1

Temat: Równoważność

Jakie zapisy w SWZ stosujecie w opisie przedmiotu zamówienia na roboty budowlane w zakresie równoważności?