26

(3 odpowiedzi, napisanych Inne)

po pierwsze dziś już nie agreguje się zamówień po kodach CPV
po drugie co mu chcesz tłumaczyć - skoro masz wartość pow. 30 tys. euro, tożsamość czasową, podmiotową i przedmiotową to logiczniej się nie da.

27

(8 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

- możesz wszystko w jednym piśmie zawrzeć
- tak podajesz uzasadnienie faktyczne i prawne unieważnienia zgodnie z art. 92 ust. 1, pkt 7, tiret pierwsze

28

(8 odpowiedzi, napisanych SIWZ)

A jakie to ma znaczenie. Chyba żadne.

29

(8 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Dla każdej części masz tylko jedną podstawę prawną unieważnienia.

30

(8 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

unieważniasz postępowanie w części I na podstawie art. 93 ust 1 pkt 1 z uwagi na fakt, iż.... oraz w części II na podstawie art. 93 ust 1 pkt 4 z uwagi na fakt, iż...

samzam napisał/a:

To w końcu można czy nie - uzupełnić  element który polega ocenie?  Ten wyrok dotyczy usług  na potwierdzenie  spełniania warunków udziału  w postępowaniu a nie kryteriów oceny  ofert

czytaj dokładnie

ten wyrok mówi, że wykaz usług (Analogia) składany na potwierdzenie spełniania warunków ORAZ jako kryterium oceny ofert należy rozpatrywać dwutorowe i może podlegać uzupełnieniu tylko w zakresie spełniania warunku.

masz jak wół pogrubione - w przypadku uzupełnienia wykazu nie przyznaje się punktów za nowo wykazane pozycje.

32

(20 odpowiedzi, napisanych Ogłoszenia)

Przyjmuje się, że należy chociaż wynika to POŚREDNIO.

33

(8 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

cytując klasyka "Tak wiele pytań, tak mało odpowiedzi".

Unieważniasz z art. 93 ust 1 pkt 1, w czym problem.

może KIO 263/15
Zamawiający powinien wezwać Konsorcjum YDP do uzupełnienia wykazu usług. Jeśli Konsorcjum YDP podtrzymuje pogląd, że omawiana usługa spełnia wymagania zamawiającego, powinien uzupełnić wykaz o pominięte treści. Jeśli nie, powinien w odpowiedzi na wezwanie wskazać inną usługę spełniającą wymagania zamawiającego nie później, niż w dniu, w którym upływał termin składania ofert. Skoro wykaz usług podlega uzupełnieniu Konsorcjum YDP nie może uzyskać punktów w kryterium ?Wiedza i doświadczenie?.

Do samego kryterium punktacji nie może teraz zmieniać. Klamka zapadła i punkty nalicza się na to co raz złożone.

Z oczywistych powodów zastrzega się jednak możliwość zmiany kierownika przy uwzględnieniu, iż ma on być "nie gorszy" niż wskazany.

36

(10 odpowiedzi, napisanych SIWZ)

Katiqq napisał/a:

Bez przesady. Swoją drogą dzisiaj kończę karierę w zamówieniach, ale będę zaglądać smile

Awans czy całkowita zmiana branży ? A już myślałem, że skoro właśnie jest nabór na członków KIO...

Patrząc na Twoje pierwsze posty kilka lat w zamówieniach... Faktycznie szkoda.

No tak, poświadcza to wykreślenie ust. 3 z art. 36a.

38

(10 odpowiedzi, napisanych SIWZ)

trudno radzić Autorytetom smile
p.s.
spotykam się z przypadkami braku JEDZ w formie papierowej, ale nie znam przepisu przesądzającego w jedną lub drugą stronę.

To pewnie podobnie jak zażądać pamięci o prędkości 1333Mhz, podczas gdy płyta pozwala na max 1066. Teoretycznie działać działa, ale nie zapewnia maksimum wydajności.
Według mnie nic z tym nie zrobicie więcej, skoro oferta zgodna z SIWZ...

A swoją drogą jak praktykujcie czy wycofując ofertę oddajecie ją fizycznie czy tylko informujecie Wykonawcę o jej "wycofaniu" ?

41

(4 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Jak zawarłeś w SIWZ jeden VAT=23% to poprawić możesz, tylko pytanie co będzie jeśli otrzymasz opinię skarbówki, że dopuszczalny jest  vat=8.
wówczas zapłacisz więcej, czy to gospodarne działanie ? mhm...

barbie0803 napisał/a:

wadium albo do oferty albo w kasie zobacz sobie art 26 3 pzp i rozporzadzenie o dokumentach nie ma możliwościn wzywania o wadium. Jakbyś zrobił przelew to byś nie musiał nic dołaczać

Koleżanko nie wprowadzajmy w błąd. Wadium NIE MOŻE być wpłacane w kasie Zamawiającego.

43

(2 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Dlaczego netto=brutto przecież Ci już napisał.

Możesz co najwyżej mieć wątpliwości prawidłowości zwolnienia.

44

(6 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

barbie0803 napisał/a:

to wynika z ustawy ze jak są dokumenty w bazie to nie wzywasz

ja bym powiedział, że wynika z rozporządzenia, nie z ustawy

p.s.
a ja i tak wspieram wersje, że to Wykonawca ma wskazać źródło pobrania dokumentów

45

(5 odpowiedzi, napisanych Inne)

jedna z podstawowych kwestii, już tyle raz było na forum, poszukaj...

pierwotne

Obsługa konta nawet przy zerowych opłatach za konto, przelewy, potwierdzenia itd nie oznacza że wartość szacunkowa jest zerowa.

Chociażby wysokość oprocentowania może być różna.

w pkt 3 są różne opinie, osobiście jestem na NIE

49

(4 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Zwróć uwagę, że rażącą cenę badasz przy uwzględnieniu wszystkich ofert, a złożenie dokumentów z 26.1/2 dotyczy tylko najwyżej ocenionej.

Dyskutowana zmiana to żadna zmiana, jak radni przegłosują uchwałę, nawet jeśli z praktyki to formalność to dopiero wówczas można mówić o dysponowaniu środkami na zaciągnięcie zobowiązania.

Zawsze warto założyć czarny scenariusz.
Dokonujecie wyboru, zawiadamiacie o terminie podpisania umowy, zmiana w budżecie nie zostaje uwzględniona ... i co teraz ?