tak

Jak nie unieważnisz to tylko odroczysz problem do czasu pierwszej kontroli która zarzuci Ci ograniczenie kręgu potencjalnych Wykonawców. Zgodnie z wytycznymi brak odwołania, nie poinformowanie o wadzie postępowania, czy ilość ofert nie są argumentem łagodzącym. Być może jednak był jakiś wykonawca, który akurat nie złożył oferty jak zapoznał się z warunkami.

janek159 napisał/a:

w jakim trybie ustawowym zwrot kosztów przy procedurze poniżej pzp?

toteż mówię, że zwrot kosztów przysługuje w trybie ustawowym, a nie poza ustawowym smile

1. Co do Wykonawcy ABSOLUTNIE nie można, co do dysponowania osobą względnie można.
2. A udowodnisz racjonalność ISO dla przedmiotu zamówienia ?

To że wykazał w sposób inny niż sugerowany nie oznacza, że nie wykazał. To tylko forma.

iwa_n napisał/a:

Co będzie jak ja sobie wybiorę te 8, poproszę o przesłanie dokumentu potwierdzającego wykonanie zadania a W mi powie,że nie te zadania miał na myśli tylko inne 8 smile

To tak samo jakby w SIWZ wpisał te 8 - nie dostrzegam problemu ;-|

56

(5 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Jeśli Wykonawca powołuje się na podmiot trzeci przy spełnianiu warunku udziału  w zakresie wiedzy i doświadczenia to musi realizować roboty w zakresie do którego ten warunek referuje.

Bezzasadne unieważnianie postępowań podpada pod dyscyplinę finansów to po raz, po dwa co prawda udzielasz zamówienia poniżej progu ustawy ale nie zmienia to faktu, że takie działanie naraża na straty Wykonawców którzy przygotowali swoje oferty i w trybie ustawowym przysługiwałby im zwrot kosztów.

58

(23 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Zamawiający niczego nie tłumaczy, ofertę składa się w formie pisemnej, a nie elektronicznej i tego Zamawiający nie uzasadnia bo to wynika z ustawy.
Możliwość składania ofert w formie elektronicznej (za wyjątkiem licytacji) to przyszłość.

Jeżeli już uznać to "coś" za ofertę to masz jeszcze 89.1.8.

A ja dalej będę się upierać - jak Mietek z pod lasku wyśle na minutę przed TSO w przetargu na wielomilionową inwestycje 5 maili podpisanych nazwami dużych Wykonawców, którzy złożyli uczciwie oferty to odrzucicie wszystkich za podwójne oferty czy będziecie sobie zmieniać sposób działania ?

59

(23 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

janek159 napisał/a:

Albo co zrobić z facetem, [...] który przed otwarciem ofert, na schodach w siedzibie zamawiającego  krzyczy,

Czy to nie oferta?

krzyczy w terminie  ? ;-)

Nie wiem skąd jesteś, ale w latach 2014-15  był prowadzony podobny projekt "modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce" i jego elementem była realizacja staży i praktyk zawodowych, niemal wszystkie powiaty były nim objęte więc możesz poszukać po archiwum i się wspomóc.

Skoro nic praktycznie nie będziecie zapewniać, a osoba ma być od spraw administracyjno-finansowych to, aż trudno mi uwierzyć że wpadniesz w próg unijny. Wliczasz w to kwotę wypłaty "stypendium" ? Jeśli tak to mam wątpliwości czy forma stypendium się do tego w ogóle kwalifikuje.

z takim kryterium nie strzel sobie w kolano - pytanie ile takich osób jest i co rozumieć pod pojęciem usługi szkoleniowej - każde dowolne szkolenie czy także staże, praktyki, zajęcia, warsztaty, forum itd.
Jeśli już to określ sobie jakiś pułap, że punktujesz usługi przeprowadzone na grupach co najmniej X osób i potem pkt za każdą taką usługę lub za przedział ilościowy takich usług. Jeśli nie określisz wielkości grupy (pułapu) to jak potem porównać dwie usługi dla 100 osób, do 4 usług po 3 osoby...

61

(23 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Temat ciekawy, jeśli potraktować to jako ofertę to wpadniemy w pułapkę, co zrobić gdy wpłynie oferta i mailem i pocztą. Odrzucić obie ? mhm...  to zrodzi kolejny problem, bo oferta wysłana mailem wcale nie daje nam pewności, że jest od tego samego Wykonawcy co papierowa.

Domyślam się, iż organizacja taka polega na przewiezieniu uczniów, zapewnieniu im noclegu, wyżywienia, opieki, itd. sama zaś realizacja praktyk odbywać się będzie nie przez Wykonawcę, ale u pracodawców. Jeśli tak, to wówczas nie widzę powodu do dzielenia zamówienia, można by oczywiście sztucznie wyznaczać regiony (miejsca docelowe dowozu) ale to tylko utrudni realizację, podział na elementy typu dojazd, catering, nocleg jest raczej niemożliwy logistycznie.

Kryterium można odnieść do przedmiotu zamówienia np. jakość noclegu, odległość od miejsca praktyk
lub sposobu realizacji punktując np. zaproponowany środek transportu

63

(19 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Ja "na razie" przyjmuje wersję:
odwrócona - grupa kapitałowa najwyżej oceniony
klasyczna  - wszyscy

64

(19 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

janek159 napisał/a:

aaa jednak przeanalizuje temat,


czasem wykaz usług też może być utajniony i jest ok, choć też mógłby być poddany ocenie wykonawców, po za tym art. 8 ust. 3 mówi co z pewnością nie może być objęte tajemnicą, przedmiotu oferty tam nie ma.

Przedmiotu oferty nie ma, bo np. jakiś nowatorski sposób wykonania czegoś albo sposób realizacji zamówienia może być indywidualny, objęty tajemnicą Wykonawcy.

A co do samego odtajnienia to chyba nie istnieje żaden obowiązek poinformowania Wykonawcy.

65

(2 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Jeżeli do oferty dołączono dokument, który jest wadliwy lub nie potwierdza spełnienia udziału w postępowaniu to są dwie szkoły, jedna mówi, że traktujesz tak jakby w ogóle go nie było i wzywasz do złożenia 26.1/26.2, a jeśli nie złoży lub nadal dokumenty są wadliwie to dopiero 26.3,  druga szkoła mówi, że Wykonawca, który złożył dokumenty z ofertą pozbawił się wezwania do złożenia i należy od razu wezwać go z art. 26.3 do uzupełnienia.
Chyba póki co, nie pojawiło się nic nowego przesądzającego w tym temacie.
2. o błędach w kosztorysie i tym kiedy można poprawić, a kiedy nie jest sporo na forum i internecie, poszukaj i dopasuj bo zbyt mało piszesz co u Ciebie dokładnie jest źle.
3.  Jeśli masz zapis w SIWZ z prawidłową stawką, to poprawiasz VAT w ofertach gdzie jest on błędny.
Poza tym Katiq w jednym z tematów szeroko opisywała, że zaproponowana stawka 23% dla przedmiotu z 8% nie jest błędem. Czym skutecznie i mnie przekonała do tego poglądu.

Nie znam szczegółowo zasad odliczania, o ile mi wiadomo odpis taki istnieje jeżeli Wykonawca zatrudnia procentowo lub liczbowo pewną grupę osób niepełnosprawnych.

Jeżeli tak, i mimo wszystko ofertę wygrywa taki Wykonawca to z przywileju skorzystać można. Nie dopuszczalne jest jednak, wymaganie od Wykonawcy by zatrudnił określone osoby, tak by odpis był możliwy jeśli wymóg taki nie został wcześniej określony.

67

(13 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

GK po upływie ustawowych 3 dni, możesz w tym samym czasie poprosić też o oświadczenie
/mowa o najwyżej ocenionym/

tori33 napisał/a:

w SIWZ brak info o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

w związku z powyższym chyba oczywista odpowiedź

Obowiązek odpowiedzi nie istnieje bo nie bazujemy na KPA tylko Pzp, chociaż przeszkód by udzielić Wykonawcy dodatkowych wyjaśnień nie ma. Czasami to pomaga uspokoić wzburzenie Wykonawcy i zrozumieć mu dlaczego tak postąpił Zamawiający.

Odnosząc się do samego wymogu to po pierwsze jeśli nie było wam istotne czy TN czy IPS to trzeba było w ogóle nie określać technologii wykonania. Możliwość zmiany rodzaju matrycy nie wpisuje się w wasz zapis, chociaż matryca IPS jest lepsza chyba pod każdym względem od TN.  Po drugie tłumaczenie, że lepszy miał być komputer niż monitor nie ma sensu bo przecież i tak oferowane komputery będą proponowane po minimalnie określonych parametrach. A po trzecie niektórzy producenci jak Philips czy Sharp specjalizują się wyłącznie w matrycach IPS, dlaczego więc ich odrzucać w przedbiegach...

Przedłużać w nieskończoność to może jednak nie, by nie przekroczyć 4-letniego terminu umowy, ale samo przedłużenie w mojej opinii dopuszczalne

O to zawsze istniał spór czy koniec postępowania to wybór oferty czy zawarcie umowy , ja osobiście uznaje brak takiego obowiązku dla podpisujących umowę.

fragment opinii UZP (2013 r.)

W tym miejscu należy wskazać, iż udzielenie zamówienia publicznego następuje z chwilą zawarcia umowy cywilnoprawnej, która dochodzi do skutku poprzez złożenie zgodnych oświadczeń woli stron tej czynności prawnej, tj. zamawiającego i wykonawcę (arg. z art. 139 ust. 1 ustawy PZP). Powyższe następuje z reguły poprzez złożenie podpisów przez uprawnione osoby pod dokumentem umowy (arg. z art. 139 ust. 2 ustawy PZP w zw. z art. 78 § 1 k.c.). Tak więc dla udzielenia zamówienia publicznego (zawarcia umowy) nie jest wystarczające samo dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty (zawiadomienia o wyborze), lecz konieczne jest złożenie zgodnych oświadczeń woli stron o zawarciu takiej umowy. Przy czym ocena skuteczności tych oświadczeń z punktu ważności umowy w sprawie zamówienia publicznego, dokonywana jest według reguł właściwych dla prawa cywilnego. Ustawa PZP nie rozstrzyga bowiem, poza zastrzeżeniem formy pisemnej dla umowy w sprawie zamówienia publicznego (art. 139 ust. 2 ustawy PZP) oraz określeniem terminu, w którym umowa taka może być zawarta (art. 94 ust. 1 i 2 ustawy PZP), o warunkach zawierania takich umów (składnia oświadczeń woli). Powyższe należy do materii prawa cywilnego (np. ustalenie reprezentacji stron umowy, dopełnienie warunków formy pisemnej umowy, ustalenie istnienia wad oświadczenia woli itd.). Tak więc ocena skuteczności zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (skuteczność złożonych oświadczeń woli) pozostaje poza sferą procedur udzielania zamówień publicznych, a w konsekwencji należy uznać, iż nie stanowi ona elementu tej procedury. Powyższe prowadzi do jednoznacznego wniosku, iż zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowi czynność prawną odrębną od samego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, podlegającą ocenie według reguł prawa cywilnego (por. art. 702 § 3 w zw. z art. 703 § 3 k.c.), tj. nie stanowi ?czynności w postępowaniu? (por. art. 17 ust. 1 i 2 in principio ustawy PZP). Zawarcie umowy, jako czynność podejmowana po zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ma na celu nawiązanie stosunku prawnego z wykonawcą wyłonionym w wyniku zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zawarcie umowy prowadzi zatem do zaciągnięcia przez zamawiającego zobowiązania o charakterze cywilnoprawnym i z tych względów stanowi jedynie pochodną wyboru najkorzystniejszej oferty albo uzgodnienia treści przyszłej umowy  - w przypadku postępowań prowadzonych trybie zamówienia z wolnej ręki.

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, iż za moment zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego należy uznać chwilę dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty, a nie chwilę zawarcia umowy (udzielenia zamówienia publicznego), albowiem to z chwilą wyboru najkorzystniejszej oferty realizuje się cel postępowania, tj. wskazanie wykonawcy, z którym może być zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego. Podobnie w odniesieniu do zamówień udzielanych w trybie zamówienia z wolnej ręki ustawodawca powiązał skutek w postaci zakończenia postępowania z chwilą ustalenia warunków przyszłej umowy, a nie z chwilą jej zawarcia (arg. z art. 2 pkt 7a ustawy PZP)

(...)

Odnosząc powyższe ustalenia do omawianego zagadnienia prawnego należy stwierdzić, iż obowiązek złożenia oświadczenia o braku lub istnieniu okoliczności stanowiących podstawę wyłączenia, o którym mowa w art. 17 ust. 2 ustawy PZP, nie dotyczy osoby podpisującej umowę w sprawie zamówienia publicznego (tak też: G. Wicik, P. Wiśniewski: op. cit., s. 133). Obowiązek złożenia takiego oświadczenia w świetle wyraźnego brzmienia przepisów art. 17 ust. 1 i 2 ustawy PZP związany jest bowiem jedynie z faktem wykonywania czynności w postępowaniu, a jak wskazano powyżej, zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego nie jest czynnością w postępowaniu. Tak więc jedynie w sytuacji, gdy osoba, która reprezentowała zamawiającego przy zawarciu umowy (podpisała umowę), dokonywała czynności w postępowaniu, można uznać, iż osoba ta była zobowiązana do złożenia oświadczenia o braku lub istnieniu okoliczności stanowiących podstawę wyłączenia, o którym mowa w art. 17 ust. 2 ustawy PZP. Przy czym obowiązek ten nie jest związany z faktem podpisania umowy, lecz z faktem dokonywania czynności w postępowaniu. Z tych względów należy stwierdzić, iż osoba, która podpisała umowę, a która nie dokonywała żadnych czynności w postępowaniu, nie jest zobowiązana do złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 17 ust. 2 ustawy PZP.

W zasadzie złożenie dokumentów wraz z ofertą i złożenie dokumentów samodzielnie po otwarciu to ten sam przypadek. W pierwszym przyjęło się (przynajmniej póki co) potwierdzać ich aktualność, przez analogię w drugim przypadku wypada zrobić więc to samo, nawet jeśli to wygląda absurdalnie.

Takie przypadki są dobre, dopóki coś się nie wydarzy,  brak odpowiedzi Wykonawcy (potwierdzenia) nie przesądza w 100% prawidłowości dalszego wezwania o uzupełnianie.

73

(8 odpowiedzi, napisanych Umowy w zamówieniach publicznych)

Równie dobrze można by znaleźć wyroki, że zmiana produktu zaoferowanego nawet na inny spełniający SIWZ jest niedopuszczalna.

To naruszenie dotyczy przypadku opublikowania w BZP zamiast w DUUE lub całkowity brak publikacji. Chyba nikt nie dałby korekty za ogłoszenie dla szerszego kręgu.
Zdarzają się głosy wymierzania korekty za ogłoszenie w BZP zamiast bazie konkurencyjności, ale to już inna sytuacja i inaczej argumentowana.

75

(7 odpowiedzi, napisanych Umowy w zamówieniach publicznych)

A czy to ten sam Wykonawca który już realizuje wcześniejsze zamówienie ?

Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron jest najlepsze i najkorzystniejsze, tylko brak w nim interesu Wykonawcy.