2 najkorzystniejsza oferta

przez kaskaa

4 oświadczenie art. 17

przez kaskaa

9 sporządzenie protokołu

przez kaskaa

10 szacowanie

przez kaskaa

12 Złe kryteria oceny ofert

przez kaskaa

13 referencje

przez kaskaa

14 oferta w dwóch kopertach?

przez kaskaa

15 odrzucenie za złe miejsca

przez kaskaa

16 proporcjonalny wzrost cen

przez kaskaa

17 kryterium oceny ofert

przez kaskaa

18 kryterium oceny ofert

przez kaskaa

21 poprawa innej omyłki

przez kaskaa

23 podpisanie umowy

przez kaskaa

24 zmieniona oferta

przez kaskaa

26 kryterium oceny ofert

przez kaskaa

27 kryterium

przez kaskaa

28 oferta bez oferty

przez kaskaa

29 brak podstawy dysponowania

przez kaskaa

30 usługi doradcze

przez kaskaa