26

(9 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

A to wynika z jakieś opinii UZP czy po prostu interpretacja własna.

Witam,
ogłosiliśmy przetarg, żądaliśmy wykazu wraz z "referencjami".
Wykonawca wymienił umowę, którą miał z nami zawartą kiedyś, ale nie dołączył referencji. Czy należy go wezwać?
Sami możemy sprawdzić, czy należycie wykonali ...

Pozdrawiam!

28

(0 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Wykonawca w formularzu ofertowym podał cenę jednostkową za inną jednostkę miary niż żądał zamawiający, natomiast wartość brutto wyliczył prawidłowo.

Np. miał podać cenę za towar, jm = opakowanie (100 sztuk w opakowaniu), wartość brutto = cena jednostkowa za opakowanie x liczba opakowań.

A podał cenę za sztukę (mimo, że jako jednostkę miary pozostawił opakowanie), a obliczył jak za opakowanie.

Czy zamawiający może się domyślać. Taki manewr zastosował w wielu pozycjach ... Pomijam przy tym fakt, że zamiast ceny jednostkowej brytto podał netto wpisując plus VAT.

Czy jest to błąd w obliczeniu ceny czy omyłka?

Zamawiający przesłał odpowiedź na odwołanie Wykonawcy do KIO, do kogo jeszcze powinien wysłać?

1 - do Wykonawcy, który przystąpił,
2 - do Odwołującego,
3 - do wszystkich Wykonawców?

Liczę na Waszą odpowiedź.

30

(12 odpowiedzi, napisanych Protest, odwołanie, skarga)

Hmm, no i dalej nie wiem co robić, muszę jakąś decyzję podjąć, powiem tak, kusi mnie, żeby nie wysyłać, ale się boję wink. To może tak na wszelki wypadek wyślę smile ....

31

(12 odpowiedzi, napisanych Protest, odwołanie, skarga)

Dziękuję smile

32

(12 odpowiedzi, napisanych Protest, odwołanie, skarga)

Dzięki Marcel smile.

Ale muszę wysyłać do Wykonawców kopię itd. i wezwanie do przystąpienia?

Witam,
postępowanie poniżej progów unijnych. Nikt nie został wykluczony, nie było odrzucenia ofert. Wykonawca drugi w kolejności złożył odwołanie ...

Czy traktuję to odwołanie jak każde inne tj. wysyłam kopię do innych wykonawców
i wzywam do przystąpienia?

Dodam, że umowa jest w trakcie podpisywania. Czy taką umowę można realizować? Moim zdaniem tak ...

Witam,
w postępowaniu zamiast tradycyjnego zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek, Wykonawca dołączył pismo z ZUS, z którego wynika, że Wykonawca - Sp. z o.o. nie figuruje w rejestrze płatników składek KSI ZUS.

Zastanawiam, się co zrobić?

1) wezwać do uzupełnienia dokumentu - tj. zaświadczenia o niezaleganiu ...?
i jeżeli nie dołączy - wykluczyć wykonawcę z powodu nie wykazania, że nie podlega wykluczeniu?

2) wezwać do złożenia wyjaśnień?


3) uznać, że wszystko jest OK?

Skłaniam się do pkt. 1, ale proszę o opinię forumowiczów smile.

Pozdrawiam!

Dziękuję

Dziękuję,
czyli rozumiem, że wpisuję zawsze pierwotną liczbę ofert smile)). Miłego dnia!

Czy zasadą jest to,
że wpisuje się liczbę pierwotnie otrzymanych ofert
- bez względu na to, ile jest ofert dodatkowych?

Bo zastanawiam się, czy gdyby wszyscy złożyli oferty dodatkowe to też wpisywałabym 3 oferty? (3 oferty w terminie składania ofert plus 2 oferty dodatkowe) ??

Na otwarciu ofert były 3 oferty, w tym dwie o jednakowej cenie, wezwano do złożenia ofert dodatkowych, złożyła jedna osoba ofertę dodatkową, druga nie złożyła:
jaką liczbę ofert powinnam wpisać w ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia?

Oferta nr 1
Oferta nr 2 - wezw. do of. dodatkowej - ofertę dodatkową złożono
oferta nr 3 - wezw. do of. dodatkowej - brak oferty dodatkowej

Proszę o pomoc bo się pogubiłam ...

Dzięki smile

Dzięki smile

Czy jeżeli Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy, to muszę wybrać spośród pozostałych ofertę?
Jeżeli nie wybieram to rozumiem, że nie unieważniam postępowania tylko zostawiam to tak jak jest ...

Pozdrawiam!

Ale w tym przepisie jest mowa o sytuacji, gdy zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie, a jeżeli nie zostały złożone oferty dodatkowe wcale?

Wezwałam wykonawców, którzy złożyli oferty z taką samą ceną do złożenia ofert dodatkowych, żaden z nich nie odpowiedział. Co w takiej sytuacji zrobić?
Unieważnić postępowanie?
Jeśli tak to na jakiej podstawie?
Pozdrawiam! Marta

44

(5 odpowiedzi, napisanych Dokumentowanie zamówień publicznych)

Wiem, macie rację - dzięki.

Patrzyłam i nie widziałam wink.

Teraz już wszstko jasne. Miłego dnia!!

45

(5 odpowiedzi, napisanych Dokumentowanie zamówień publicznych)

OK, ale czy mam obowiązek wypełniać dane dotyczące wartości zamówienia przed otwarciem ofert?

Witam,
Jest ogłoszone postępowanie. Wykonawca zwrócił się jeszcze przed otwarciem ofert o udostępnienie protokołu ...
Moim zdaniem to trochę za szybko.
Czy sporządzacie protokół przed otwarciem ofert? Czy udostępnić Wykonawcy część protokołu z wypełnioną wartością zamówienia?

Aha, rozumiem, że umowę można zawrzeć, główny problem miałam jednak z tym, że ten "ponowny wybór", o którym mowa w art. 94 ust. 3  byłby  już po terminie związania ofertą .... Czyli przyjmuję, że tego ponownego wyboru mogę dokonać mimo, że termin związania ofertą upłynął ?

W postępowaniu jest kilka ofert, w terminie związania ofertą Wybrany Wykonawca uchylił się od podpisania umowy, żaden z pozostałych wykonawców samodzielnie nie przedłużył TZO, a Zamawiający nie wystąpił o przedłużenie.

Pytanie: czy mogę zawrzeć umowę z kolejnym Wykonawcą zgodnie z art. 94 ust. 3 ?

Proszę o pomoc.