1

Temat: data oświadczenia z art. 56.4

Witam
w protokole jest rubryka
"Osoby mogące wpłynąć na wynik postępowania
(wskazać osoby mogące wpłynąć na wynik postępowania, w tym osoby wykonujące czynności związane z przygotowaniem postępowania, należy wskazać osoby, które faktycznie dokonywały dane czynności oraz podać zakres tych czynności)" oraz że osoby te złożyły oświadczenia z art. 56.4.

W tym miejscu chce wpisać osobę przygotowującą opis przedmiotu zamówienia. Osoba przygotowała opis. Przed otwarciem ofert poszła na urlop i wróciła z urlopu po podpisaniu umowy. Z jaką datą powinna złożyć oświadczenie z art. 56.4.?

2

Odp: data oświadczenia z art. 56.4

Z art 56 ust 4 są dwa oświadczenia. Pierwsze z art. 56 ust. 3 składa się przed rozpoczęciem wykonywania czynności związanych z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia.
Drugie z art 56 ust 2 składa się niezwłocznie po powzięciu wiadomo-ści o ich istnieniu, a oświadczenie o braku istnienia tych okoliczności nie później niż przed zakończeniem postępowania o udzielenie zamówienia.

3

Odp: data oświadczenia z art. 56.4

Ośw. z 56.3 zostało złożone na początku roku. Właśnie chodzi o to że osoba opisująca przedmiot była na urlopie i wróciła do pracy już po zakończeniu postępowania. A może w tym wypadku w ogóle nie musi składać oświadczenia?

4

Odp: data oświadczenia z art. 56.4

skoro wróciła z urlopu po zawarciu umowy to nie składa

5 (edytowany przez memphis 2021-08-02 15:37:16)

Odp: data oświadczenia z art. 56.4

Oświadczenie wg ustawy składają osoby przeprowadzające postępowanie, a to rozpoczyna się z chwilą jego wszczęcia. Wynikałoby z tego, że osoba przygotowująca wyłącznie opz nie musi składać oświadczenia. Protokół jest w tym zakresie trochę niespójny z ustawą.