1

Temat: Wniosek o przesłanie skanów - kserokopii ofert

Witam,
Czy zamawiający ma obowiązek przesłać skany lub kopie ofert wykonawcy podmiotowi, który nie składał oferty? Czy jest na to jakiś termin lub konsekwencje w przypadku nie przesłania ofert?

2 (edytowany przez seniorcristobal 2016-05-23 10:37:35)

Odp: Wniosek o przesłanie skanów - kserokopii ofert

1) ma obowiązek. Każdemu. Nawet gdyby anonim poprosił o informacje z przetargu wskazując jedynie adres, na który masz mu wysłać skany.
Rozdysponowujesz środki publiczne i każdy, nie tylko wykonawca ma prawo wiedzieć na co i, czy robisz to zgodnie z prawem oraz procedurami.

2) oferty stanowią załącznik do protokołu z postępowania. O protokole ( w tym jego udostępnianiu) traktuje specjalny akt wykonawczy - rozporządzenie (Dz. U z 2010 nr 223, poz. 1458).
Par. 5 ust. 5 tego rozporządzenia mówi, że musisz to zrobić niezwłocznie, nie później niż w dniu przesłania informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej albo o unieważnieniu postępowania.

3) konsekwencje są. Ponieważ jest to naruszenie samej ustawy PZP oraz przepisów o dostępie do informacji publicznej.

3

Odp: Wniosek o przesłanie skanów - kserokopii ofert

z tym, że udostępnić i owszem zaraz, natomiast skany to informacja przetworzona i niezwłocznie nie znaczy od razu (rzucasz wszystko i skanujesz). Możesz wskazać mu, iż są od razu do wglądu Tu i Tu ....
zresztą pojęcie udostępnić nie znaczy przekazać informację na ten temat smile

4

Odp: Wniosek o przesłanie skanów - kserokopii ofert

Udostępnienie protokołu lub załączników może nastąpić poprzez wgląd w miejscu
wyznaczonym przez zamawiającego, przesłanie kopii pocztą, faksem lub drogą elektroniczną,
zgodnie z wyborem wnioskodawcy wskazanym we wniosku.
Zgodnie z rozporządzeniem