teraz zawiera się tez informację o unieważnieniu postępowania ...

Czy trzeba dokonać jakiejś czynności poza sporządzeniem protokołu postępowania.

Co robić?

2

Odp: Uchylenie od zawarcia umowy

A jaka jest wada tego postępowania? Postępowanie zakończone, wybrano ofertę. Nie podpisano umowy. Koniec - jak było wadium zatrzymujesz.

3

Odp: Uchylenie od zawarcia umowy

Też tak myślę, że nie było wady postępowania.

Jednak czytam teraz przepis art. 94 ust. 3 ustawy, w którym w końcowej części jest napisane, że ... zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, CHYBA, ŻE zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania ...

4

Odp: Uchylenie od zawarcia umowy

Nie unieważniasz.