Temat: Wyjaśnienia rażąco niskiej w postępowaniu powyżej progu

Witam,
prowadzimy postępowanie o wartości powyżej progu. Wykonawca został wezwany do złożenia wyjaśnień w zakresie treści złożonej oferty. Wyjaśnienia przesłał mailem na adres wskazany w SIWZ w postaci pliku pdf, tj. zeskanował swoje pismo i wysłał jako załącznik. Czy należy wymagać aby takie Wyjaśnienia zostały podpisane przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego i dopiero wysłane jako załącznik mailem? Jeżeli tak to na jakiej podstawie tego żądać?
Z góry dziękuję za odpowiedź.

2

Odp: Wyjaśnienia rażąco niskiej w postępowaniu powyżej progu

Zależy co było w SIWZ. Generalnie moim zdaniem nie ma wymogu.

3

Odp: Wyjaśnienia rażąco niskiej w postępowaniu powyżej progu

Od kiedy to jakiekolwiek wyjaśnienia składane na żądanie Zamawiającego mogą być przesyłane w  formie skanu. Przecież dokumenty czy to  w formie pisemnej czy elektronicznej muszą być składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Skan przesłany mailem nie spełnia żadnej z tych zasad. Natomiast ten sam skan podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym to już elektroniczna kopia dokumentu potwierdzona za zgodność właśnie tym elektronicznym podpisem.

4

Odp: Wyjaśnienia rażąco niskiej w postępowaniu powyżej progu

Z czego konkretnie do wynika, mając na uwadze art. 10a ust. 5?

5

Odp: Wyjaśnienia rażąco niskiej w postępowaniu powyżej progu

art. 9 ust.1 Postępowanie  o udzielenie  zamówienia,  z zastrzeżeniem  wyjątków  określonych  w ustawie,  prowadzi  się z zachowaniem formy pisemnej.
To czy skan pisma przesłany elektronicznie i nie potwierdzony za zgodność z oryginałem za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego, spełnia wymogi pisemności pozostawiam do Twego uznania. Według mnie nie spełnia.

6 (edytowany przez memphis 2020-06-19 08:29:24)

Odp: Wyjaśnienia rażąco niskiej w postępowaniu powyżej progu

W SIWZ w metodach komunikacji stron dopuszczam komunikację elektroniczną, w tym na maila, z wyjątkiem dokumentów wymienionych w ustawie (oferta, dokumenty z rozporządzenia, pełnomocnictwa), dla których obowiązuje forma pisemna sensu stricto. Żadna kontrola ani KIO jeszcze tego nie podważyły.
Analogicznie wysłanie mailem skanu zawiadomienia o wyborze oferty traktowane jest jako komunikacja elektroniczna.

7

Odp: Wyjaśnienia rażąco niskiej w postępowaniu powyżej progu

Pozostańmy więc przy swoich stanowiskach. Ja wymagam aby wszelkie wyjaśnienia treści oferty a chyba tym jest wyjaśnienie rażąco niskiej ceny (element wymieniony w ustawie art. 90) były złożone pisemnie czyli w postaci podpisanego oryginału na papierze lub dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.  Pamiętaj, że nie mówimy tu o jakiejś nieistotnej omyłce czy błędzie lecz o elemencie stanowiącym podstawę do odrzucenia oferty. Co więcej art. 90 ust.3 mówi że "Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami  potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia". Czy jakimkolwiek dowodem może być skan pisma, którego treść wykonawca może następnego dnia zakwestionować jako nie swoją lub tylko jako projekt pisma, które sekretarka przez pomyłkę wysłała. Z pewnością wiesz jak łatwo obecnie ze skanu kilku pism zrobić jedno o dowolnej treści.

8

Odp: Wyjaśnienia rażąco niskiej w postępowaniu powyżej progu

Bez przesady.
Art. 10a ust. 5 mówi, że oferta oraz JEDZ mają być w postaci elektronicznej i opatrzone podpisem elektronicznym.
Rozporządzenie też zawiera katalog dokumentów, które należy składać w oryginale lub kopii elektronicznej.

Wyjaśnienia rażąco niskiej ceny, zapytania do SIWZ, wniosek o wgląd do ofert, itp. nie należą ani do jednej ani do drugiej grupy, więc jedyne co to powinny być przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

9

Odp: Wyjaśnienia rażąco niskiej w postępowaniu powyżej progu

Dokumentem literalnie niewymagającym podpisu kwalifikowalnego jest także zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - najważniejszy dokument w postępowaniu przekazywany najczęściej jako skan pisma, który stanowi podstawę odwołania do KIO.

10 (edytowany przez marekw2 2020-06-21 19:16:31)

Odp: Wyjaśnienia rażąco niskiej w postępowaniu powyżej progu

Zwróćcie uwagę na to, że ustawa w tej kwestii bardzo nierówno traktuje strony postępowania. Od wykonawców wymaga się oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem (oryginały dokumentów pisemnych lub dokumenty elektroniczne podpisane kwalifikowanym podpisem)  podczas gdy zamawiający nie musi przesyłać oryginałów niczego. Dołączamy do ogłoszenia siwz, wzory umowy, dokumentacje projektowe, wysyłamy wezwania o dostarczenie dokumentów, uzupełnienie, wyjaśnienie ofert itp. i żaden z tych dokumentów nie musi być podpisany. Wasze argumenty więc mnie nie przekonują. Pozostaję na stanowisku, że wszelkie dokumenty składane przez wykonawcę na potwierdzenie wymagań zamawiającego w tym wyjaśnienie rażąco niskiej ceny muszą być składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem a dokumenty elektroniczne podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Jedyne dokumenty, których wykonawca nie musi podpisywać to wnioski o wyjaśnienie treści siwz i ogłoszenia.

11

Odp: Wyjaśnienia rażąco niskiej w postępowaniu powyżej progu

Zgadzam się z opinią marekw2.

12

Odp: Wyjaśnienia rażąco niskiej w postępowaniu powyżej progu

Nie zgadzam się z Markiem.

13

Odp: Wyjaśnienia rażąco niskiej w postępowaniu powyżej progu

janek159 napisał/a:

Nie zgadzam się z Markiem.

Jeśli mogę, to ja też.

14

Odp: Wyjaśnienia rażąco niskiej w postępowaniu powyżej progu

Zgadzam się z Jankiem, nie zgadzam się z Markiem