8 Istotna zmiana umowy?

przez bazylek

10 Niewłaściwe referencje

przez bazylek

11 Ważność dokumentów na dzień ich złożenia

przez bazylek ( Stron 1 2 3 )

12 Opinia bankowa

przez bazylek

14 5 czy 10 dni?

przez bazylek

18 Dzielenie zamówienia?

przez bazylek ( Stron 1 2 )

20 Podwykonawcy?

przez bazylek

22 Zamówienie z wolnej ręki?

przez bazylek

23 Remont budynku a budowa

przez bazylek

24 Mogę zakupić poza ustawą?

przez bazylek

25 Poprawić cenę?

przez bazylek

27 Gwarancja

przez bazylek

29 Wadium

przez bazylek

30 Brak podpisu

przez bazylek