1

Temat: wartośc dla Ochotniczych SP

jaka jest wartość dla której należy przeprowadzić przetarg unijny realizowany przez ochotniczą straż pożarną - dostawa zakup samochodu pożarniczego 135 000 euro czy 209 000 euro??

2

Odp: wartośc dla Ochotniczych SP

Ochotnicze straże pożarne funkcjonują w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 ? Prawo o stowarzyszeniach z późn. zm.[7], ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 o ochronie przeciwpożarowej z późn. zm.[8], a ich szczegółowe zadania oraz organizację określa własny statut.
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/opinie-dotyczace-ustawy-pzp/obowiazek-podmiotowy-stosowania-ustawy-pzp/obowiazek-stosowania-ustawy-prawo-zamowien-publicznych-przez-fundacje-oraz-stowarzyszenia-stosowanie-ustawy-prawo-zamowien-publicznych-na-postawie-art.-3-ust.-1-pkt-3-oraz-art.-3-ust.-1-pkt-5

zastosowałabym próg 135000 euro

3

Odp: wartośc dla Ochotniczych SP

tego się obawiałem, dzieki

4

Odp: wartośc dla Ochotniczych SP

A OSP jest w ogóle podlega pod ustawę ? wg mnie to nie

5

Odp: wartośc dla Ochotniczych SP

OSP to stowarzyszenia.
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/opinie-dotyczace-ustawy-pzp/obowiazek-podmiotowy-stosowania-ustawy-pzp/obowiazek-stosowania-ustawy-prawo-zamowien-publicznych-przez-fundacje-oraz-stowarzyszenia-stosowanie-ustawy-prawo-zamowien-publicznych-na-postawie-art.-3-ust.-1-pkt-3-oraz-art.-3-ust.-1-pkt-5

6

Odp: wartośc dla Ochotniczych SP

zdanie radców prawnych
próg 135.000 EUR przeznaczony jest dla zamawiających z sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, z wyłączeniem uczelni publicznych, państwowych instytucji kultury, państwowych instytucji filmowych, jednostek samorządu terytorialnego oraz ich związków, jednostek sektora finansów publicznych, dla których organem założycielskim lub nadzorującym jest jednostka samorządu terytorialnego, a także udzielanych przez zamawiających będących państwowymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej. Dla OSP jednostką nadzorującą jest burmistrz, w związku z tym zastosowanie znajduje wyłączenie z progu 135.000 EUR.

7

Odp: wartośc dla Ochotniczych SP

135 000 euro odpada, stosuje się jak dla samorządu.

8

Odp: wartośc dla Ochotniczych SP

czyli 209.000

9

Odp: wartośc dla Ochotniczych SP

Tak.