1 parafowanie oferty

przez Karolina

3 sponsoring

przez Karolina

7 spólka z o.o. w organizacji

przez Karolina

8 termin płatności

przez Karolina

9 akcyza na opał

przez Karolina

10 cena 0 zł

przez Karolina

12 zmiana Zamawiającego

przez Karolina

13 zaginione wadium

przez Karolina

16 kosztorys inwestorski

przez Karolina

17 rażąco niska cena

przez Karolina ( Stron 1 2 )

18 Osoba fizyczna - podwykonawcą

przez Karolina

20 czy to jest robota budowlana?

przez Karolina

21 co ma być na referencjach

przez Karolina

23 zaparafowana umowa

przez Karolina

24 "0" w przedmiarach

przez Karolina

25 preferencyjny kredyt

przez Karolina

30 omyłka rachunkowa

przez Karolina