Temat: Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania

Witam,
czy istnieje możliwość, aby wykonawca zrzekł się prawa do wniesienia odwołania, co umożliwiłoby zamawiającemu podpisanie umowy przed upływem 10-dniowego terminu na jego wniesienie? Sprawa dot. przetargu powyżej progu unijnego, a zamawiającemu zależy na niezwłocznym podpisaniu umowy i rozpoczęciu świadczeniu usługi. Słyszeliście o takiej sytuacji? Bardzo dziękuje za pomoc.

2

Odp: Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania

nie słyszałem

3

Odp: Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania

Ja też nie słyszałem. Nie widzę uzasadnienia dlaczego Wykonawca miałby pozbawiać się środków ochrony prawnej.
Chyba, że masz tylko jednego wykonawcę to wtedy art. 94.2.

4

Odp: Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania

Oferty są dwie, więc ustawowe 10 muszę odczekać bo przetarg powyżej progu. Natomiast Wykonawcy się znają i wiem na 100%, że nie będzie odwołania bo sytuację z ofertą i dokumentami wykonawcy najkorzystniejszego mamy czystą. Dodatkowo konkurencja zadeklarowała wniesienie takiego pisma, że nie będą wnosić odwołania. Czy takie oświadczenie będzie wystarczające?

5

Odp: Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania

Art. 127a. KPA przewiduje taką możliwość, nie wiem jednak czy może to dotyczyć zamówienia publicznego

6

Odp: Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania

Według mnie nie można. Ewentualne zawarcie umowy może spowodować jej nieważność na podstawie art. 146 ust. 1 pkt 3).

Art. 94 ust. 2 wymienia przesłanki, dla których termin zawarcia umowy może być krótszy i jest to katalog zamknięty.

7

Odp: Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania

Bazylek, zejdź na ziemię. Marek, mamy tu pzp a nie kpa.

8

Odp: Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania

PZP nie jest samoistnym bytem, obowiązują nas też przepisy KC, prawa budowlanego, prawa wodnego i wielu innych. Stąd też moje przemyślenia dotyczące art. 127a. KPA

9

Odp: Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania

wtedy kiedy czegoś nie reguluje PZP