1

Temat: kosztorys ofertowy

Postępowanie art. 275.1. dostawy. kosztorys ofertowy wygląda tak
Lp/Nazwa art./ilość/cena jedn/wartość/nazwa art. oferowanego przez wykonawcę
W kosztorysie złożonym przez wykonawcę kolumna nazwa art. jest częściowo nieczytelna - tekst jest bardzo zaciemniony i prawie całkowicie nieczytelny. Pozostałe kolumny są ok. Ponieważ kolumna nazwa art. oferowanego przez wykonawcę jest całkowicie przejrzysta i czytelna  więc wiem co zaoferował wykonawca i w porównaniu z dokumentacją postępowania mogę sprawdzić czy dał to co spełnia wymagania.
Czy zostawić czy jednak poprawić jako inną omyłkę?

2

Odp: kosztorys ofertowy

skoro wszystko jest jasne to nie ma koniecznej potrzeby poprawy