1

Temat: uprawnienia budowlane

Kierownik budowy przedłożył uprawnienia w specjalności architektonicznej i konstrukcyjno-inżynieryjnej (uprawniające do kierowania robotami budowlanymi obiektów budowlanych z wyłączeniem obiektów o skomplikowanej konstrukcji, sporządzania projektów architektonicznych i konstrukcyjnych obiektów budowlanych o prostej architekturze z wyjątkiem obiektów o skomplikowanej konstrukcji) wydane na podstawie Rozporządzenia Komitetu Budownictwa Urbanistyki i Architektury z dnia 10 września 1962 r. Zamawiający wymagał od kierownika budowy, aby ten posiadał uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Natomiast nie wymagano, aby uprawnienia były bez ograniczeń. Czy uznać takie uprawnienia?

2

Odp: uprawnienia budowlane

Oczywiście.

3

Odp: uprawnienia budowlane

Jak najbardziej. Ja osobiście nawet nie piszę w jakim zakresie chcę (z ograniczeniem czy bez) a tylko, że mają pozwolić na wykonanie danego zadania zgodnie z przepisami prawa budowlanego.