Skarb Państwa GDDKiA ma Oddziały, które nie mają osobowości prawnej a są Zamawiaczami wink

Zresztą w GDDKiA jest analogicznie wink

3

(11 odpowiedzi, napisanych Ogłoszenia)

jo napisał/a:

o udzieleniu zamówienia
zorro w nawiasie napisał że uzupełnijące 40.000,00 euro

Sorki wink
O zamiarze zawarcia umowy możesz ale nie musisz a o udzieleniu zamówienia musisz wink

4

(4 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Uznać - broń Boże nie odrzucać wink

5

(11 odpowiedzi, napisanych Ogłoszenia)

Jo - napisz o jakie ogłoszenie Ci chodzi - czy o dowolnej przejrzystości ex-ante/o zamiarze zawarcia umowy czy o udzieleniu zamówienia wink

Eliza09 napisał/a:

Na początku roku zleciliśmy RB i przewidzieliśmy zamówienie uzupełniające. Wtedy sporządzając protokół doliczyliśmy 50 % do wartości podstawowej. Teraz został sporządzony kosztorys inwestorski i jest on większy niż te 50%, Wiem że uzupełniające można udzielić do 50% wartości podstawowej lecz czy kosztorys inwestorski może być większy niż 50%?

Wszcząć możesz ale udzielić zamówienia (zawrzeć umowę) możesz tylko jeśli wartość netto umowy nie przekracza 50 % wartości (szacunkowej) zamówienia podstawowego.

Ja uważam inaczej - ale o tym już wiecie wink

Zrób jeszcze wydruk jak wpłynie - żeby było wiadomo, że się spóźnił wink o ile w ogóle wniósł wink

Tak - tylko ja bym do tego nie dopuścił wink

Nie - pomyliłeś mnie z Myszkami Apollo wink

Katiqq napisał/a:

Bipi niekoniecznie je planuję.

A ja planuję, bo mogę - i to jest właśnie różnica między naszym rozumieniem zamówień uzupełniających. wink

Marcel napisał/a:

No właśnie tego nie wiesz i nie wiesz czy w ogóle z nich skorzystasz.

Ale przewidujesz/planujesz - plan zamówień też robisz i też nie masz pewności, że wszystko udzielisz ale sumujesz podobne...

Marcel - ale planujesz - czy to takie trudne do zrozumienia? Ja wiem, że dla wielu zamówienia uzupełniające to lek na całe zło ale tak nie jest.

Katiqq napisał/a:

(...)drugie wyrażane przez Ciebie i Myszkę, że bez względu na wartość lecicie procedurą ustawową.(...)

Ale gdzie ja tak napisałem???
Problem tkwi w różnym podejściu do zamówień uzupełniających - ja traktuję zamówienia uzupełniające jako wyjątek - jako zamówienie, którego z jakichś względów nie mogę udzielić razem z podstawowym, bo np. nie mam kasy w danej chwili, nie mam uzgodnień itp. ale wiem, że jak będę je miał to najpewniej udzielę.

Katiqq napisał/a:

Ale skąd ja mam wiedzieć, że będę robić drugie, trzecie i kolejne uzupełniające już  w momencie udzielania pierwszego?

Nie wiesz - ale przewidujesz (planujesz) - jest to analogia do planu zamówień - planujesz na dany rok (lub inny okres czasu) zamówienia, które zamierzasz udzielić - też nie wiesz, czy udzielisz wszystkich.

A ja mam nadzieję, że ten projekt pójdzie do kosza i nowe i kompetentne osoby zrobią wreszcie porządny akt prawny. Ten projekt to wg mnie farsa jakaś...

Marcel napisał/a:

Ps. pamiętasz ten wątek:
http://www.noweprzetargi.pl/forum/viewtopic.php?id=14044

Nie rozumiem - przecież nic niezgodnego z moim stanowiskiem nie napisałem wink jeżeli wszystkie uzupełniające, które przewidziałem, tudzież zaplanowałem nie przekraczają 30.000 Ojro, to nie stosuję Pzp. Ale jeśli przekraczają, to do każdego stosuję Pzp i WR.

A ja się z Wami nie zgodzę - zamówienia uzupełniające, jako te przewidywalne jesteśmy w stanie zaplanować i uważam, że jeśli udzielono kilku o wartości nieprzekraczającej 30.000 Euro zgodnie z np. regulaminem, ale ich suma przekraczała 30.000, to zamówienie podzielono celem ominięcia Pzp.

jo napisał/a:

(...)w punkcie 8 tej gwarancji jest zapis że niniejsza gwarancja wygasa gdy nastąpił zwrot oryginału gwarancji do gwaranta (...)

I ten właśnie zapis eliminuje tego wykonawcę - nie wniósł wadium (wadium nie zabezpiecza w pełni Twoich interesów).

Często łapią się na to pytanie:
1.    Wykonawca ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
a)    w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert;
b)    tylko jeśli nie upłynął dzień, w którym mija połowa terminu składania ofert;
c)    wykonawca nie ma takiego prawa.

Moje ulubione pytanie (dla początkujących): wink
5.    Zamawiający odrzuca ofertę, jeśli:
a)    jest niezgodna ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia;
b)    zawiera błąd w obliczeniu ceny;
c)    została złożona przez podmiot spoza granic RP.

myszy1953 napisał/a:

nie ma ściany w zamówieniach

Jest tylko kozi róg wink

Zrób test wink Wspomóż się pytaniami na członków KIO - Bardzo łatwo można sprawdzić czy ktoś jest bystry wink

23

(14 odpowiedzi, napisanych Wadium)

Paranoja!!!

24

(14 odpowiedzi, napisanych Wadium)

Namieszam jeszcze bardziej big_smile XXIII Ga 1313/15
W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, iż w sytuacji gdy bankowa gwarancja wadialna została wystawiona po zawarciu umowy konsorcjum, a podmiot zlecający jej wystawienie działał jako lider konsorcjum w ramach szerokiego umocowania do działania w imieniu i na rzecz drugiego z wykonawców, nie zostały spełnione przesłanki wykluczenia takiego konsorcjum z udziału w postępowaniu z powodu niewniesienia wadium. Sąd zwrócił uwagę na niepodzielny charakter świadczenia konsorcjum i wskazał, że współkonsorcjanci za zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego odpowiadają jak dłużnicy solidarni. Sąd podkreślił również abstrakcyjny i samodzielny, niezależny od świadczenia głównego, charakter bankowej gwarancji wadialnej.
źródło: uzp.gov.pl

25

(14 odpowiedzi, napisanych Wadium)

Kolejny gwóźdź do naszej trumny wink
XXIII Ga 1041/15: (...)Treść gwarancji bankowej powinna nie tylko obejmować wszystkie przypadki, w których zamawiający ma prawo zatrzymać wadium wskazane w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (?), ale powinna też z punktu widzenia modelowo sporządzonej gwarancji bankowej, wskazywać wykonawcę a więc oba podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia publicznego(...)
źródło siplegal.pl