1 Kryteria ofert

przez agulinka

2 Dostawa a roboty budowlane

przez agulinka

3 Roboty budowlane - kosztorys

przez agulinka

4 zatrzymanie wadium

przez agulinka

7 Dokumenty wraz z ofertą

przez agulinka ( Stron 1 2 )

8 Referencja

przez agulinka

9 Otwarcie ofert

przez agulinka

10 Informacja z otwarcia ofert

przez agulinka

11 Informacja z otwarcia ofert

przez agulinka

12 Informacja z otwarcia ofert

przez agulinka

13 Informacja z otwarcia ofert

przez agulinka

14 Informacja z otwarcia ofert

przez agulinka

17 Referenja

przez agulinka

18 Proble z Konsorcjum

przez agulinka

19 problem z podatkiem w ofercie

przez agulinka

22 Brak kosztorysu

przez agulinka

25 art 138o ustawy Pzp

przez agulinka

26 Sprawozdanie a art. 5a

przez agulinka

28 Termin związania ofertą

przez agulinka

30 Wykaz wykonanych dostaw

przez agulinka