31 Błędny adres wykonawcy

przez ab123

32 Termin zakończenia

przez ab123

34 Pełnomocnictwo

przez ab123

35 robota czy dostawa

przez ab123

36 Referencje

przez ab123

38 Referencje

przez ab123

39 Rękojmia

przez ab123

40 inna omyłka

przez ab123

41 inna omyłka

przez ab123

42 Kryterium gwarancja

przez ab123

43 Wykazanie rownoważności

przez ab123

44 Zmiana SIWZ

przez ab123

45 VAT w ofercie

przez ab123

46 Pełnomocnictwo

przez ab123

47 Podpisanie umowy

przez ab123

49 ogłoszenie - RODO

przez ab123

50 Zmiana SIWZ

przez ab123

51 oferta równoważna

przez ab123

52 Kosztorys

przez ab123

53 Polisa OC

przez ab123

54 VAT

przez ab123

55 s.c.

przez ab123

58 Klauzula informacyjna

przez ab123

59 Płatność podzielona

przez ab123