91 TZO

przez Ada

95 KRK

przez Ada

96 Cena kredytu

przez Ada

98 Problem z wadium

przez Ada

104 Termin wykonania umowy

przez Ada

106 ZP - 1

przez Ada

107 TZO

przez Ada

108 ZUS

przez Ada

109 KRK i jego zakres

przez Ada

110 wartość nadzoru

przez Ada

114 Pytanie wykonawcy

przez Ada

115 sytuacja finansowa

przez Ada

119 cena podana słownie

przez Ada