1

Temat: za duże wadium

W postępowaniu krajowym wpłynęła oferta i wadium do niej w pieniądzu.
I niestety okazało się, że zamawiający źle podał wysokość wadium - wymagane wadium jest o 100,00 zł wyższe niż powinno być. Nie upłynął jeszcze termin składania ofert więc poprawimy w dokumentach wadium. A co z tym co już wpłynęło? Pisać do wykonawcy o błędnie wyliczonym wadium i ewentualnie część mu zwrócić czy zostawić jak jest?