151 błąd w obliczeniu ceny

przez Ada

153 co z tym kosztorysem

przez Ada

154 wykaz robót

przez Ada

155 Informacja z Banku

przez Ada

156 zaświadczenie z KRK

przez Ada